/ Županijske organizacije

Ona nije savršena, ona je žena!

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Program Ujedinjenih naroda za razvoj objavio je studiju prema kojoj gotovo 90 posto populacije ima predrasude prema ženama. Porazan je i podatak iz izvješća po kojemu 28 posto ljudi u svijetu smatra da je normalno da muškarac tuče ženu.

Žene u Republici Hrvatskoj čine 52 posto stanovništva, ali još uvijek su neproporcionalno zastupljene u društvenom i političkom životu države i lokalnim zajednicama. U Hrvatskoj žene su dobile pravo glasa prije 74 godine, a Ustavom iz 1990. godine zajamčena su jednaka prava za muškarce i žene. Iako živimo u 21. stoljeću, prava žena i ravnopravnost još uvijek su teme o kojima puno trebamo razgovarati, ali moramo i djelovati. 

Potrebno je uložiti sve napore kako bi se riješili predrasuda koji stoje na putu potpunoj ravnopravnosti spolova. Odgovornost je na svakome od nas da svakim danom doprinesemo izgradnji društva bez stereotipa i diskriminacije.

U Hrvatskoj narodnoj stranci, žene su organizirane kroz Interesni odbor Ženske inicijative i svjesne su da jedino aktivnim sudjelovanjem u javnom životu mogu ostvariti napredak. Zato su naše snažne žene progovorile o predrasudama i situacijama koje je većina žena doživjela i mogu se poistovjetiti. 

Izvor: jutarnjilist.hr

Iskoristili smo današnji dan kako bi obilježili Međunarodni dan žena diljem Hrvatske! Naši vrijedni članovi organizirali su akcije kojima su željeli pokazati koliko su žene važne, posebne i nezamjenjive. Sretan Dan žena!