POLITIČKI PROGRAM STRANKE (preuzmite PDF) Uvod Temeljna određenja Vrijednosti Obilježja političkog djelovanja stranke Ključne javne politike Zaključno 1. Uvod Krajem 2020....

Program

POLITIČKI PROGRAM STRANKE (preuzmite PDF)

  1. Uvod
  2. Temeljna određenja
  3. Vrijednosti
  4. Obilježja političkog djelovanja stranke
  5. Ključne javne politike
  6. Zaključno

1. Uvod

Krajem 2020. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) proslavit će tridesetu obljetnicu postojanja. No 1990. nije nastala stranka bez prethodne tradicije u hrvatskoj politici i povijesti. Ime hrvatskih narodnjaka časno je i važno u hrvatskoj povijesti, a potječe iz druge polovice 19. stoljeća, kada su preteče današnjih narodnjaka i liberalnih demokrata bili veliki prosvjetitelji i modernizatori našeg naroda i domovine. Ban Ivan Mažuranić uveo je obvezno osnovno školstvo. Zaslugom biskupa Strossmayera osnovano je moderno Zagrebačko sveučilište i Jugoslavenska (danas Hrvatska) akademija znanosti i umjetnosti. Franjo Rački bio je jedan od očeva hrvatske historiografije. Politiku širenja obrazovanja u sve slojeve društva nastavio je i Ivan Kukuljević Sakcinski, održavši prvi zastupnički govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru, u kojem je tražio uvođenje hrvatskog jezika kao službenog jezika u škole i urede. Reformsko rukovodstvo Saveza komunista Hrvatske iz perioda 1970. – 1971. godine, među kojima su bili Savka Dabčević-Kučar i drugi osnivači današnjeg HNS-a, također je kao osnovnu pokretačku viziju imalo daljnju modernizaciju, širenje individualnih i nacionalnih prava i mirnu društvenu transformaciju. Tako da je naše današnje zalaganje za obrazovanje, progres, suvremena rješenja i napredne tehnologije te za dogovore, kompromis i konsenzus o bitnim društvenim pitanjima kao modus operandi u politici, nešto što leži u samoj srži narodnjačko-liberalne političke opcije i misli u Hrvatskoj, od njezinih početaka do danas.

Tijekom posljednja tri desetljeća HNS je bio stranka prepoznatljiva po zalaganju za konkretne političke, društvene i ekonomske projekte, mjerljive ciljeve, rokove i postignuća, a uz to za stalno širenje prostora slobode u svim sferama društva, građanske ravnopravnosti, inkluzivnog i otvorenog društva i gospodarstva. Za razliku od političke konkurencije, iza rada naših ministara, ravnatelja i predsjednika uprava javnih poduzeća ostajali su mjerljivi i konkretni rezultati, pozitivna salda u bilancama tvrtki, izgrađena mreža autocesta, uspješan završetak procesa ulaska RH u NATO i EU, projekt poticane stanogradnje (POS), projekt rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji, pa sve do po važnosti i dubini zahvata do danas u Hrvatskoj nezabilježene obrazovne reforme.

Hrvatska narodna stranka (HNS) donosi svoj novi politički program u specifičnim okolnostima. Te okolnosti obilježavaju znatne promjene, podjednako one na hrvatskoj političkoj sceni i one u samom HNS-u, koje su međusobno izravno povezane i uvjetovane. Ta promijenjena situacija zahtijeva konsolidaciju stranke, što uključuje i donošenje novog političkog programa kako bi se jasno odredili politički prioriteti stranke, osnova političkog djelovanja i reafirmirao njezin liberalno-demokratski identitet. Spremni smo i odlučni prilagoditi se promijenjenim društvenim i političkim okolnostima i novim prioritetima naše zajedničke budućnosti. Pratit ćemo i prilagođavati se promjenama na društvenoj i političkoj razini na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i svjetskoj razini, uvijek vodeći računa o najboljem mogućem promicanju i zaštiti interesa svih građana RH.

Događaji koji su se zbili tijekom proteklog dvogodišnjeg, vrlo turbulentnog razdoblja u hrvatskoj politici, bitno su utjecali na promjene u odnosima političkih aktera u hrvatskom političkom sustavu. HNS je pritom znatno utjecao na te događaje, ali i sama je stranka doživjela promjene, zasigurno najveće i najdublje od svojega postanka. Ključna promjena koju je stranka doživjela jest napuštane oporbenih redova u Hrvatskom saboru i ulazak u koaliciju s većinskom strankom poradi formiranja vladajuće većine i ulaska u strukturu vlasti. Ta promjena uzrokovala je unutarstranačku krizu i podjelu, koja je rezultirala rascjepom i odlaskom dijela stranačkih dužnosnika i članova iz redova HNS-a, te njihovo priključenje drugim strankama ili djelovanje u svojstvu nezavisnih političkih aktera. Posljedica rečenoga su i podijeljeni stavovi u političkoj javnosti i nedoumice vezane za politički kurs, motive i identitet HNS-a, što je svakako dodatni razlog za donošenje novog političkog programa stranke i jasno (re)pozicioniranje stranke u izmijenjenom okruženju hrvatskog političkog sustava i u hrvatskoj političkoj javnosti.

Međutim, treba naglasiti da donošenje novog političkog programa ne znači novi ili drukčiji HNS. Usprkos novoj situaciji i svojoj bitno izmijenjenoj političkoj poziciji, HNS nije nova stranka i svoja temeljna politička stajališta nije zamijenila novima. Naprotiv, HNS novim političkim programom želi potvrditi svoj liberalno-demokratski identitet, učvrstiti svoja politička stajališta te jasno pokazati da su razlozi ulaska u vladajuću strukturu motivirani isključivo mogućnošću da dio svojega političkog programa ostvari konkretno, kroz provedbu svojih javnih politika oko kojih nema prijepora s koalicijskim partnerom, te davanjem podrške drugim javnim politikama vlasti oko kojih postoji konsenzus i zajednički interes. Nakon iskustva koaliranja s bivšim koalicijskim partnerom, HNS je procijenio da ostvarenje svojih političkih ciljeva ne bi bilo moguće iz pozicije mlađeg partnera u oporbi, koja je u međuvremenu zapala u vlastite probleme te nije kvalitetna ni sposobna oblikovati i ponuditi jasnu i strukturiranu političku platformu.

Promovirajući dijalog i kompromis, suradnju i konsenzus oko zajedničkih politika, racionalnu i konstruktivnu politiku te konkretne rezultate umjesto ideoloških sukoba i izazivanja krize po svaku cijenu, populizma i destrukcije – HNS nastoji biti predvodnikom nove i drukčije politike, one koja vodi stabilnosti političke vlasti i djelovanju na programima društvenog razvoja. U tom kontekstu, novi politički program nastoji definirati i učvrstiti političke temelje stranke, njezin liberalno-demokratski identitet te osnažiti i motivirati stranačko članstvo da ustraje u aktivnom angažmanu na izgradnji konstruktivne politike i promovira HNS kao stranku rezultata.

Program

POLITIČKI PROGRAM STRANKE (preuzmite PDF) Uvod Temeljna određenja Vrijednosti Obilježja političkog djelovanja stranke Ključne javne politike Zaključno 1. Uvod Krajem 2020....