Vukovarsko-srijemski HNS
/ Županijske organizacije

Vukovarsko-srijemski HNS o donošenju proračuna u JL(R)S

O temi Akademije na Predsjedništvu HNS-ove vukovarsko-srijemske županijske organizacije govorio je predsjednik iste i županijski vijećnik Nenad Bučko.

Proračun je nazvao strateškim financijskim dokumentom funkcioniranja jedinice lokalne uprave i samouprave, a ključnim je naglasio uravnoteženost prihodovne i rashodovne strane. Vezano uz (ne)ulaganja razlikujemo razvojni, socijalni i stagnirajući proračun. Što se tiče načina kreiranja i bitnih stavki oni daju osnovne smjernice kada je riječ o proračunskoj godini u općini, gradu i županiji.

Bučko je u nastavku pojasnio tko sve ulazi u kategoriju korisnika proračuna. Nadalje, detaljnije je pojasnio planiranje-izvršenje proračuna, vlastite izvore –  poreze, prireze, naknade, kreditna zaduženja i udio države vezano uz izmjene i dopune proračuna. Također, napomenuo je kako vijećnici putem Kluba vijećnika imaju mogućnost predlaganja amandmana čime mogu utjecati na njegovo kreiranje ili izmjene za koje smatraju da su u skladu s podizanjem kvalitete života. Izglasavanjem proračuna politički se potvrđuje ili dovodi u pitanje snaga opcije koja je na vlasti. Ukoliko proračun ima veću potporu svih vijećnika to je ujedno i pokazatelj kako općina i grad konsenzusom idu u pravom smjeru ili suprotno. Uloga HNS-ovih vijećnika treba biti afirmativna, što u praksi znači podržati sve što je dobro bez obzira s koje strane dolazilo, kao i prokazati ono što nije u skladu s financijskim pokazateljima.

Također, Bučkova preporuka je da proračun prije sjednica općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština bude raspravljen na Predsjedništvima podružnica odnosno županijske organizacije uvažavajući mišljenje stručnjaka HNS-ovih interesnih odbora za financije.