/ Županijske organizacije

HNS na kotarskim izborima Splita osvojio 6 mandata

Na proteklim kotarskim izborima HNS je, samostalno i u koaliciji,  izašao u 11 GK i MO gdje je osvojio 454 glasa i 6 vijećničkih mandata, što je u odnosu na ukupan broj vijećnika u tim GK I MO iznosi 7,79 %.

Na izborima za članove vijeća u splitskim gradskim kotarima i mjesnim odborima, koji su održani u nedjelju, birali su se vijećnici u sedam mjesnih odbora i 27 kotareva.  Svoje vijećnike biralo je oko 17,5 tisuća upisanih birača.

Čestitamo i zahvaljujemo se svim kandidatima, članovima,  simpatizerima i glasačima koji su podržali splitski HNS.