Oslobađanje od plaćanja zakupnina za poslovne prostore te korištenje javnih površina, kao i dopune odluka o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora te subvenciji troškova najma stana glavne su izmjene koje HNS predlaže pred nadolazeću elektronsku sjednicu Gradskog vijeća. 

Naime, dubrovački HNS je na svojoj konferenciji za medije održanoj početkom ožujka iznio prijedloge mjera kojim bi se spriječio ili minimizirao negativni utjecaj koronavirusa na gradske gospodarstvenike, a sada iznosi nove prijedloge sukladno situaciji koja je proizašla zbog nemogućnosti ostvarenja prihoda za većinu poduzetnika, ali i za građane. Nastavno na dostavljeni dnevni red za predstojeću 29. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati elektronskim putem, klub HNS-a je Gradskom vijeću predao amandmane na dostavljene točke dnevnog reda. Obzirom da o pojedinim točkama neće biti mogućnosti sudjelovanja u raspravi od strane vijećnika, ovim putem smo odlučili upoznati javnost s našim prijedlozima, ali i predložiti gradonačelniku Frankoviću određene izmjene i dopune po pojedinim točkama dnevnog reda. 

Stoga predlažemo da se Prijedlog odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika dopuni u dijelu Odluke koji se odnosi na uvjete jer sada nedostaje vrsta djelatnosti koja se obavlja u navedenom prostoru, a kako bi se umanjila mogućnost korištenja sredstava od strane gospodarstvenika koji za vrijeme pandemije obavljaju svoju djelatnost. Ujedno predlažemo da gradonačelnik donese preporuku za sve vlasnike poslovnih prostora da zakup za iste umanje za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 kako bi na taj način doprinijeli očuvanju radnih mjesta na području grada. 

Kod prijedloga odluke o stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći predlažemo proširenje mogućnosti korištenja jer smatramo kako je predložena mjera prerestriktivna i značajno ograničava potencijalni broj korisnika, a što je suprotno svrsi njenog donošenja.

Predlažemo i izmjenu Zaključka o umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Obzirom da je sukladno izvanrednim mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite 19. ožujka došlo do obustave rada svih objekata koji nisu prijeko potrebni za funkcioniranje zajednice, navedenu odluku predlažemo izmijeniti na način da Grad Dubrovnik donosi odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu grada Dubrovnika i to za razdoblje trajanja zabrane rada. 

Iz istih razloga predlažemo i donošenje Zaključka o oslobađanju od zakupnine za korištenje javnim površinama grada Dubrovnika i to za razdoblje trajanja zabrane rada umjesto Zaključka o umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika na način da se donese. 

Dubrovački HNS ujedno predlaže gradonačelniku Frankoviću da u funkciji predsjednika Skupštine trgovačkih društava osigura da se u razdoblju zabrane rada ne naplaćuje paušal za prikupljanje i odvoz otpada za gospodarstvenike koji ne rade te da se uvede oslobađanje plaćanja najma štanda na otvorenom za poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti prodavati svoju proizvode.

Ukidanje prireza, smanjenje paušala za iznajmljivače, smanjenje cijene za zakup javne površine te smanjenje zakupa za najam prostora u vlasništvu Grada mjere su koje dubrovački HNS predlaže kako bi se spriječili ili minimizirali negativni utjecaji koronavirusa na gradske gospodarstvenike. Predstavili su ih na konferenciji za medije predsjednica podružnice Dubrovnik Nataša Gabričević te potpredsjednik podružnice i gradski vijećnik HNS-a Miho Obradović.

„Vidimo da situacija oko koronavirusa svaki dan sve više eskalira. Stoga smo odlučili dati naše prijedloge mjera za sprječavanje ili minimiziranje negativnih utjecaja koronavirusa na financijske rezultate turističke sezone, a time i na džepove naših sugrađana. Tu smo s namjerom da otvorimo dijalog sa svim sudionicima i gradskom upravom, a sve s ciljem zaštite građana i gospodarstva. Dubrovački HNS zato predlaže četiri konkretne mjere koje bi trebale pomoći oko sprječavanja nastanka financijskih gubitaka gospodarstvenicima, ali i dugoročno doprinijeti oporavku te u konačnici uzrokovati novi rast u sferi poduzetništva“ – rekla je Nataša Gabričević te nabrojala te mjere.

„Predlažemo ukidanje prireza koji je danas 10%, smanjenje paušala za iznajmljivače za 50%, korekciju cijena za zakup javnih površina, tj. smanjenje zakupa za javne površine za minimalno 30% te korekciju cijena za najam prostora u vlasništvu Grada, tj. smanjenje zakupa za minimalno 30%Većina mjera bi se trebala početi primjenjivati 1. travnja ove godine te kao privremene trajati minimalno 1 godinu s mogućnošću produženja“ – naglasila je Gabričević te dodala kako je iz samog Grada Dubrovnika predložen jedan manji dio ovog paketa i to u značajno ograničenom obliku, a s mišlju da će se o daljnjim koracima razgovarati u 6. mjesecu. 

„Smatramo da je to kasno i da je sada vrijeme za reagiranje. Čak i da se dogodi najbolji scenarij, onaj kojem se svi nadamo, a to je da nas ovaj virus izbjegne fizički, financijskih posljedica za naš turizam i gospodarstvenike će i dalje biti. A ovim mjerama one će se značajno smanjiti te bi se njihovim dugoročnim uvođenjem moglo dodatno potaknuti gospodarstvo“ – zaključila je, dok je njen stranački kolega Miho Obradović pojasnio razloge zbog kojih su se odlučili na ovakav prijedlog.

Jasno je da epidemija korona virusa već sad ima veliki utjecaj na gospodarstvo, posebno turizam. Otkazuju se rezervacije i kongresi, a problema će imati svakako i kruzing industrija. Već su javno dostupni i podaci o značajnom padu rezervacija, kako u hotelskim kućama tako i kod privatnih iznajmljivača. Posljedično se očekuje značajan pad prihoda u svim djelatnostima što će se zasigurno odraziti i na visine plaća, zaposlenost pa i razvoj. Znajući da su mnogi naši sugrađani, ali i obrtnici i poduzetnici s ciljem razvoja djelatnosti ušli u kreditno zaduženje, navedenim mjerama cilj nam je osigurati stabilnost i materijalnu sigurnost zajednice.“ – rekao je Obradović uz opasku kako je Dubrovnik posebno izložen ovakvom poremećaju budući da tu već odavno sezona nije samo tri ili šest mjeseci.

Očekujemo da Grad ima spremne mjere za zaštitu zdravlja svih stanovnika našeg grada, ali u svakom slučaju mjere zdravstvene zaštite prepuštamo stručnim osobama, prije svega odgovornima u Ministarstvu zdravstva i u Gradu Dubrovniku. Najvažnije je da svi ostanemo mirni i slijedimo njihove upute. Zato je naš obol u ovoj iznimno kompliciranoj situaciji ovaj konkretan prijedlog mjera za zaštitu standarda građana i poduzetnika grada u slučaju daljnje eskalacije koronavirusa te negativnog utjecaja na rezultate turističke sezone“ – izjavio je gradski vijećnik HNS-a uz opasku kako se nadaju da će iz gradske uprave njihov konstruktivan prijedlog ozbiljno shvatiti te preuzeti i uvesti ove mjere i tako pravovremenom reakcijom zaštititi svoje sugrađane.

Marina Vučković Matić, Miho Obradović, Nataša Gabričević

Zbog manjka ovlasti mjesnih odbora, ali i nedostatka želje trenutne gradske uprave da se naprave potrebne promjene u načinu njihova izbora i djelovanja dubrovački HNS neće sudjelovati na kotarskim izborima. Tu vijest objavili su predsjednik dubrovačkog HNS-a Miho Obradović i potpredsjednice Nataša Gabričević i Marina Vučković Matić na današnjoj konferenciji za medije.

„Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva u trenutačnom obliku su besmisleni. Kotarevi i mjesni odbori nemaju samostalnost u radu, odgovarajuće ovlasti te nisu osigurani preduvjeti za njihov transparentan rad. Financiranje se provodi putem netransparentnih programa i prepisanih natječaja i ugovora. Osim toga, ne vodi se računa ni o broju stanovnika, pa svi gradski kotari imaju po 11,a mjesni odbori imaju po 7 članova vijeća, bez obzira što negdje ima nekoliko tisuća, a negdje par desetaka stanovnika“ – rekla je Nataša Gabričević te naglasila kako je na izbore 2010. godine u osam mjesnih odbora izašlo svega 11,8 posto birača.

„Niti 12 posto birača nije izašlo na prošle izbore. To jasno pokazuje kako su ovakvi izbori poligon za promociju političkih opcija na teret građana“ – zaključila je Gabričević.

„HNS predlaže da se povećaju se ovlasti mjesnih odbora, a broj članova vijeća određuje prema broju stanovnika“ – rekla je Marina Vučković Matić te dodala kako žele da se građani detaljno informiraju o mogućnostima djelovanja kroz mjesnu samoupravu te da mjesni odbori sudjeluju u izradi godišnjeg programa komunalnog održavanja i programa komunalne izgradnje za svoja područja.

U dubrovačkom HNS-u također smatraju kako je potrebno omogućiti izravnu komunikaciju između mjesnih odbora i građana putem web stranica, na kojima bi trebali biti objavljeni programi, financijski planovi, izvještaji i aktivnosti, a ujedno predlažu da se financijska sredstva prikažu u gradskom proračunu posebno za svaki mjesni odbor i gradski kotar i to po namjenama.

Predsjednik dubrovačkog HNS-a i gradski vijećnik Miho Obradović dodao je kako je najbolji dokaz neučinkovite mjesne samouprave činjenica da se na službene kontakte za mjesne odbore i gradske kotareve nitko nije javio kada ih je nazvao, a povratni poziv dobio je samo u jednom slučaju, i to sljedeći dan. Iznio je i primjere dobre prakse koji se koriste u drugim gradovima u Hrvatskoj, od Makarske, Splita, Lepoglave do Rijeke i Zagreba.

„U drugim gradovima građanima je dana mogućnost stvarnog utjecaja prilikom donošenja planova, a sami planovi su javno dostupni na stranicama mjesnih odbora. U proračunima je točno navedeno što se planira napraviti i koliko će to koštati, a jedinice mjesne samouprave svojim prijedlozima sudjeluju u izradi godišnjeg programa komunalnog održavanja i programa komunalne izgradnje za svoja područja. Ništa od toga nije omogućeno stanovnicima Dubrovnika i zato su ovo nepotrebni izbori“ – zaključio je Obradović.