„Za razvoj svake sredine važan je planski pristup, a ključna riječ je održivost“, započeo je seminar o planiranju i realizaciji EU projekata u JLS Milorad Batinić, gradonačelnik Grada Ivanca u 4. mandatu i predsjednik Kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru.

Govoreći o primjerima dobre prakse lokalnih samouprava na primjeru Grada Ivanca istaknuo je kako je SWOT analiza i planski pristup preduvjet za održivi i dugoročni razvoj jedinica lokalne samouprave. Naime, bez planskog pristupa nema održivosti lokalne samouprave, jer se stvari ne mogu i ne smiju raditi „pješice“. U nastavku se osvrnuo na projektni ured grada, komunikaciju s građanima, kao i na alate kojima se može postići cilj.

U drugom dijelu seminara Krunoslav Lukačić, direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije i Petra Horvat, voditeljica Odjela za ruralni razvoj i poduzetništvo proveli su radionicu na primjerima određenih projekata koji su zanimljivi i za koje će biti otvoreni natječaji za financiranje iz EU početkom 2018. Tu su naveli sve stavke kako bi određeni projekt zadovoljio formu prijave. Također, ukazali su i na određene nedostatke koje najčešće lokalne samouprave čine prilikom pisanja i prijavljivanja projekata. Na kraju su sve objedinili sa tezama što je sve potrebno za projekt lokalne samouprave ukoliko se  želi aplicirati na natječaj iz EU fondova.

Odlična edukacija nakon koje je uslijedilo „off“ druženje uz kolače i razgovor !