Goran Kovačević, HNS
/ Županijske organizacije

Odlagalište otpada Karepovac najvažnija točka na sastanku predsjedništva HNS-a Split

U Splitu je u utorak, 20. veljače održan  sastanak predsjedništva HNS-a Split koji je  predvodio predsjednik Splitske organizacije Goran Kovačević.

Jedna od najvažnijih točki ovog susreta bio je izvještaj s tematske sjednice grada Splita koja je održana u ponedjeljak,  a odnosi se na odlagalište otpada Karepovac.  Karepovac je jedna od gorućih tema u gradu Splitu i svakako izaziva brojne polemike.

Goran Kovačević je na navedenoj sjednici dao amandman u kojem je predložio dnevno objavljivanje podataka o mjerenju kvalitete zraka na web stranicama Grada. Amandman je usvojen, a njegova svrha je transparentnost i informiranje građana. No, to nije jedini korak, jer je u planu objava cjelokupne raspoložive dokumentacije vezane uz  sanaciju odlagališta otpada Karepovac i to do 1. ožujka 2018.

U nastavku susreta razgovaralo se o osnivanju interesnih odbora na nacionalnoj razini, a pokrenuta je i inicijativa o osnivanju takvih odbora i u gradskoj organizaciji. Naglašeno je da su interesni odbori prije bili važna stavka u gradskoj organizaciji. Upravo zbog navedene činjenice – izuzetno je važno pokretanje inicijative o njihovom osnivanju . Članovima predsjedništva dan je prijedlog da razmisle o tome u kojim bi odborima mogli sudjelovati i dati svoj doprinos.  Na kraju je najavljeno  da će se jednom mjesečno održavati tribine i okrugli stolovi s raznim temama, a zatim je uslijedilo druženje članova.