Najava
/ Politička akademija

Teambuilding GO HNS-a Grada Zagreba

U organizaciji Političke akademije HNS-a pod pokroviteljstvom njemačke liberalne zaklade Friedrich Naumann za slobodu od 14. do 16. rujna u Biogradu na Moru održat će se seminar pod nazivom „Organizacija rada GO HNS-a Grada Zagreba u nadolazećem razdoblju“.

Na edukaciji će biti govora o ciljevima i metodama rada GO HNS-a Grada Zagreba te temama koje su važne za politiku zagrebačke organizacije u nadolazećem razdoblju. Teambuilding se provodi s ciljem kako bi se postavile konkretne smjernice u radu Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba u nadolazećem razdoblju.