Sastanak
/ Politička akademija

Zaklada FNSt u posjetu HNS-u

Središnji ured HNS-a posjetili su predstavnici zaklade Friedrich Naumann za slobodu na čelu sa novoizabranim direktorom ureda Zaklade u Beogradu za zemlje Zapadnog Balkana.

Na sastanku se razgovaralo o HNS-ovoj kampanji za nadolazeće europske izbore, perspektivama HNS-a nakon kampanje i izbora te o suradnji Političke akademije HNS-a i Zaklade.

Ispred zaklade sastanku su prisustvovali Michael Roick, direktor Ureda Zaklade u Beogradu, Manfred Richter, član Savjeta zaklade i Dušan Dinić, regionalni koordinator  zaklade za zemlje Zapadnog Balkana dok su ispred HNS-a događanju prisustvovali voditelj Akademije Boris Blažeković, stručni suradnik u Središnjem uredu Jug Puljizević i Goran Neralić, direktor MEC-a.