Program | Stranica 6 od 6 | HNS

Zaključno Novi politički program Hrvatske narodne stranke odraz je promijenjenih političkih prilika u dinamičnom političkom životu Republike Hrvatske i promijenjene pozicije...

Program

Zaključno

Novi politički program Hrvatske narodne stranke odraz je promijenjenih političkih prilika u dinamičnom političkom životu Republike Hrvatske i promijenjene pozicije stranke u strukturi političkih aktera u sustavu. On odražava htijenja i interese stranke u poziciji kada je postala partner u vladajućoj koaliciji i u situaciji kada može realizirati svoje javne politike i pridonijeti kvaliteti i učinkovitosti izvršne vlasti te jačanju liberalno-demokratskih vrijednosti u političkom sustavu i društvu u cjelini. Treba još jednom naglasiti da novi program ne znači promjenu temeljnih načela HNS-a; dapače, on je u funkciji njihova učvršćenja upravo kroz mogućnost njihova ostvarenja s pozicije partnera u vlasti.

HNS će pritom zastupati inkluzivnost, suradnju i dogovor nasuprot isključivosti, konfliktu, ideološkim i svim drugim podjelama i zalagati se za konstruktivnu politiku nasuprot destrukciji. HNS će svoj politički kredibilitet i svoju poziciju legitimirati na osnovi konkretnih rezultata i izvedivih javnih politika, a ne na osnovi populističke retorike i ideoloških podjela.

Na tom tragu je i ovaj politički program. On ne obuhvaća sve javne politike, premda će podržavati sve one politike vlasti u kojoj sudjeluje kao partner uvijek kada one nisu u suprotnosti s temeljnim načelima stranke i vrijednostima liberalne demokracije za koje se zalaže. Program obuhvaća one politike, poglavito njihove ključne političke osnove, koje su neposredna zadaća stranke i koje HNS u stvarnim okolnostima objektivno može i treba realizirati. Štoviše, upravo na konkretnim rezultatima HNS će pokazati svoju dosljednost u ostvarenju javnog interesa i dobrobiti hrvatskih građana i društva u cjelini te odmak od prakse ideološke isključivosti, diskreditacija političkih suparnika i moraliziranja politike, što je umnogome obilježje recentne hrvatske politike i djelovanja mnogih političkih aktera.

Konstruktivna politika i suradnja, koja nužno pretpostavlja kompromise kako bi se ostvario konsenzus, jest politička realnost i demokratska praksa jasno vidljiva i u najrazvijenijim demokracijama. Na tom tragu, s novim političkim programom HNS želi dati osnovu svojemu političkom djelovanju u sljedećem razdoblju i svoj obol stabilnosti i razvoju hrvatskog društva.

***

Program

Zaključno Novi politički program Hrvatske narodne stranke odraz je promijenjenih političkih prilika u dinamičnom političkom životu Republike Hrvatske i promijenjene pozicije...