Inicijativa HNS-a Retfala

Predsjednik osječkog ogranka HNS-a Retfala Dražen Slunjski održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio anketu za zelenu Strossmayerovu aveniju. Pojasnio je kako je i ova inicijativa retfalačkih HNS-ovaca proizašla iz odlične suradnje sa sugrađanima. Naime, brojnim Retfalčanima koji stanuju u Ulici Josipa Jurja Strossmayera poteškoće stvara biciklistička staza koja se nalazi preblizu kućnim ulazima, onemogućeno im je parkiranje automobila ispred kuća, a kao najveći problem navode pukotine u zidovima uzrokovane vibracijama koje tramvaji proizvode, budući da su tračnice smještene na maloj udaljenosti od stambenih objekata. Također, Retfalčanima nedostaju zelene površine i stabla koja su posječena u Strossmayerovoj ulici.

Odlučio sam reagirati pokretanjem ankete za urbanističko uređenje Ulice Josipa Jurja Strossmayera, po uzoru na Europsku aveniju. Ovom inicijativom predlažem izmještanje tramvajske pruge na prvi i četvrti kolni trak. Dobiveni prostor omogućio bi odmicanje biciklističke staze od zgrada i kuća te bi se na taj način povećala sigurnost prometovanja. Također, dodatni prostor bi bio iskorišten za sadnju zelenila i stabala. Grad Osijek i Retfala zaslužuju zelenu Strossmayerovu aveniju! Želite li i vi zelenu Strossmayerovu aveniju, moći ćete nam odgovoriti u anketi koju pokrećemo“, poručio je Dražen Slunjski, predsjednik ogranka HNS-a Retfala. Inicijativu za zelenu Strossmayerovu aveniju podržao je i Stjepan Čuraj, saborski zastupnik HNS-a i predsjednik Slavonsko-baranjskog regionalnog saveza HNS-a rekavši kako bi novim rješenjem Strossmayerova ulica postala sigurnija i atraktivnija za prometovanje bicikala i pješaka.

Ovdje smo na tragu nečeg što Grad Osijek već radi. Poznato je da se izuzetno uspješno koriste sredstva iz programa za konkurentnost i koheziju. U prvoj fazi, do Kanižlićeve ulice već se radi rekonstrukcija. Mi želimo da projekt ide dalje, da se upravo u Retfali omogući izmještanje pruge na prometnicu kako bi se povećala sigurnost naših sugrađana i kako bi Retfala i Strossmayerova ulica, kao jedna od najvećih i najdužih ulica u Osijeku dobila naličje koje zaslužuje. Korištenje bespovratnih sredstava Europske unije je nešto što ovaj projekt čini mogućim i ostvarivim. U Retfali se već događaju nove investicije poput nove srednje škole, novog stadiona i nove prometnice u sjevernom dijelu Retfale. Ovaj bi projekt izmještanja tramvajske pruge zaokružio tu cjelinu na dobrobit svih građana, a prije svega stanovnika Retfale“, poručio je Čuraj.

Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede i nezavisni član Vijeća Gradske četvrti Retfale u prošlom sazivu također je podržao HNS-ovu inicijativu.

Retfala je moj dom. Kao Retfalčanin, nosio sam listu na prošlim dvojim mjesnim izborima i jako dobro znam koje su potrebe Retfale kada su u pitanju izbori za Vijeća Gradskih četvrti. Ovo je zaista izuzetno vrijedan projekt i treba ga podržati. Danas ga ovdje podržavam i kao stanovnik Retfale i kao nezavisni član Vijeća Gradske četvrti Retfala u prošlom sazivu, kao državni tajnik i kao nestranačka osoba u Vladi Republike Hrvatske. Pozivam sve naše sugrađane da podrže ovu anketu i inicijativu. Vjerujem da će Grad Osijek iznaći snage i sredstava, a svi ćemo pomoći u tome, da se završi i izgradi ovaj projekt, kako bi naša Retfala bila bolja, ljepša, kvalitetnija i ugodnija za život. Podržavam ovu inicijativu, Hrvatsku narodnu stranku kao nositelja inicijative i Dražena Slunjskog kao čovjeka koji stoji iza cijelog programa.“, zaključio je Kraljičak. 

Predrag Štromar

U ponedjeljak 26. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je konferencija za novinare ministra Predraga Štromara povodom otvaranja tri javna poziva kojima se sufinanciraju projekti jedinica lokalne samouprave u 2018. godini i to: izrada prostornih planova uređenja lokalne razineprojekti sanacije klizišta te projekti razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Uz ministra Štomara bili su državni tajnik Željko Uhlir i pomoćnica ministra Maja-Marija Nahod.

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini otvoren je za prijave od 16. veljače 2018. godine. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti predstavnici općina, gradova i županija.

Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana. Dodijeljena sredstva moraju se koristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja potrebno je dostavljali izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom obrascu prijave zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr kako je opisano u Javnom pozivu.

Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2018. godine ili do iskorištenja sredstava. Pristigle zahtjeve nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a u postupku ocjenjivanja uzima se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17)), moguća specifična obilježja (npr. status BPP-a, ili otok) te vrsta prostornog plana, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju. Za odabrane zahtjeve sklapat će se Ugovori o sufinanciranju izrade (izmjene ili dopune) prostornih planova.

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 40,1 milijuna kuna 

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini raspisuje se u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Za tu je namjenu u proračunu osigurano 40,1 milijuna kuna.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave će se moći podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2018. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), moguća specifična obilježja (npr. status BPP) i financijska sposobnost sudjelovanja u realizaciji projekta, te opravdanost, održivost, proračun i isplativost predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih projekata a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 336 projekta u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna.

Za sanaciju klizišta 10 milijuna kuna

Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini otvara se s ciljem sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta te je za tu namjenu u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurano 10 milijuna kuna. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi a može se sufinancirati izrada projektne dokumentacije ili izvođenje radova na sanaciji klizišta. Prijave će se moći podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2018. godine. Ministarstvo će sufinancirati do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo a u postupku ocjenjivanja, uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17)), moguća specifična obilježja (npr. status BPP) i financijska sposobnost sudjelovanja u realizaciji projekta, te opravdanost i stupanj pripremljenosti predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.