Program | Stranica 4 od 6 | HNS

4. Obilježja političkog djelovanja stranke U svojem nastojanju ostvarenja naznačenih vrijednosti, djelovanje HNS-a obilježava stručnost, odgovornost, odvažnost, dosljednost, angažiranost, pristupačnost i...

Program

4. Obilježja političkog djelovanja stranke

U svojem nastojanju ostvarenja naznačenih vrijednosti, djelovanje HNS-a obilježava stručnost, odgovornost, odvažnost, dosljednost, angažiranost, pristupačnost i odlučnost. Ti postulati predstavljaju okvir političkog djelovanja i donošenja odluka, oblikovanja javnih politika i provedbe političkog programa. Racionalna politika koju HNS promiče implicira konkretne rezultate i evaluaciju na toj osnovi.

4.1. Stručnost

HNS je stranka stručnih ljudi. Stručnost i profesionalnost nastojimo promovirati u svemu što radimo, podjednako u našem profesionalnom životu i u politici. Stručnost pretpostavlja podjednako profesionalne kompetencije kao i one političke potrebne za razumijevanje društvenog i političkog konteksta.

Samo stručni ljudi mogu odgovoriti suvremenim društvenim izazovima te svojim stručnim znanjima i sposobnostima doprinijeti kreiranju i provedbi kvalitetnih politika, ostvarenju i osmišljenih i svrhovitih projekata i biti ustrajni u njihovoj provedbi. Dok političke kompetencije omogućuju djelovanje u okviru političkog sustava i u prostoru javnosti, stručnjaci u politici pružaju pragmatičnost, organizacijske sposobnosti, inovacije te sposobnost rješavanja specifičnih problema u društvenom, gospodarskom, tehnološkom i kulturnom području.

4.2. Odgovornost

HNS je stranka koja zahtijeva valjano obavljanje javnih poslova i obnašanje javnih dužnosti te odgovornost za kvalitetu i rezultate. Za razliku od pravne i materijalne odgovornosti, koje su definirane pozitivnim zakonima, politička odgovornost pretpostavlja da su politički akteri i javni dužnosnici, posebice nositelji političke vlasti, odgovorni za svoje djelovanje građanima. To se posebno odnosi na zakonito, transparentno, savjesno i učinkovito obavljanje posla za kojeg su izabrani ili imenovani te pridržavanje etičkih načela u svojem djelovanju, posebice poštivanja javnog interesa i njegovog dosljednog ostvarivanja. HNS u svojem djelovanju nastoji odgovorno obavljati javne poslove te očekuje i zahtijeva odgovornost od svojih članova u svakoj prilici.

4.3. Odvažnost

Odvažnost za HNS znači spremnost otvoreno i kritički govoriti o temama koje drugi izbjegavaju. Odvažnost znači i spremnost preuzimanja vodstva i poduzimanja bitnih koraka koji u konačnici vode dobrome i onda kada su oni nepopularni, kao što su to strukturne reforme, koje nužno pogađaju određene socijalne skupine.

HNS se ne ustručava javno izreći ono što misli da je ispravno i preuzeti vodstvo, čak i kad to nije ono što bi ljudi trenutno željeli čuti i zbog čega bi mogli steći kratkotrajnu podršku. HNS se nastoji dosljedno i argumentirano boriti za svoje stavove, čak i onda kada treba razgovarati s političkim neistomišljenicima i suparnicima, poštujući pritom njihovo pravo na drugačije mišljenje.

HNS ne podliježe populizmu niti se koristi populističkom retorikom, neutemeljenim i lažnim obećanjima s ciljem pridobivanja političke naklonosti i odriče se potrebe svidjeti se građanima pod svaku cijenu. Usredotočeni smo na to da je važnije s njima razgovarati otvoreno i o svim razlikama. Pritom se nastojimo dosljedno držati naših temeljnih vrijednosti.

4.5. Dosljednost

HNS se ne služi populističkom retorikom i moraliziranjem politike, već nastoji racionalnom politikom ostvariti konkretne rezultate u korist javnog interesa. Pritom ostaje vjeran svojim temeljnim vrijednostima i političkom programu nastojeći ga ostvariti u najvećem mogućem opsegu.

Ono što se može protumačiti pragmatizmom – koji je u demokratskoj politici legitiman, štoviše nužan kako bi se postigao konsenzus – proizlazi upravo iz dosljednosti i želje za pronalaženjem najboljeg mogućeg puta za ostvarenje naših političkih ciljeva.

HNS želi biti predvodnik promjene do sada dominirajuće ekskluzivističko-ideološke političke paradigme u hrvatskoj politici i potaknuti napuštanje političke isključivosti, praksu stalnih i besplodnih sukoba, izazivanja političke krize i ideološko-identitetskih sučeljavanja te promovirati dijalog i suradnju na ostvarenju konsenzusa oko konkretnih političkih ciljeva.

Želimo se baviti rješavanjem ključnih socioekonomskih problema zemlje i pridonijeti njihovom rješavanju u suradnji sa svima koji prihvaćaju rad za opće dobro, umjesto stjecanja političke potpore na populističkoj političkoj mobilizaciji. Naš status i političku potporu želimo legitimirati na konkretnim programima i rezultatima.

4.6. Angažiranost

Angažiranim djelovanjem i osobnim primjerom pokazujemo da je moguće promijeniti društvo na bolje. Angažirano djelovanje znači i preuzimanje odgovornosti, a bez toga nema ni povjerenja ni političke potpore. Spremni smo preuzeti odgovornost za provođenje svojeg programa i načela.

4.7. Pristupačnost

HNS ne drži politiku elitističkom djelatnošću, rezerviranu samo za političare. Naprotiv, držimo da bez široke građanske participacije djelotvorna demokracija nije moguća ni potpuna, što nužno implicira involviranost širokih socijalnih skupina i njihov aktivan angažman u pitanjima od javnog interesa.

Stoga smo kao stranka izrazito pristupačni i srdačni u našem odnosu s građanima. S njima želimo podijeliti naše ideje i aktivnosti, čuti mišljenja i prijedloge. Zato smo stalno među građanima, podjednako našim članovima i biračima. Posebice djelujemo na lokalnoj razini, od mjesne samouprave naviše, jer lokalna razina je ona gdje se odvija glavnina života građana i gdje treba stalno biti nazočan kako bi se glas građana u svakom trenutku jasno čuo s ciljem što bolje informiranosti i kvalitetnijeg rada u ostvarenju njihovih interesa.

4.8. Odlučnost

Temeljem prethodnoga, HNS je odlučan u svojoj namjeri ostvarenja konkretnih ciljeva i ostvarenja vidljivih i mjerljivih rezultata. Upravo bi oni trebali biti najvažniji kriterij političke evaluacije i stjecanja političke potpore kao i usporedbe s drugim političkim akterima. Poticanje suradnje, a ne sukoba te rad na ostvarenju javnih, a ne partikularnih interesa bit će stoga ključno obilježje djelovanja stranke. U tom smislu, odlučnost znači jasno opredjeljenje i angažman HNS-a u tom smjeru.

***

Program

4. Obilježja političkog djelovanja stranke U svojem nastojanju ostvarenja naznačenih vrijednosti, djelovanje HNS-a obilježava stručnost, odgovornost, odvažnost, dosljednost, angažiranost, pristupačnost i...