Potpisivanje "Sporazuma o partnerstvu" vezano uz EU projekt "MIPOS"
/ Županijske organizacije

Gornja Stubica dio projekta “MIPOS – Mi POmažemo Starijima”

Grad Zabok i 23 partnera potpisali su 22. veljače “Sporazum o partnerstvu” vezano uz EU projekt “MIPOS- MI POmažemo Starijima”.

Riječ je o projektu čiji je nositelj Grad Zabok, a cilj mu je zapošljavanje teško zapošljivih kategorija žena koje će kao geronto domaćice brinuti o starijim osobama. Iz EU fondova su osigurana sredstva, a riječ je 9,3 milijuna kuna za provedbu projekta. Koordinatore i administratore na projektu će zaposliti Gornjostubička udruga Lipin cviet, Udruga invalida Bedekovčina, Gradsko društvo crveni križ Donja Stubica, Gradsko društvo crveni križ Zabok i Gradsko društvo crveni križ Zlatar.

Početkom srpnja ove godine s radom će u sklopu projekta započeti 55 žena koje će brinuti o 313 korisnika starije životne dobi, na području Krapinsko-zagorske županije. Sam projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno do srpnja 2020. godine.

Na području Gornje Stubice, Gornjostubička udruga Lipin cviet će zaposliti 10 žena, koje će pružati pomoć 50 osoba starije životne dobi. Ovim projektom bit će ostvaren cilj, a to je integracija žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Istodobno je osigurana briga za osobe treće životne dobi koje trebaju pomoć i koje nemaju mogućnost da se brinu same o sebi.

Potpisivanju Sporazuma o partnerstvu prisustvovali su u ime Gornjostubičke udruge Lipin cviet, predsjednica Tatjana Hikec i načelnik Općine Gornje Stubice Jasmin Krizmanić iz redova HNS-a.