/

Marija Puh u Puli na okruglom stolu “Kako ojačati liderske vještine kod žena?”