Interesni odbor za promet i infrastrukturu HNS-a Varaždinske županije
/ Županijske organizacije

Osnovan Interesni odbor za promet i infrastrukturu HNS-a Varaždinske županije

Na inicijativu članova HNS Varaždinske županije dana 19. veljače 2018. godine održao se konstituirajući sastanak Interesnog odbora za promet i infrastrukturu HNS Varaždinske županije. Interesni odbor čini 14 članova te je za predsjednika predložen i jednoglasno izabran gospodin Matija Habuš, univ.spec.transp., diplomirani inženjer cestovnog prometa sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem iz područja intermodalnog transporta. Interesni odbor za promet i infrastrukturu HNS Varaždinske županije oformljen je s ciljem i svrhom prikupljanja informacija o aktualnoj prometnoj problematici u gradovima i općinama Varaždinske županije te djelovati kroz predlaganje optimalnih prometnih rješenja i prezentiranje stručnih obrazloženja na pitanja građana kroz inicijative, okrugle stolove i tribine. Donesene odluke će se usmjeravati prema Gradskim i Županijskim Vijećnicima, Hrvatskoj narodnoj stranci i prema stručnim kadrovima iz područja prometa.

Okvir rada i aktivnosti će biti sljedeći:

 1. Prikupiti točne, potpune i dokumentacijom potkrijepljene informacije o prometnoj problematici na području Grada Varaždina i Varaždinske županije
 2.  Izraditi plan prometne infrastrukture
 3.  Komunicirati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskim cestama d.o.o. i Županijskom Upravom za ceste Varaždinske županije te s Upravnim odjelom za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina
 4.  Predlagati konkretna prometna rješenja
 5. Educirati sudionike prometa
 6. Djelovati u smjeru povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu Interesni odbor za promet i infrastrukturu

HNS Varaždinske županije će se sastajati jednom mjesečno a s obzirom na tematiku sastanka raspravljati će se zasebno po prometnim granama i/ili prometnoj problematici na konkretnom projektu na području Varaždinske županije

Varaždinska županijska organizacija je, odlukom Predsjedništva, u prosincu 2017. godine osnovala Interesni odbor za znanost i obrazovanje, kojeg će voditi dr.sc. Igor Klopotan, nastavnik na Sveučilištu Sjever, doktor znanosti sa međunarodnom diplomom, koji je na prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Kao najvažniji razlog osnivanja ovog odbora navodi se nepovoljno i nekonkurentno stanje u postotku visokoobrazovanog stanovništva u sjeverozapadnoj RH, koji iznosi oko 10,16%, dok je prosjek RH 17,7%, a razvijenih regija od 20% do 29%.

Glavni ciljevi rada odbora su:

 1. utvrditi stanje u obrazovanju u SZ Hrvatskoj
 2. kroz konkretne prijedloge utjecati na politike prema obrazovanju
 3. poboljšati vidljivost HNS-a kroz aktivnosti
 4. otvoriti javnu raspravu o budućnosti visokog obrazovanja
 5. poticati suradnju privrede i obrazovnih institucija, za što postoje konkretni prijedlozi naših načelnika i gradonačelnika.

Odbor se od početka rada organizirao u pet područja rada:

(1) predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,

(2) srednje školstvo

(3) visoko obrazovanje i znanost

(4) infrastruktura i projekti i

(5) učenička i studentska pitanja.

Uz uključivanje naših istaknutih članova iz obrazovanja i znanstvenih krugova, Interesni odbor ima i vanjske članove iz akademske zajednice koji žele kao stručnjaci dati svoj doprinos.