Irena Gulan Šimurina

Zadarski HNS osudio širenje neistina o Istanbulskoj konvenciji

Istanbulska konvencija tema je o kojoj se u hrvatskom društvu nažalost šire neistine i laži.

Tako je u gradu Zadru održana tribina “Istina o Istanbulskoj konvenciji” koju su organizirali Zadarska nadbiskupija i građanska inicijativa “Istina o Istanbulskoj konvenciji”. Na tribini je govorio i Ladislav Ilčić koristeći priliku da podijeli svoje stavove o  Konvenciji. Posjet tribini stvar je osobnog izbora svakog pojedinca koji, a da bi mogao donijeti sud jesu li su tvrdnje iznesene na tribini istinite, nužno mora pročitati tekst Istanbulske konvencije.

Međutim, dijeljenje letaka građanske inicijative “Istina o Istanbulskoj konvenciji” koja se odvijala u prostorijama Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru, nedopustiva je i za svaku osudu. Maloljetna djeca moraju biti zaštićena od bilo kakvog oblika političkog uznemiravanja, pogotovo u prostorijama obrazovnih ustanova. Osnovne škole su obrazovne institucije koje pohađaju maloljetna djeca prema planu i programu propisanom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, stoga djecu u tim obrazovnim institucijama mogu obrazovati samo osobe koje su za to osposobljene i koje za to imaju dozvolu. Širenje propagandnih letaka bilo koje građanske inicijative ili korištenje djece u političke svrhe su nedopustivi.

Na takve nedopustive događaje u zadarskoj osnovnoj školi reagirala je Predsjednica Inicijative žena HNS-a Zadarske županije i vijećnica HNS-a u Gradskome vijeću Grada Zadra Irena Gulam Šimurina, a njezino priopćenje prenosimo u cijelosti:

” U posljednje vrijeme zadarska javnost izložena je kontinuiranom iznošenju neistina o tzv. Istanbulskoj konvenciji. 

Tako je nedavno održana tribina „Istina o Istanbulskoj konvenciji“ u dvorani pastoralnog centra župe Bezgrešnog začeća BDM na Puntamici koju su organizirali Zadarska nadbiskupija i „građanska“ inicijativa „Istina o Istanbulskoj“, a na samoj tribini je Ladislav Ilčić (GROZD i HRAST) uz ostale govornike iznosio neistinite i homofobne stavove o posljedicama te konvencije koji se građanima, vjernicima, prezentiraju kao istinite činjenice, što je nedopustivo.

Odlazak na takvu tribinu osobni je izbor svakog odraslog pojedinca, koji bi kao takav mogao slobodno ocijeniti da li su tvrdnje koje mu se plasiraju istinite, naravno pod uvjetom da je tekst Istanbulske konvencije prethodno pročitao.

Međutim, moramo oštro reagirati na ono što se dogodilo u prostoru Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru. Naime, u zbornici te škole su se pojavili leci „građanske“ inicijative „Istina o Istanbulskoj“, dakle, one iste „građanske“ inicijative koja je sa Zadarskom nadbiskupijom prethodno dijelila istinu o Istanbulskoj u crkvi na Puntamici.

Obzirom da su osnovne škole obrazovne institucije koje su u sustavu obveznog obrazovanja, da ih pohađaju maloljetna djeca prema predviđenom planu i programu propisanom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, da obrazovati djecu u tim obveznim obrazovnim institucijama ustanovljenim od strane države, dakle, svjetovnim institucijama, mogu samo osobe koje su za to osposobljene i koje za to imaju dozvolu, pitamo se kako je moguće da su se propagandni leci „građanske“ inicijative koja širi neistine uopće našli u prostoru osnovne škole?

Letak koji je namijenjen djeci prikazuje djevojčicu koja sebi postavlja pitanje „Jesam li muško ili žensko? U školi su mi rekli da trebam odlučiti….“, a u samom letku se iznosi jedno nevjerojatno tumačenje prema kojem se Istanbulskom konvencijom uvodi pojam rodne ideologije koja se temelji na uvjerenju da se čovjek rađa kao neutralno biće koje kasnije može odabrati hoće li biti muškarac ili žena ili neki drugi od brojnih rodova – homo, gay, lesbian, queer… U letku se djecu plaši pričama da bi se uvođenjem zakona koji bi se temeljili na Istanbulskoj konvenciji moglo promijeniti spol, muškarci bi mogli ulaziti u ženske zahode i svlačionice i sl…

Istanbulska konvencija je upravo ono što joj puni naziv govori, to je Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ona za cilj ima unaprijediti stupanj zaštite žena od svih oblika nasilja, te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključivo i osnaživanje žena. Nadalje, svrha konvencije je izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u tu svrhu promicati međunarodnu suradnju i pružati pomoć i potporu organizacijama i tijelima zaduženima za ostvarenje toga cilja.

Istanbulska konvencija nije napisana zato da bi u Hrvatskoj dječaci ulazili u ženske svlačionice i da bi dječaci postajali djevojčice, a djevojčice dječaci. Ona je napisana zato da se spriječi nasilje kojem su žene diljem svijeta izložene.

Žene diljem svijeta su žrtve obiteljskog nasilja, kako fizičkog, tako i psihičkog, žene su najčešće žrtve fizičkog i psihičkog nasilja i izvan braka, u pojedinim zemljama žene su obvezne ulaziti u prisilne brakove, trpe seksualno nasilje i uznemiravanje, silovanja, pogotovo tijekom oružanih sukoba, prisilne pobačaje, sterilizaciju, sakaćenje ženskih spolnih organa….

Svrha ove konvencije je kroz pojačan zakonodavni okvir dodatno zaštititi žene diljem svijeta od nasilja kojem su izložene.

Tvrditi da Istanbulska konvencija širi „rodnu ideologiju“ temeljem koje će svatko moći slobodno birati spol, da će dječaci u vrtićima oblačiti suknjice i lakirati nokte i čitati slikovnice o dva princa, vrijeđa inteligenciju svakog prosječno obrazovanog građanina.

Obzirom da je Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje škola kojoj je osnivač Grad Zadar, da su sve osnovne škole obrazovne institucije koje su naša djeca obvezna pohađati, apeliramo na Grad Zadar i ravnatelje svih škola da spriječe širenje takvog neprimjerenog materijala i da zaštite našu djecu od neistina koje su u takvim materijalima iznose”, objavila je Irena Gulam Šimurina