Grad Ivanec nastavlja s odličnim projektima i programima koji doprinose razvoju grada i omogućavaju stanovnicima bolje uvjete života. Ovoga puta riječ je o rješavanju važnog problema, sanaciji klizišta.

Zahvaljujući amandmanu, koji je u Saboru dao HNS, u novi Zakon o financiranju komunalnog gospodarstva tada je ušla odredba kojom je definirano da će se u naredne dvije do tri godine preko Hrvatskih voda osiguravati sredstva za sanaciju klizišta na javnoj infrastrukturi.

Prvi put u budžetu Hrvatskih voda osigurana su sredstva za rješavanje problema klizišta

Gradonačelnik Ivanca i predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, Milorad Batinić u srpnju prošle godine potpisao je ugovor s Hrvatskim vodama o sufinanciranju sanacije triju klizišta na području grada Ivanca. Prvi put u budžetu Hrvatskih voda osigurana su sredstva za rješavanje problema klizišta koja do tada nisu bila prepoznata važnim problem lokalne samouprave. 

Budući da rješavanje problema klizišta zahtijeva milijunska ulaganja, bilo je potrebno osigurati dovoljno sredstava za provedbu sanacije. Osim za klizišta na Sjeveru, potpisani su ugovori za  rješavanje 112 klizišta diljem Hrvatske u vrijednosti od gotovo 55 milijuna kuna od kojih Hrvatske vode sufinanciraju 32,5 milijuna kuna. 

Klizišta grožavaju infrastrukturu Sjevera i štete privatnoj imovini građana

Program sanacije klizišta uspješno je priveden kraju u siječnju ove godine. Sanirana su tri klizišta, u Margečanu, Gačicama i Salinovcu, koji ugrožavaju infrastrukturu Sjevera i štete privatnoj imovini građana. Problem posljednje saniranog klizišta u Salinovcu bila je cesta oštećena zbog aktivacije klizišta za vrijeme kiše 2017. godine. Osim toga, bujica je oštetila vinograde i poljoprivredne usjeve stanovnika i prilazni put prema Severinima.

Gradonačelnik Batinić obišao je mjesta sanacija kako bi razgovarao o završenim, ali i preostalim radovima. Zbog nestabilnog tla klizište će biti pod daljnjim nadzorom, a uređenje površina nastavit će se u proljeće kako bi tlo bilo osposobljeno za daljnje korištenje. Na području grada Ivanca potrebno je sanirati još pet klizišta, a troškovi sanacije procjenjuju se na tri milijuna kuna.

Čestitamo našem Miloradu Batiniću na provođenju trajnog rješavanja problema klizišta i uskoro očekujemo vijesti o završetku ostalih sanacija. 

Predrag Štromar

Problem klizišta kojim su opterećeni gotovo svi krajevi Hrvatske, kroz iduće dvije do tri godine trebao bi biti riješen, istaknuo je to potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, odgovarajući tijekom Aktualnog prijepodneva na pitanje zastupnice Marije Puh o programima i mjerama koje se provode u cilju rješavanja problema klizišta.

Ova Vlada prva je koja je prepoznala problem klizišta i prva koja je reagirala konkretnim mjerama“, kazao je ministar Štromar te naveo kako su u ovoj godini osigurana sredstva u Hrvatskim cestama za sanaciju državnih cesta.

Također u Ministarstvu graditeljstva osigurali smo 10 milijuna kuna za sanaciju šteta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave. No potrebe su puno veće, stoga ćemo uskoro dati nove prijedloge na Vladu kojima ćemo trajno riješiti problematiku klizišta, odnosno osigurati sredstva za sanaciju“, kazao je Štromar u svom odgovoru. Pritom je podsjetio i na nedavnu odluku Vlade kojom se osigurava stambeno zbrinjavanje za građane Hrvatske Kostajnice koji su ostali bez svojih kuća prilikom urušavanja klizišta.

Vlada je brzo reagirala i u roku od 48 sati donesena je odluka o stambenom zbrinjavanju, i to ne samo građana Hrvatske Kostajnice, nego svih građana Republike Hrvatske čije su kuće srušene ili oštećene u klizištima“, rekao je Štromar.

Zahvaljujući amandmanima HNS-a na Zakon o financiranju vodnog gospodarstva zakonski su stvoreni preduvjeti za trajno osiguravanje sredstava za sanaciju šteta od klizišta.

U sljedeće dvije do tri godine morat ćemo osigurati oko 150 milijuna kuna kako bi sanirali postojeća klizišta. Riješit ćemo sve probleme sva pitanja u cijeloj državi i stambeno ćemo zbrinuti sve one građane koji su pogođeni ovim problemom“, zaključio je Štromar u svom odgovoru.

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti

Predrag Štromar

U ponedjeljak 26. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je konferencija za novinare ministra Predraga Štromara povodom otvaranja tri javna poziva kojima se sufinanciraju projekti jedinica lokalne samouprave u 2018. godini i to: izrada prostornih planova uređenja lokalne razineprojekti sanacije klizišta te projekti razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Uz ministra Štomara bili su državni tajnik Željko Uhlir i pomoćnica ministra Maja-Marija Nahod.

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini otvoren je za prijave od 16. veljače 2018. godine. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti predstavnici općina, gradova i županija.

Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana. Dodijeljena sredstva moraju se koristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja potrebno je dostavljali izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom obrascu prijave zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr kako je opisano u Javnom pozivu.

Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2018. godine ili do iskorištenja sredstava. Pristigle zahtjeve nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a u postupku ocjenjivanja uzima se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17)), moguća specifična obilježja (npr. status BPP-a, ili otok) te vrsta prostornog plana, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju. Za odabrane zahtjeve sklapat će se Ugovori o sufinanciranju izrade (izmjene ili dopune) prostornih planova.

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 40,1 milijuna kuna 

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini raspisuje se u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Za tu je namjenu u proračunu osigurano 40,1 milijuna kuna.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave će se moći podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2018. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), moguća specifična obilježja (npr. status BPP) i financijska sposobnost sudjelovanja u realizaciji projekta, te opravdanost, održivost, proračun i isplativost predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih projekata a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 336 projekta u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna.

Za sanaciju klizišta 10 milijuna kuna

Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini otvara se s ciljem sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta te je za tu namjenu u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurano 10 milijuna kuna. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi a može se sufinancirati izrada projektne dokumentacije ili izvođenje radova na sanaciji klizišta. Prijave će se moći podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2018. godine. Ministarstvo će sufinancirati do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo a u postupku ocjenjivanja, uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17)), moguća specifična obilježja (npr. status BPP) i financijska sposobnost sudjelovanja u realizaciji projekta, te opravdanost i stupanj pripremljenosti predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.