Vijesti iz političke akademije HNS-a

Vijesti iz političke akademije HNS-a

Politička akademija

Cilj javnog nastupa je prenošenje poruke

Proteklog vikenda u organizaciji njemačke liberalne zaklade FNF održan je prvi susret političarki liberalnih stranaka Hrvatske pod nazivom EqualNet. Tema susreta bio je javni nastup

Politička akademija

Komunikacija s medijima nije znanstvena fantastika

„Odnos i komunikacija s medijima nije znanstvena fantastika, a politička komunikacija nastoji ciljeve i težnje političkih aktera učiniti što zanimljivijima i prihvatljivijima masovnoj publici“, započela

Politička akademija

Komuniciranje medijskih tema u JL(R)S

U subotu, 14. rujna u prostorijama Političke akademije HNS-a održat će se prvi seminar u akademskoj godini 2019./2020. U prvom dijelu seminara govorit će se

Sastanak
Politička akademija

Zaklada FNSt u posjetu HNS-u

Središnji ured HNS-a posjetili su predstavnici zaklade Friedrich Naumann za slobodu na čelu sa novoizabranim direktorom ureda Zaklade u Beogradu za zemlje Zapadnog Balkana. Na

Zatvori