Ženska inicijativa HNS-a Rijeka na nedavnoj je skupštini izabrala novo vodstvo. Blanka Havelka je izabrana za predsjednicu, Milena Milih iBeatrice Frkovic za potpredsjednice, dok će funkciju tajnice u nadolazećem četverogodišnjem mandatu obavljati Edita Dragović.

Novoizabrana predsjednica istaknula je kako će mandate iskoristiti za borbu protiv svih oblika diskriminacije, a posebnu pažnju skrenula je na neravnopravan položaj žena na tržištu rada kao jedan od najvećih problema s kojima se žene susreću u današnjem društvu.

„Žene u Hrvatskoj čine 52% stanovništva, a neproporcionalno su zastupljene u političkom životu države i lokalnih zajednica. Podzastupljene su u predstavničkim tijelima i izvršnoj vlasti na svim razinama – od državne do lokalne. Tako je i u Rijeci – od 37 gradskih vijećnika, imamo samo 12 njih žena, a oba zamjenika gradonačelnika i gradonačelnika su muškarci“ nadovezala se Frković.

Dragović se dotakla podataka Europske unije koji ukazuju na to kako su u 2016. godini žene bile u prosjeku za 16,2% slabije plaćene od muškaraca, što znači da zarađivale 84 eurocenta u odnosu na svaki zarađeni euro muškarca. Ženske mirovine iste su godine bile za čak 24% manje nego mirovine muškaraca. „Razlike u plaćama prema Eurostatu u Hrvatskoj su 8,7%. Razlika je manja nego u EU, ali ipak postoji“ naglasila je Dragović.

„Društvo se u cjelini treba zalagati za potpunu ravnopravnost na tržištu rada u smislu zaštite ženske radne snage i poticanje osobnog razvoja kroz obrazovanje. Statistike o ravnopravnosti na tržištu rada i visini plaće jasno pokazuju postojanje „staklenog stropa“ za žene, pogotovo u tradicionalnim sredinama gdje se često žene ne ohrabruje za iskorake u pogledu obrazovanja i promjene radnog mjesta“ poručila je Havelka rekavši kako je potrebno uložiti dodatne napore u izjednačavanju mogućnosti i brisanju razlika u kontekstu onoga što se smatra „tradicionalnim vrijednostima“.

Potrebno je jače poticanje u vidu pružanja sustavne pomoći u edukaciji i informiranju kako žena, tako i poslodavaca, jer je to jedini način da počnemo živjeti u društvu jednakih šansi za sve, bez obzira na spol. Usvajanje Istanbulske konvencije je korak u dobrom smjeru, ali sada trebamo početi i s konkretnim mjerama, kako to ne bi ostala samo slova na papiru, zaključile su HNS-ovke.

Ivan Vrdoljak, Andrej Poropat

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u sklopu obilazaka županijskih organizacija posjetio je danas i ŽO HNS-a Primorsko-goranske županije u Rijeci, gdje je naglasio da je privlačenje investicija jedan od glavnih zadataka ove Vlade.

U Primorsko-goranskoj županiji jedna od važnijih tema je LNG terminal, a Vrdoljak je naglasio kako je zadatak HNS-a da populizam i demagogija ne prevladaju. Potrebno je razgovarati argumentima, jer je projekt LNG terminala na Krku strateški projekt i njegov cilj je osiguranje energetske potrebe za primanje, skladištenje i ukapljivanje prirodnog plina.

Želim da se odnos prema investicijama kakav vlada u Hrvatskoj promijeni. Svi su protiv svake investicije, a istodobno se očekuju nova radna mjesta. Hrvatskoj treba LNG. Želim da u Hrvatskoj napokon zaživi model funkcioniranja temeljen na stručnoj procjeni, donošenju oduka i preuzimanja odgovornosti. Želim da Hrvatska ima novi dobavni pravac plina i samim time sigurnost isporuke pline, ali i kontrole cijena“, poručio je Vrdoljak.

Član predsjedništva HNS-a Andrej Poropat istaknuo je kako se u Rijeci nažalost ne iskorištavaju investicijski potencijali,  jer se njima nitko ne bavi.

HNS-u su investicije važne, stoga nastavljamo s projektom „Otvaranje Rijeke moru“ jer vjerujem da se svi slažemo da se Rijeka treba više otvoriti moru, odnosno da veći dio obalnog prostora, koji sada propada, treba biti u funkciji građana. HNS u svome programu predlaže nekoliko važnih projekata, poput prenamjene starih lučkih skladišta u stambene, poslovne i kulturne objekte“, rekao je Poropat.

 

Morana Jokić, Sandro Vizler, Jana Sertić

Stanovnici Trsata prije tri tjedna su zbog izgradnje kanalizacije ostali bez javnog gradskog prijevoza linije 2a. Autobusni prijevoznik KD Autotrolej ukinuo je liniju bez konzultacija s mjesnim odborom, a nezadovoljni građani organizirali su tribinu na kojoj su ukazali na neprihvatljivost odluke riječkog gradskog prijevoznika.

Kako iz KD Autotroleja nije bilo nikakvih reakcija, predsjednica Mjesnog odbora Trsat, HNS-ovka Jana Sertić obavijestila je nadležna tijela Grada Rijeke o problemu. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, gradski vijećnik HNS-a i predsjednik riječke HNS-ove podružnice Sandro Vizler, govorio je o apsurdu ukidanja linije i nedopustivosti da se tako nešto više ponovi. Na sjednici je bio prisutan i direktor KD-a Autotrolej, koji je uslijed pritisaka i apela, najavio da će se tijekom uskrsnih blagdana uspostaviti linija 2 oko Trsata, u punoj trasi, a nakon blagdana, bit će uspostavljena nova privremena mini-bus linija prema Kampusu.

Zahvaljujući HNS-ovima Jani Sertić i Sandru Vizleru, stanovnici Trsata opet će imati nesmetani javni prijevoz.

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti

Morana Jokić, Elvira Krizmanić Marjanović

Gradska vijećnica Morana Jokić na konferenciji za medije najavila je nastavak HNS-ovog zalaganja za otvaranje Centra za ranu intervenciju u Rijeci. Naime, Rijeka je još uvijek jedan od rijetkih većih gradova u Hrvatskoj koji nema niti jednostavniji sustav podršku za obitelji koje se susreću sa sve češćim poteškoćama neurorizične djece: logopedskim smetnjama, poremećajima hiperaktivnosti i pažnje, motoričkim, senzornim i drugim tegobama.

Uvjerena sam da se uz puno rada, lobiranja, praćenja stanja na terenu i povezivanja svih relevantnih institucija i u Rijeci može realizirati Centar za ranu intervenciju kod djece. Mi u riječkom HNS-u već smo krenuli s aktualizacijom ovog problema i ne namjeravamo stati u svome radu. Aktivirat ćemo sva svoja znanja, kapacitete i volju koju imamo da tijekom narednog razdoblja senzibiliziramo javnost, političku javnost, institucije i medije koliko to bude moguće na ovu problematiku. Riječki roditelji i one obitelji koje gravitiraju Rijeci još su uvijek „prepuštene same sebi“ i nerijetko su osuđene na duge liste čekanja, skupe usluge privatnika, putovanja u druge gradove itd. Zbog toga se čvrsto zalažemo da se i u našem gradu, kao što je to slučaj s drugim gradovima u Hrvatskoj napokon stvore uvjeti za otvaranje jedne ovakve ustanove. Da bismo u tome uspjeli, potrebno je kucati na mnoga vrata, povlačiti mnoge rukave i aktivno motivirati potencijalne partnere na suradnju, i to ćemo sigurno činiti kako bismo zaista došli do konkretnih i ostvarivih rješenja“, kazala je na današnjoj pressici Morana Jokić.

HNS-ovci put ove inicijative vide u postojećim dobrim praksama poput one u Puli gdje su se jedinice lokalne samouprave nevezano za političke boje ili financijske mogućnosti povezale i zajedničkim snagama oformile Centar za ranu intervenciju koji već godinama daje izvanredne rezultate za istarsku djecu. U tom smislu, i u našem je kraju potrebno izdići se iznad politikanstva te ujediniti sve jedinice lokalne samouprave i druge zdravstvene službe kako bi Centar za ranu intervenciju postao i riječka stvarnost, smatraju u riječkom HNS-u.

Na današnjoj je konferenciji za medije govorila i pulska pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti HNS-ova Elvira Krizmanić Marjanović:

Mi u Puli smo uspjeli uspostaviti suradnju između 10 gradova, 2 općine, resornog ministarstva i Istarske županije koji svatko u svom iznosu particpiraju u radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda. Centar nudi svakodnevne i povremene programe te se ispostavio kao odlično ulaganje u budućnost i kvalitetu života naše djece. Vjerujem da Rijeka može zakoračiti istim stopama“, ispričala je Krizmanić Marjanović.

Podsjetimo, Jokić je još u 12. mjesecu amandmanom na proračun Grada Rijeke osigurala početnih 50.000,00 kuna za inicijalne radnje i time označila početak ove HNS-ove inicijative. Nakon toga, pozvana je i u radnu skupinu pri Gradu Rijeci u kojoj će inzistirati na ispravnom pristupu i na realnim modelima koje je moguće postaviti u Rijeci. U radnoj skupini će djelovati proaktivno i s konkretnim prijedlozima.