Zagreb, 12. studenog 2017. – Dragi članovi Mladih HNS-a, dragi kolege, prijatelji, u periodu od prošlih izbora za tijela Mladih HNS-a naš interesni odbor izrastao je u najozbiljniju političku organizaciju mladih u Hrvatskoj! Siguran sam kako nitko od vas ne propitkuje prethodnu izjavu, jer ste svi u tome sudjelovali, gdje se vaša uloga nije svodila na onu pukog promatrača. No kako je do toga došlo? Odgovor je vrlo jednostavan. Mi u HNS-u znamo da se politika vodi inicijativama, konstruktivnim, ponekad i kompromisnim rješenjima, projektima i inovacijama, a upravo na taj način Mladi HNS-a su u protekle dvije godine uspjeli kroz, ono najvrjednije što stranka ima, ljude, kapitalizirati velik dio političkog i medijskog prostora. Ponosimo se pokretanjem kurikularne reforme, našom uspješnom inicijativom o besplatnom prijevozu srednjoškolaca, potporama STEM revoluciji, otporu ukidanja studentskog rada kao i prijedlogom modela stjecanja mirovinskog staža studenata koji su zaposleni putem posrednika, ali prije svega, ponosimo se vama, članovima koji ste sudjelovali u izradi ili provedbi prethodno navedenoga. Vrijeme fraza i parola bespovratno je na umoru,  a nastupa vrijeme političkih inovatora – upravo ovakvih kao što su Mladi HNS-a.

Osim političkog djelovanja, bavili smo se i organizacijskim, pa je tako nedavno usvojen novi Pravilnik o radu i ustroju Mladih Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata (dalje u tekstu: Pravilnik).

Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na pomak dobne granice za članstvo u Mladima HNS-a s navršenih 30 godina na 33 godine, po uzoru na srodne političke grupacije u Europi.

Jednako bitna izmjena je ona koja se odnosi na samu organizaciju, koja se kao živi organizam mora adaptirati novonastalim uvjetima. Izmijenjen je i usklađen s novim Statutom HNS-a ustrojstveni oblik Mladih HNS-a, gdje se uvodi funkcija zamjenika predsjednika, međunarodnog tajnika i 2 potpredsjednika, a Pravilnik je do sada predviđao funkciju 4 potpredsjednika koji su vodili definirane resore. Također, u situaciji ostavke predsjednika Mladih HNS-a bila je neminovna izvanredna Izborna sjednica Skupštine Mladih HNS-a, dok se uvođenjem funkcije zamjenika to sprječava uslijed vrlo kratkog mandata od dvije godine.

Uz prethodno navedeno, definirani su i postupci zamjene predsjednika uslijed njegove spriječenosti, kao i postupci sazivanja Izborne sjednice Skupštine u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Mladih HNS-a na svim organizacijskim razinama, a definiran je i postupak kandidiranja i izbora tijela Mladih HNS-a što u do sada važećem Pravilniku nije bio slučaj.

Prethodni sazivi Središnjeg interesnog odbora Mladih HNS-a visoko su postavili ljestvicu uspješnosti, no upravo taj izazov neka vam bude poticaj u kandidiranju, kako bi svojim znanjem i kompetencijama uspjeli HNS učiniti još boljim, kako bi Hrvatsku mogli učiniti boljom. I na kraju – „..ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.“

Sukladno odluci Predsjedništva Mladih HNS-a, od dana 18. listopada 2017. godine, obavještavam vas kako će se Izborna sjednica Skupštine održati 9. prosinca 2017. godine  u Zagrebu, pa vas stoga ljubazno molim da svoje kandidature, sukladno članku 58. Pravilnika, dostavite do 1. prosinca 2017. godine do 24:00 sata, kako bi izborni materijali mogli biti pravovremeno pripremljeni.

Tajnik Interesnog odbora Mladih HNS-a

Ivan Bednjanić Bunić, v.r.