HNS predlaže postupno ukidanje članarine u HGK | HNS
/ Sabor

HNS predlaže postupno ukidanje članarine u HGK

Održivi model funkcioniranja Hrvatske gospodarske komore, kojeg predlaže Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati,  predstavili su na današnjoj konferenciji za medije saborski zastupnik HNS-a Predrag Štromar, predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj i glavni koordinator Središnjeg odbora za gospodarstvo HNS-a  Ivan Herak.

Zahvaljujući inicijativi aktualnog saborskog zastupnika i bivšeg ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Predraga Štromara, strukovne komore u graditeljstvu su već smanjile namete, stoga ovaj prijedlog predstavlja kontinuitet HNS-ovih reformskih politika.

Stjepan Čuraj: „Ako je članarina mjesečno i pet kuna poduzetnik mora znati što dobiva za tih  pet kuna!“

Trenutni model funkcioniranja HGK, Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, smatra dugoročno neodrživim i zastarjelim budući da Gospodarska komora ne prati trendove tržišne ekonomije, a većinu svog prihoda ne temelji na prodaji vlastitih usluga i proizvoda već na ubiranju obvezne članarine.

S druge strane postojanje Gospodarske komore, HNS ne dovodi u pitanje, no potrebno je uvesti reda u ovu instituciju. Potrebno je provesti temeljitu reformu Komore, administrativno je rasteretiti i prilagoditi potrebama modernog  gospodarstva.

„Stava smo da se može postići održiv model u kojem će gospodarstvenici znati što plaćaju i što dobivaju za svoj uloženi novac. Ako je članarina mjesečno i pet kuna poduzetnik mora znati što dobiva za tih  pet kuna“. – istaknuo je predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj.

„Prijedlog HNS-a je da se smanjenje iznosa članarine uvodi postupno do njenog potpunog ukidanja i to na način da se članarina u prvoj godini smanji za 50%, u drugoj za još 50% te u trećoj godini u potpunosti ukine. Istovremeno taj period Hrvatska gospodarska komora treba iskoristiti za razvoj  paketa proizvoda i usluga kojima će konkurirati na tržištu i na temelju njihove prodaje ostvarivati prihode.“- predlaže predsjednik HNS-a.

„Kao primjer dobre prakse potrebno je istaknuti slovensku gospodarsku komoru koja je organizirana na dobrovoljnoj bazi i sa svega stotinjak zaposlenih odlično  posluje“. – kazao je ovom prilikom glavni koordinator Središnjeg odbora za gospodarstvo HNS-a  Ivan Herak.

Ovaj prijedlog, nastavak je HNS-ovih napora da se domaće gospodarstvo rastereti nepotrebnih nameta, da se sreže suvišna birokracija,  a javna uprava učini efikasnijim servisom u službi građana.