/ Politička akademija

Seminar „Priprema HNS-ovih organizacija za gradske i općinske proračune“

Tema proračuna u JL(R)S sastavni je dio Akademijinih edukacija i provodi se svake godine. Politička akademija stoji kod uvjerenja da HNS-ovi predstavnici moraju znati kako se troše novci njihovih sugrađana.

Seminar na temu „Priprema HNS-ovih organizacija za gradske i općinske proračune“ ove akademske godine organizirat će svaka ŽO samostalno na terenu. Edukacijama će prisustvovati svi županijski, gradski i općinski vijećnici.

Županijske organizacije vodit će se temama: utjecaj pojedinca (npr. gradonačelnika, načelnika ili njihovih zamjenika) na izradu proračuna – kako ga sastaviti, čitati i trošiti, idejni utjecaj podružnica HNS-a na izradu lokalnog proračuna, izvršenje i provedba proračuna te korištenje proračuna kao sredstva za politički i medijski pritisak.