Ivan Koprić

„Sustav lokalne i regionalne samouprave ima ogroman potencijal kako za demokratizaciju i razvoj, tako i za neproduktivno rasipanje javnog novca i razne nepoželjne pojave“, istaknuo je na predavanju o europskom zakonodavstvu i njegovom utjecaju na lokalnu i regionalnu samoupravu profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivan Koprić.

U daljnjem izlaganju profesor je govorio o razvoju tradicija lokalne samouprave u Europi te o utjecaju Europske unije na razvoj i funkcioniranje jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Profesor je zaključio da jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju ogroman potencijal kako za demokratizaciju i razvoj, tako i za neproduktivno rasipanje javnog novca i razne nepoželjne pojave. Ipak, u Europskoj uniji postoji pritisak prema dobrom upravljanju i legitimitetu zbog sve veće uloge u kohezijskoj politici i provedbi europskih politika prema obaveznim načelima dobrog upravljanja.

Predavanje su slušali izabrani predstavnici HNS-a u JLRS, nastavnici Akademije i kandidati HNS-a na nadolazećim europskim izborima.  

Europsko zakonodavstvo

U subotu, 6. travnja u prostorijama Političke akademije HNS-a održat će se seminar o europskom zakonodavstvu i njegovom utjecaju na lokalnu i regionalnu samoupravu.

O utjecaju Europske unije na lokalnu i regionalnu samoupravu te o Vijeću Europe i standardima lokalne i regionalne samouprave govorit će Ivan Koprić, profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vidimo se!