Proteklog vikenda u organizaciji njemačke liberalne zaklade FNF održan je prvi susret političarki liberalnih stranaka Hrvatske pod nazivom EqualNet.

Tema susreta bio je javni nastup na kojem su sudionice učile o javnom govoru, tehnikama prenošenja poruka te verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Također, svoj javni nastup su vježbale i pred kamerama nakon kojeg je uslijedila analiza stručnjakinje Vukosave Crnjanski, direktorice nevladine udruge CRTA iz Srbije. Sama udruga bavi se promicanjem alata koji građanima omogućuju ostvarivanje prava na informiranje i veću uključenost u javni i politički život.

HNS su posredstvom Akademije predstavljale predsjednica i tajnica Ženska inicijative HNS-a Karolina Juzbašić i Mirjana Marić te predsjednica Ženske inicijative HNS-ove varaždinske županijske organizacije Anita Rep.

Zaklada FNF ove godine organizira stvaranje nove mreže liberalnih ženskih političarki Hrvatske pod nazivom EqualNet. Na svom prvom susretu u Novom Vinodolskom od 11. do 13. listopada žene će razgovarati o javnom nastupu, komunikaciji s medijima te svoj javni nastup vježbati pred kamerama.

Posredstvom Akademije Žensku inicijativu HNS-a će predstavljati Karolina Juzbašić, Mirjana Marić i Anita Rep, odnosno predsjednica i tajnica Ženske inicijative HNS-a te predsjednica Ženske inicijative HNS-ove varaždinske županije.

Najava

U organizaciji njemačke liberalne zaklade Friedrich Naumann za slobodu s kojom Akademija usko surađuje  od 10. do 12. svibnja u Donjoj Stubici održat će se treći susret vijećnika liberalnih stranaka Hrvatske pod nazivom Cronetwork.

HNS će posredstvom Političke akademije i ovoga puta predstavljati Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća grada Zaboka, Goran Borčić, vijećnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Mirjana Marić, vijećnica Gradske četvrti Podsused-Vrapče grada Zagreba i Samir Kovačević, potpredsjednik HNS-ove osječko-baranjske županijske organizacije iz Općine Marijanci. 

Prvi Cronetwork susret održan je u mjesecu listopadu 2018. te drugi u mjesecu ožujku 2019.

Friedrich Naumann

U organizaciji njemačke liberalne zaklade Friedrich Naumann za slobodu s kojom Akademija usko surađuje  od 29. do 31. ožujka u Donjoj Stubici održat će se drugi susret vijećnika liberalnih stranaka Hrvatske pod nazivom Cronetwork.

Ideja je da se navedena mreža sastaje jednom do dva puta godišnje. HNS će  posredstvom Političke akademije predstavljati Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća grada Zaboka, Goran Borčić, vijećnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Mirjana Marić, vijećnica Gradske četvrti Podsused-Vrapče grada Zagreba i Samir Kovačević, potpredsjednik HNS-ove osječko-baranjske županijske organizacije iz Općine Marijanci. 

Prvi Cronetwork susret održan je u mjesecu listopadu 2018. godine.