/ Središnjica

Poznati kandidati za unutarstranačke izbore u HNS-u koji će se održati 24. svibnja

U četvrtak, 16. travnja 2020., u 16 sati, istekao je rok za predaju kandidatura na izborima za tijela i vodeće funkcije u HNS-u, čime je zatvoren kandidacijski postupak za Sabor HNS-a koji će se održati 24. svibnja. Na Saboru stranke biraju se novi predsjednik/ca HNS-a, zamjenik/ca predsjednika/ce HNS-a, potpredsjednici/ce te članovi/ce Nadzornog odbora, Suda časti i Odbora za statut. Pristigle su i važeće su, u skladu sa Statutom i svim pravilima o kandidiranju za tijela HNS-a, sljedeće kandidature:

 • ZA PREDSJEDNIKA HNS-a:
 1. Boris Blažeković
 2. Predrag Štromar
 • ZA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA HNS-a:
 1. Stjepan Čuraj
 2. Srdjan Vlaović
 • ZA POTPREDSJEDNIKE HNS-a:
 1. Borislav Grgin
 2. Karolina Juzbašić
 3. Ruža Kovačević Bilić
 4. Jasmin Krizmanić
 • ZA ČLANOVE/ČLANICE NADZORNOG ODBORA HNS-a:
 1. Vlatka Duilo
 2. Goran Kovačević 
 3. Krešimir Malec
 4. Vladimir Stolnik
 5. Bernarda Topolko
 • ZA ČLANOVE/ČLANICE SUDA ČASTI HNS-a:
 1. Andreja Horvat Friščić
 2. Jug Puljizević
 3. Milan Stojanov
 4. Robert Šplajt
 5. Jelena Tahiri
 • ZA ZAMJENIKE/ZAMJENICE ČLANOVA/ČLANICA SUDA ČASTI HNS-a: 
 1. Saša Dujmić
 2. Nenad Hranilović
 3. Zlatan Mošmondor
 4. Vedran Kunica
 5. Tihana Papac
 • ZA ČLANOVE ODBORA ZA STATUT HNS-a:
 1. Neven Alić
 2. Srećko Ferenčak
 3. Branko Putarek
 4. Bojan Tojagić
 5. Željko Uhlir

Radi se o kandidatima koji su osigurali potporu na jedan od četiri moguća načina kandidiranja: osiguravanjem potpore Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, ili dva regionalna saveza, ili šest županijskih organizacija, ili najmanje 10 posto delegata na Saboru.

Podsjetimo, Predsjedništvo HNS-a krajem siječnja donijelo je odluku o pokretanju kandidacijskog postupka za unutarstranačke izbore u HNS-u. U skladu sa Statutom stranke i Pravilnikom o kandidiranju i izborima za tijela HNS-a, svaki član mogao je istaknuti kandidaturu za neku od vodećih funkcija sve do 16. travnja 2020. godine do 16 sati.

Sabor stranke bio je zakazan za 19. travnja, a uslijed epidemije korona virusa i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite pomaknut je za 24. svibnja, dok su rokovi za isticanje kandidatura sukladno ranijim odlukama Predsjedništva i Središnjeg odbora ostali isti. 

U slučaju da i dalje budu na snazi restriktivne mjere koje priječe okupljanja većeg broja osoba te na taj način onemoguće održavanje Sabora HNS-a, glasovanje za tijela stranke koja se biraju na Saboru održat će se elektroničkim putem.