Edukacija

Edukacija u HNS-ovoj karlovačkoj županijskoj organizaciji

U okviru proširene sjednice Predsjedništva HNS-ove karlovačke županijske organizacije održan je i seminar Političke akademije pod nazivom „Obrazovna uloga nastavnika Akademije unutar organizacije i medijska komunikacija županijskih organizacija HNS-a  na lokalnoj i državnoj razini“.

Seminar je održala nastavnica Akademije Marina Novaković Matanić, a na istom su dogovorene i daljnje medijske aktivnosti svih podružnica u HNS-ovoj karlovačkoj županijskoj organizaciji.