Zvonko Spudić

U HNS-ovoj karlovačkoj županijskoj organizaciji održano je predavanje na Akademijinu temu „Rad stručnih službi u JL(R)S“. O važnosti teme govorila je članica Predsjedništva Ana Matan Bišćanić.

Govoreći o obrazovanju i školstvu u jedinicama lokalne samouprave istaknula je predškolski odgoj kao ključ uspjeha i to na primjeru Međimurske županije. U nastavku se osvrnula na sustav obrazovanja, njegove prednosti i nedostatke te načine na koji ih lokalna zajednica može riješiti. S obzirom na primjer Međimurske županije navela je kako upravo volja, trud i rad HNS-ovih ljudi čine tu županiju jednom od top 10 mikroregija u Europi. Županija je aktivna u apliciranju projekata kroz EU fondove.

Na primjeru grada Svetog Ivana Zeline navela je načine kako unaprijediti komunalno gospodarstvo i infrastrukturu. Prikazano je kako se uspješno boriti s birokracijom državnog aparata. Navedeni  grad i gradonačelnik HNS-a Hrvoje Košćec dokaz su da se sve može riješiti, samo mora postojati volja.

O konkretnim primjerima rješavanja problema u okviru socijalne zaštite i skrbi u gradu Trogiru, kazala je kako je prednost koja jamči uspjeh ove službe veličina samog grada. Naime, jednostavnije je provoditi dobru politiku u manjim sredinama, što sa druge strane ne znači da se sustav brige za takve osobe ne može unaprijediti i poboljšati u velikim sredinama. Na primjerima je pokazano kako se individualnim pristupom rješavaju problemi u okviru ove stručne službe grada.

O kulturi je govorila na primjeru Grada Lepoglave koja je od kaznionice prerasla u grad kulture. Kultura, manifestacije i programi iznimno su važni za život jednog grada. Navedeni su primjeri EU projekata u kulturi koji su razvili ovaj grad te na kojima se i dalje sustavno radi.

Bišćanić je na kraju istaknula da je sve navedeno odličan primjer kako kroz EU projekte unaprijediti svoju lokalnu zajednicu, a sa druge strane toga ne bi bilo bez rada i truda HNS-ovih ljudi na čelnim pozicijama.

U nastavku je predsjednik HNS-ove karlovačke županije Zvonko Spudić upoznao sve prisutne sa radom HNS-a u nadolazećem razdoblju, a Bišćanić je govorila i o apliciranju projekata lokalne zajednice korištenjem EU fondova.

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti

Gradu Sveti Ivan Zelina predan je glavni projekt, odnosno kompletna projektna dokumentacija za Aquapark Zelina koju će Grad sada poslati javno-pravnim tijelima i zatražiti njihovu suglasnost za izdavanje građevinske dozvole.

Ishođenje građevinske dozvole je završni korak prije početka radova. Ona je najkonkretniji pokazatelj naše ozbiljnosti i odlučnosti da se realizira projekt Aquapark Zelina, što građani s nestrpljenjem očekuju“ – izjavio je gradonačelnik Hrvoje Košćec prilikom primopredaje dokumentacije.

Projektna dokumentacija sastoji se od 14 dijelova glavnog projekta i 4 elaborata, a izradila ju je tvrtka PulSaR arhitektura d.o.o. iz Zagreba. Ovlašteni projektanti su u skladu s uvjetima za građenje razradili arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i geodetski projekt, a izrada dokumentacije trajala je od listopada prošle godine.

Projekt aquaparka realizirat će se na području bivših zelinskih bazena koji su u drugoj polovici prošlog stoljeća bili jedan od najljepših turističkih centara kontinentalne Hrvatske i omiljeno izletište za tisuće Zagrepčana i drugih koji su se dolazili kupati u Sveti Ivan Zelinu. Zadnjih petnaestak godina nisu više u funkciji, a 2013. godine Grad Sveti Ivan Zelina započeo je s pripremom prostora i dokumentacije kako bi se ovo područje ponovno revitaliziralo. Idejno rješenje za Aquapark Zelina izradila je tvrtka ActionPark WaterScapes iz Španjolske 2016. godine, koje je koncipirano tako da se projekt realizira u fazama. U prvoj fazi izgradit će se vodene površine namijenjene plivanju, kupanju i relaksaciji te tobogani koje će moći koristiti odrasli i djeca.

Već će prva faza sadržavati veliki „dvorac“ koji će imati sedam tobogana, a kasnije će se na to dodati visoki mega tobogan s drugim sadržajima. U sklopu objekata na ulazu predviđene su svlačionice, toaleti i drugi obvezni sadržaji za upravljanje aquaparkom, ali veći dio prostora bit će namijenjen za ugostiteljske i zabavne sadržaje koji mogu funkcionirati tijekom cijele godine – klupski prostor u podrumu, restoran u prizemlju s terasom, velika dvorana na prvom katu koja će služiti za veći broj gostiju i razne svečanosti, dvorane za vježbanje, wellness, spa ili beauty sadržaj i slično.

Procijenjena vrijednost projekta je 6 milijuna eura. Ovako zamišljen projekt daje mogućnost uključivanja potencijalnih investitora u svakoj fazi projekta. Projekt Aquapark Zelina uvršten je i na popis kapitalnih projekata Agencije za investicije i konkurentnost, a više informacija o projektu može se saznati i na internetskim stranicama http://www.aquaparkzelina.hr.