Najava

U subotu, 21. travnja u prostorijama Političke akademije održat će se seminar o poslovnim zonama i privlačenju investicija u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Na seminaru će predavati Milorad Batinić, gradonačelnik Grada Ivanca i predsjednik Kluba zastupnika HNS-a. Uvodnu riječ će održati voditelj Političke akademije Boris Blažeković.

Na seminaru će se razgovarati kako i na koji način privući investicije u jedinicu lokalne samouprave te o postupcima planiranja i razvoja poslovnih zona.

Sudionici seminara su predsjednici i tajnici regionalnih saveza, županijskih organizacija, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici te nastavnici Političke akademije HNS-a.

Vedrana Šunjić

O radu i djelovanju stručnih službi u jedinicama lokalne samouprave u HNS-ovoj Sisačko-moslavačkoj županijskoj organizaciji izlagala je članica Predsjedništva Interesnog odbora Mladih HNS-a Vedrana Šunjić.

Predstavljajući sažetak predavanja s Političke akademije HNS-a Šunjić je istaknula važnost  detektiranja problema s kojima se susreću stručne službe gradova i općina. To je prvi korak za pronalaženje rješenja. Jedan od problema je dualitet upravljanja s jedne stranke te  važan izazov suočavanja s mogućnostima proračuna jedinica lokalne samouprave sa druge strane.

Kako je istaknula Šunjić naročito se oprezno mora planirati obrazovanje imajući u vidu zadane okvire. Komunalno gospodarstvo je vrlo važna tema kvalitete života te sa sobom povlači i političke aspekte. U pitanju je najizraženiji test za lokalnu vlast. Dobro i mudro upravljanje ovim sektorom značajno utječe na rezultate izbora.

U nastavku Šunjić je naglasila i važnost  osposobljenosti za privlačenje sredstava iz fondova EU. Županije i gradovi koje vode HNS-ovci su najrazvijeniji u Hrvatskoj. Do uspjeha u radu stručnih službi dolazi se uz jednostavan recept koji obuhvaća upornost, viziju i ljubav prema svome gradu, općini i državi.

 

Train the Coalition Managers

U Splitu će se od 23. do 25. ožujka održati seminar pod nazivom „Train the Coalition managers“. Događanje se održava pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta, u organizaciji ELF-a te uz potporu nizozemske liberalne stranke VVD i njemačke liberalne zaklade Fredrich Naumann za slobodu s kojom Akademija dugi niz godina surađuje i od koje je zaprimila poziv.

Na seminaru će se analizirati prednosti i nedostaci koalicijske suradnje, kao i mogućnost postizanja kompromisa unutar stranke koji bi mogao dovesti od odluke koaliranja. Nadalje, radit će se i na svim detaljima mogućeg sklapanja koalicijskog sporazuma.

Susret u Splitu je prvi u nizu od 3 seminara za iste sudionike. Drugi dio održat će se u Sarajevu tijekom mjeseca svibnja, dok će se treći održati u Beogradu tijekom mjeseca srpnja.

Putem Akademije Hrvatsku narodnu stranku – liberalne demokrate će na sva tri seminara predstavljati članovi nacionalnog Predsjedništva Stjepan Čuraj, Andrej Poropat i Klement Bašić te stručni suradnik Središnjeg ureda HNS-a za pravna pitanja Jug Puljizević.

Sretno ekipa !

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti

Zvonko Spudić

U HNS-ovoj karlovačkoj županijskoj organizaciji održano je predavanje na Akademijinu temu „Rad stručnih službi u JL(R)S“. O važnosti teme govorila je članica Predsjedništva Ana Matan Bišćanić.

Govoreći o obrazovanju i školstvu u jedinicama lokalne samouprave istaknula je predškolski odgoj kao ključ uspjeha i to na primjeru Međimurske županije. U nastavku se osvrnula na sustav obrazovanja, njegove prednosti i nedostatke te načine na koji ih lokalna zajednica može riješiti. S obzirom na primjer Međimurske županije navela je kako upravo volja, trud i rad HNS-ovih ljudi čine tu županiju jednom od top 10 mikroregija u Europi. Županija je aktivna u apliciranju projekata kroz EU fondove.

Na primjeru grada Svetog Ivana Zeline navela je načine kako unaprijediti komunalno gospodarstvo i infrastrukturu. Prikazano je kako se uspješno boriti s birokracijom državnog aparata. Navedeni  grad i gradonačelnik HNS-a Hrvoje Košćec dokaz su da se sve može riješiti, samo mora postojati volja.

O konkretnim primjerima rješavanja problema u okviru socijalne zaštite i skrbi u gradu Trogiru, kazala je kako je prednost koja jamči uspjeh ove službe veličina samog grada. Naime, jednostavnije je provoditi dobru politiku u manjim sredinama, što sa druge strane ne znači da se sustav brige za takve osobe ne može unaprijediti i poboljšati u velikim sredinama. Na primjerima je pokazano kako se individualnim pristupom rješavaju problemi u okviru ove stručne službe grada.

O kulturi je govorila na primjeru Grada Lepoglave koja je od kaznionice prerasla u grad kulture. Kultura, manifestacije i programi iznimno su važni za život jednog grada. Navedeni su primjeri EU projekata u kulturi koji su razvili ovaj grad te na kojima se i dalje sustavno radi.

Bišćanić je na kraju istaknula da je sve navedeno odličan primjer kako kroz EU projekte unaprijediti svoju lokalnu zajednicu, a sa druge strane toga ne bi bilo bez rada i truda HNS-ovih ljudi na čelnim pozicijama.

U nastavku je predsjednik HNS-ove karlovačke županije Zvonko Spudić upoznao sve prisutne sa radom HNS-a u nadolazećem razdoblju, a Bišćanić je govorila i o apliciranju projekata lokalne zajednice korištenjem EU fondova.

Politička akademija

U subotu, 10. ožujka u prostorijama Političke akademije održan je seminar o radu stručnih službi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Na seminaru se razgovaralo o obrazovanju – školstvu, komunalnom gospodarstvu, socijalnoj zaštiti – skrbi i kulturi u JL(R)S.

Stručni i profesionalni predavači Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, Hrvoje Košćec, gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, Ruža Kovačević Bilić, zamjenica gradonačelnika Grada Trogira te potpredsjednica Središnjeg odbora HNS-a i Marijan Škvarić, gradonačelnik Grada Lepoglave spremno su odgovarali na odlična pitanja sudionika.

Branko Sušec govorio je o obrazovanju i školstvu, Hrvoje Košćec o kumunalnom gospodarstvu, dok su o socijalnoj zaštiti i kulturi govorili Ruža Kovačević Bilić i Marijan Škvarić.

Svi predavači su na primjerima svojih jedinica lokalne samouprave iznijeli osmišljavanje i planiranje projekata o temama na koje su izlagali, kao i s kojim se sve problemima susreću prilikom njihove realizacije.

„Obrazovanje je interes iznad svih interesa, pa i iznad politike“, kazao je Sušec, „na komunalnim uslugama se dobivaju izbori“, nastavio je Košćec, dok se Kovačević Bilić bazirala na vrstama prava u sustavu socijalne skrbi. Kraj je pripao Marijanu Škvariću: „Kultura se uči, prenosi te vam otvara vrata na nacionalnoj i svjetskoj razini.“

Najava Politička akademija

U subotu, 10. ožujka u prostorijama Političke akademije HNS-a održat će se seminar o radu stručnih službi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Na seminaru će predavati Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, Ruža Kovačević Bilić, zamjenica gradonačelnika Grada Trogira i potpredsjednica Središnjeg odbora HNS-a, Marijan Škvarić, gradonačelnik Grada Lepoglave i Hrvoje Košćec, gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline. Uvodnu riječ će održati voditelj Političke akademije Boris Blažeković.

Na seminaru će se razgovarati o obrazovanju – školstvu, komunalnom gospodarstvu, socijalnoj zaštiti –skrbi i kulturi u JL(R)S.

Sudionici seminara su predsjednici i tajnici regionalnih saveza, županijskih organizacija, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici te nastavnici Političke akademije HNS-a.

Enver Kasa, Zvonko Liović, Nenad Bučko, Anto Stojanović

O ciljevima i radu HNS-a u nadolazećem razdoblju nakon izbornog sabora u HNS-ovoj vukovarsko-srijemskoj županijskoj organizaciji i HNS-ovoj istarskoj županijskoj organizaciji govorili su predsjednici Nenad Bučko i Zvonko Liović.

Na sjednicama Predsjedništva sve prisutne upoznali su sa novim stranačkim ciklusom i akcijskim planom HNS-a. Na osnovu predavanja Ivana Vrdoljaka, predsjednika HNS-a i Srećka Ferenčaka, glavnog tajnika koje je održano početkom mjeseca veljače u Zagrebu, predavači su važnost stavili na obilježja političkog djelovanja HNS-a koja uključuju stručnost, odgovornost, odvažnost, dosljednost, angažiranost, pristupačnost i odlučnost. Također, razgovaralo se i o djelovanju i važnosti organizacija na terenu.

Nenad Bučko govorio je i o poticanju razvoja lokalne zajednice kroz EU projekte. Ključnim je istaknuo strategiju razvoja i planski pristup te operativnost lokalne agencije zadužene za pisanje i apliciranje projekata, odnosno njihovo praćenje. Suradnja lokalne uprave i agencije ključ je provedbe kao i educirani djelatnici koji uz izradu projekata čine glavni „support“ jedinici lokalne uprave, odnosno samouprave. Naglasio je i manjkavost funkcioniranja gradskih i županijske agencije u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja što zbog inertnosti, needuciranog kadra i ne shvaćanja merituma, ne ostvaruje željene rezultate.

 Zvonku Lioviću se na predavanju o osnovnim smjernicama HNS-ove politike u nadolazećem razdoblju priključio i nastavnik Akademije Enver Kasa, dok je Blanka Sinčić Pulić, predsjednica podružnice HNS-a Rovinj sve upoznala sa studijem Akademije i MEC-a pod nazivom „Upravljanje u institucijama države“ čiji je polaznik bila i sama.

Marin Babić, Matija Balog, Nikola Čuraj

Predsjedništvo Županijske organizacije HNS-a Osječko-baranjske županije jednoglasno je izabralo nove nastavnike Akademije. Predsjedništvo je potvrdilo dosadašnjeg nastavnika Matiju Baloga, a društvu iz svih HNS-ovih županijskih organizacija priključili su se Nikola Čuraj i Marin Babić. Čestitamo!

Program studija

Međunarodni edukacijski centar i Politička akademija HNS-a pozivaju zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za interdisciplinarni studij „Upravljanje u institucijama države“ koji će se održavati u prostorijama Akademije u Tomićevoj 2/II, Zagreb.

Predavanja će se održavati jednom tjedno, četvrtkom, u terminu od 19 sati do 22.15 sati počevši od četvrtka, 22. ožujka 2018. U prilogu možete pronaći cjelokupni program koji završava u studenom 2018. godine.

Program je namijenjen političkim praktičarima, javnim službenicima i drugim zainteresiranim osobama koji žele zauzeti čelne pozicije u procesu stvaranja javnih politika. Krajnji cilj programa jest edukacija jedne skupine političkih profesionalaca i budućih visokopozicioniranih javnih službenika koja će im omogućiti uspješno sudjelovanje u stvaranju javnih politika, a posebno u širem kontekstu Europske unije. Program će povezati predavanja o političkom sustavu i javnim politikama te praktične vježbe iz akademskog pisanja i pisanja analiza javnih politika.

Prijaviti se mogu sve osobe zainteresirane za dodatno obrazovanje i motivirane za stjecanje novih vještina koje će im omogućiti da se uspješno angažiraju u politici i stvaranju javnih politika. Na temelju pristiglih prijava, selekcijski odbor Akademije odabrati će 20 polaznika 3. generacije studija Akademije. Prije upisa na studij, odabrani polaznici su obavezni uplatiti troškove upisa u iznosu od 250 KN na žiro račun MEC-a (iznos pokriva troškove izrade diplome i promocije).

Upisom na studij, polaznici se obvezuju pohađati cijeli studijski program, prisustvovati nastavi i ispunjavati nastavne obaveze (podnesci i završni rad). Za sudjelovanje u programu potrebno je poslati kratko motivacijsko pismo i životopis na mail adresu: goran.neralic@akademija.hns.hr, a nepotpune prijave neće se razmatrati.

Krajnji rok za prijave je ponedjeljak, 5. ožujka 2018.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predsjedniku Međunarodnog edukacijskog centra  Goranu Neraliću na mail adresu: goran.neralic@akademija.hns.hr.

Program studija 2018

Srećko Ferenčak

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak danas je u Akademiji govorio o nadolazećim izmjenama Statuta HNS-a, važnosti organizacije na terenu, ključnim porukama HNS-a i digitalnoj komunikaciji. Sve teme su vezane uz rad HNS-a u nadolazećem razdoblju.

Glavni tajnik, Srećko Ferenčak govorio je o važnosti organizacije i rada na terenu. Kako je kazao, stranku treba organizirati s ciljem da realizira svoje programe i radi na promicanju vrijednosti koje zastupa. Istaknuo je kako sljedeće godine stranku čekaju novi izazovi – izbori zastupnika za Europski parlament, nakon kojih dolaze predsjednički izbori te parlamentarni. Stranka za sve navedeno mora biti spremna!

„Razgovarajte sa svima. Pokažite da HNS radi za dobrobit građana, radi dobro i ima rezultate“, zaključio je svoje predavanje glavni tajnik HNS-a.

Uvodnu riječ održao je voditelj Akademije Boris Blažeković istaknuvši važnost Političke akademije unutar stranke.