Ellen Bijesterbosch

Politička akademija HNS-a ugostila je trenericu nizozemske liberalne stranke D66, Ellen Bijesterbosch koja je na seminaru pričala o lokalnim politikama u Nizozemskoj.

U svom predavanju Bijesterbosch je govorila o stvaranju izbornog programa, odnosno metodama otvorenog prostora za 10 do 1000 ljudi, o organizaciji igara za tinejdžere, o načinu uključivanja neaktivnih članova u proces stvaranja izbornog programa, o trajnoj aktivnosti angažmana građana u razvoj politika putem terenskih akcija, kao i o radu s interesnim skupinama na konkretnom slučaju umjetnika.

Nakon predavanja, održana je radionica u kojoj su sudionici sami morali dizajnirati način na koji mogu uključiti građane u proces stvaranja lokalnih politika. Pri tome su morali izabrati razinu na kojoj uključuju građane – vrijednosti, probleme i rješenja te jedan od ključnih izazova u organizaciji ovakvih aktivnosti (nedostatak interakcije, nemotiviranost, prevelika kompleksnost teme, sukobi) koji su identificirani na samom početku radionice.

Svaka od 4 skupine izradila je svoj koncept uključivanja ljudi u razvoj lokalnih politika i na kraju predstavila svoj rad prisutnima.

D66

Politička akademija HNS-a organizira seminar u suradnji s nizozemskom liberalnom strankom D66. Na seminaru će se govoriti o primjerima dobre prakse lokalne samouprave u Nizozemskoj. Seminar će moderirati trenerica D66 Ellen Bijsterbosch te će osim predavanja provesti i radionicu na temu suvremenih tehnika prenošenja znanja.

Seminar će se održati u subotu, 20. listopada s početkom u 10 sati, u Tomićevoj ulici.