Vijesti iz političke akademije HNS-a

Vijesti iz političke akademije HNS-a

Ivan Gulam
Politička akademija

U Ateni se održao 40. kongres ALDE-a

U Ateni se krajem tjedna održao 40-ti kongres ALDE-a na kojem su sudjelovali potpredsjednik HNS-a Ivan Gulam te član Predsjedništva HNS-a i voditelj Političke akademije

Politička akademija

Cilj javnog nastupa je prenošenje poruke

Proteklog vikenda u organizaciji njemačke liberalne zaklade FNF održan je prvi susret političarki liberalnih stranaka Hrvatske pod nazivom EqualNet. Tema susreta bio je javni nastup

Politička akademija

Komunikacija s medijima nije znanstvena fantastika

„Odnos i komunikacija s medijima nije znanstvena fantastika, a politička komunikacija nastoji ciljeve i težnje političkih aktera učiniti što zanimljivijima i prihvatljivijima masovnoj publici“, započela

Politička akademija

Komuniciranje medijskih tema u JL(R)S

U subotu, 14. rujna u prostorijama Političke akademije HNS-a održat će se prvi seminar u akademskoj godini 2019./2020. U prvom dijelu seminara govorit će se

Zatvori