U Ivancu uspješno proveden program sanacije klizišta

Grad Ivanec nastavlja s odličnim projektima i programima koji doprinose razvoju grada i omogućavaju stanovnicima bolje uvjete života. Ovoga puta riječ je o rješavanju važnog problema, sanaciji klizišta.

Zahvaljujući amandmanu, koji je u Saboru dao HNS, u novi Zakon o financiranju komunalnog gospodarstva tada je ušla odredba kojom je definirano da će se u naredne dvije do tri godine preko Hrvatskih voda osiguravati sredstva za sanaciju klizišta na javnoj infrastrukturi.

Prvi put u budžetu Hrvatskih voda osigurana su sredstva za rješavanje problema klizišta

Gradonačelnik Ivanca i predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, Milorad Batinić u srpnju prošle godine potpisao je ugovor s Hrvatskim vodama o sufinanciranju sanacije triju klizišta na području grada Ivanca. Prvi put u budžetu Hrvatskih voda osigurana su sredstva za rješavanje problema klizišta koja do tada nisu bila prepoznata važnim problem lokalne samouprave. 

Budući da rješavanje problema klizišta zahtijeva milijunska ulaganja, bilo je potrebno osigurati dovoljno sredstava za provedbu sanacije. Osim za klizišta na Sjeveru, potpisani su ugovori za  rješavanje 112 klizišta diljem Hrvatske u vrijednosti od gotovo 55 milijuna kuna od kojih Hrvatske vode sufinanciraju 32,5 milijuna kuna. 

Klizišta grožavaju infrastrukturu Sjevera i štete privatnoj imovini građana

Program sanacije klizišta uspješno je priveden kraju u siječnju ove godine. Sanirana su tri klizišta, u Margečanu, Gačicama i Salinovcu, koji ugrožavaju infrastrukturu Sjevera i štete privatnoj imovini građana. Problem posljednje saniranog klizišta u Salinovcu bila je cesta oštećena zbog aktivacije klizišta za vrijeme kiše 2017. godine. Osim toga, bujica je oštetila vinograde i poljoprivredne usjeve stanovnika i prilazni put prema Severinima.

Gradonačelnik Batinić obišao je mjesta sanacija kako bi razgovarao o završenim, ali i preostalim radovima. Zbog nestabilnog tla klizište će biti pod daljnjim nadzorom, a uređenje površina nastavit će se u proljeće kako bi tlo bilo osposobljeno za daljnje korištenje. Na području grada Ivanca potrebno je sanirati još pet klizišta, a troškovi sanacije procjenjuju se na tri milijuna kuna.

Čestitamo našem Miloradu Batiniću na provođenju trajnog rješavanja problema klizišta i uskoro očekujemo vijesti o završetku ostalih sanacija.