/ Središnjica

ODLUKA o sazivanju 17. Sabora HNS-a

Članak 1. 

Sukladno članku 78., stavak 4. Statuta HNS-a sjednicu Sabora HNS-a  saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Središnjeg odbora HNS-a.

Članak 2.

Na temelju članka 86., stavak 9. Statuta HNS-a Središnji odbor HNS-a donosi odluku o sazivanju Sabora HNS-a

Sukladno navedenome:

17. Sabor HNS-a održat će se 12. prosinca 2020. godine 

konstituirajuća sjednica Središnjeg odbora HNS-a za saziv 2020.-2024. održat će se najkasnije do 10. veljače 2021. godine.

Članak 3.

Za poštivanje navedenih rokova, Središnji odbor HNS-a zadužuje Predsjedništvo HNS-a i Središnji ured HNS-a.

Članak 4.

Središnji odbor zadužuje Središnji ured HNS-a da ovu odluku dostavi svim podružnicama, županijskim organizacijama i regionalnim savezima HNS-a.

Članak 5. 

Na temelju Statuta HNS-a i Pravilnika o kandidiranju  i izboru tijela HNS-a, za tijela HNS-a koja se biraju na Saboru HNS-a valjane su one kandidature koje pravovremeno pristignu kandidacijskom povjerenstvu i imaju podršku: Središnjeg odbora HNS-a, Predsjedništva HNS-a, 6 županijskih organizacija HNS-a, 2 regionalna saveza HNS-a ili najmanje 10% članova Sabora HNS-a. U tom slučaju član (članica) Sabora HNS-a svojim potpisom može poduprijeti samo jednog kandidata (kandidatkinju), odnosno listu kandidata (kandidatkinja) za svako tijelo (dužnost) koje se bira.

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Kandidacijskom povjerenstvu Sabora u Središnji ured HNS-a, 10000 Zagreb, Kneza Mislava 8, najkasnije do 9. prosinca 2020. (srijeda) do 16 sati, kada se zaključuje kandidacijski postupak.

Kandidature koje pristignu nakon navedenog roka neće biti pravovaljane. Podrška pojedinim kandidatima za bilo koje tijelo Stranke koje se bira na Saboru mora biti dostavljena na propisanim obrascima koji će se moći skinuti s internet stranice HNS-a ili zatražiti u Središnjem uredu HNS-a.

OBRAZAC ZA KANDIDATURU_17. SABOR