Započele edukacije na terenu u ovoj akademskoj godini
Seminar Političke akademije HNS-a

Započele edukacije na terenu u ovoj akademskoj godini

HNS-ova dubrovačko-neretvanska i koprivničko-križevačka županijska organizacija održale su seminar Akademije na temu obrazovne uloge nastavnika u jedinicama lokalne samouprave i medijskoj komunikaciji na lokalnoj razini. Istaknuto je kako je komunikacija…

Zatvori