Blaženka Divjak
/ Središnjica

Kreće opremanje 73 Škole za život – od laboratorija za fiziku do glazbenih instrumenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 13,5 milijuna kuna za opremanje 73 eksperimentalne škole. Školama je na raspolaganju iznos od 100 000 do 250 000 kuna ovisno o ukupnom broju učenika pojedine škole prijavljene u eksperimentalni program Škola za život koji na jesen kreće u hrvatskim školama.

„Iako gradovi i županije, kao osnivači škola, imaju puno važniju ulogu u opremanju škola, tim u Ministarstvu osigurao je budžet za opremanje Škola za život iz EU fondova kako bi osigurali jednake prilike svim učenicima u eksperimentalnoj fazi kurikularne reforme.“ – kazala je ministrica znanosti  i obrazovanja Blaženka Divjak

Ministarstvo će školama poslati katalog s više od 1000 artikala, a škole same odabiru što žele u okviru svog financijskog limita. Škole mogu nabaviti artikle u vrijednosti od 1 do čak 100 000 kuna kolika je prosječna cijena višenamjenske sprave za vježbanje na otvorenom. Ponuda artikala je različita – od magneta, preko ampermetra, bicikla, pribora za nastavu fizike, sve do meteorološke stanice, glazbenih instrumenata i peći za keramiku. Katalog je formiran prema prijedlozima iz škola, a po prvi put škole same mogu odabrati upravo onu opremu koja njima treba. Prijedlozi škola su raznovrsni i pokazuju promišljanje o razvoju različitih kompetencija učenika od prirodoslovnih preko čitalačkih do digitalnih i socijalnih. Na taj način potiče se autonomija škola te omogućava kvalitetno podizanje standarda škole u onim područjima za koje škole procjenjuju da im je to potrebno.

Željene artikle iz kataloga škole mogu odabrati do 26. lipnja, a nakon toga slijedi javna nabava. Navedeno je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda. Podsjetimo, za kurikularnu reformu, uključujući državni proračun, EU fondove i podršku Europske komisije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja po prvi put ima osigurano ukupno više od 200 milijuna kuna. Cilj je svim školama osigurati jednake mogućnosti za reformu obrazovanja.