Politička akademija HNS-a | HNS

Edukativni centar HNS-a za obrazovanje dužnosnika jedinica lokalne samouprave

Politička akademija HNS-a

 

Politička akademija HNS-a

Boris Blažeković

Boris Blažeković

voditelj Političke akademije HNS-a

 

Vesna Dominković

predstojnica Ureda Političke akademije
akademija@hns.hr

Statutarnom odredbom, svi članovi HNS-a imaju pravo na dodatno obrazovanje. Politička akademija HNS-a osnovana je 2005. godine. U Trakošćanu se od 15. do 17. srpnja 2005. održao seminar pod nazivom “Ovlasti, nadležnosti, zadaće i mogućnosti lokalne i regionalne samouprave”, na kojem je i utemeljena Politička akademija zajedno sa svojim edukatorima /nastavnicima/ za svaku županijsku organizaciju.

HNS je velika stranka. Iz godine u godinu raste broj organizacijskih oblika /podružnica/. Takav rast osim organizacijskih i unutarstranačkih problema i prestrukturiranja nosi i odgovornost za javno političko djelovanje, a upravo takav pristup od nas očekuju i građani i članovi naše stranke.

Svaki član/ica/ HNS-a ima pravo, a i trebao/la/ bi se dodatno obrazovati i tako steći znanja koja olakšavaju rad u Stranci i pospješuju obavljanje dužnosti na koju je izabran/a/. U svakom slučaju dodatno političko obrazovanje učinit će nas efikasnijima u obavljanju tako odgovorne zadaće kao što je biti HNS-ov/a/ član/ica/ ili predstavnik/ca/ u nekom predstavničkom tijelu Republike Hrvatske.

Naši polaznici su u najužem doticaju s problemima i potrebama svoje sredine, koja od njih očekuje kvalitetan i transparentan rad, odgovore na mnoga pitanja i iskorak naprijed. Riječ je o ljudima od kojih HNS mnogo očekuje, što podrazumijeva i veliku odgovornost, a ništa manja nisu niti očekivanja birača u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
HNS-ovi dužnosnici u JL(R)S predstavljaju „vojsku“ ljudi koji svojim radom i angažmanom u lokalnim sredinama, mogu i trebali bi znatno utjecati na poboljšanje kvalitete života svojih sugrađana. Kako je to vrlo specifičan posao za koji ne postoji adekvatna škola i obrazovanje, donesena je odluka da se u HNS-u organizira edukativni centar pod nazivom „Politička akademija HNS-a“.

Prioritetan zadatak Akademije je upravo obrazovati dužnosnike u JL(R)S u smislu potpunog i cjelovitog upoznavanja sa svim problemima, načinima i tehnikama rješavanja problema na lokalnoj razini. HNS na sreću ima i dovoljno ljudi koji su to naučili dugogodišnjim radom na svim razinama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Imamo naše članove/ice/ i eksperte za pojedina područja te brojne kontakte s vanstranačkim i međunarodnim organizacijama i stručnjacima koji nam mogu pomoći u podizanju razine znanja naših vijećnika/ca/.

Prvobitno je Akademija kao statutarno tijelo HNS-a djelovala preko svoja četiri odjela, no zbog zahtjeva članstva kasnije su dodana još dva odjela te sada Akademija djeluje putem šest odjela.

Odjeli Političke akademije HNS-a

1. Odjel za dodatno obrazovanje HNS-ovih izabranih predstavnika u JL(R)S

Kao dio ovoga odjela djeluje preko 70 nastavnika Političke akademije HNS-a. Seminari različitih tematika održavaju se jednom mjesečno u Zagrebu te je prisustvovanje nastavnika obavezno. Nakon seminara, nastavnici su dužni prenijeti odslušano u svojoj županijskoj organizaciji.

2. Odjel za dodatno obrazovanje iz opće politike

U sklopu ovog odjela organiziraju se okrugli stolovi na teme različitih politika te javne tribine diljem Hrvatske.

3. Odjel za dodatno obrazovanje i organizacijsko jačanje stranke

Ovaj odjel namijenjen je jačanju organizacije obilaskom terena gdje se održavaju sastanci na teme vezane uz stranačko djelovanje i team building aktivnosti. Voditelji ovog odjela su glavni tajnik HNS-a i predstojnik Središnjeg ureda HNS-a.

4. Odjel za posebne programe

Ovaj odjel surađuje i njeguje međunarodnu suradnju sa inozemnim partnerima održavajući seminare za mlade, žene i sve dužnosnike HNS-a.

5. Odjel za javnost

U okviru političkog trenutka, ukazala se potreba otvaranja Političke akademije HNS-a prema javnosti. Putem svog 5. odjela – Odjela za javnost Akademija teži približavanju liberalnih ideja široj javnosti te unutar njega održava okrugle stolove, konferencije i predavanja o aktualnim političkim temama. U okviru ovog odjela provodi se i studij Političke akademije i Međunarodnog edukacijskog centra pod nazivom „Upravljanje u institucijama države“ na kojem predaju profesori sa različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

6. Odjel izdavaštva

Tijekom godina kroz Akademijin se rad prikupio veliki broj zanimljivih predavanja i materijala koji će se izdati u vidu brošura, priručnika i kataloga.

7. Odjel – Pozivni centar HNS-a

Uključuje neposredni kontakt s članovima i simpatizerima HNS-a te općom populacijom i bavi se različitim ispitivanjima javnog mnijenja.

Program

POLITIČKI PROGRAM STRANKE (preuzmite PDF) Uvod Temeljna određenja Vrijednosti Obilježja političkog djelovanja stranke Ključne javne politike Zaključno 1. Uvod Krajem 2020....