Marija Puh: “HNS je pozitivan primjer ženske emancipacije u društvu i politici”

Saborska zastupnica HNS-a Marija Puh, ususret Međunarodnom danu žena, sudjelovala je na okruglom stolu u Puli na temu „Kako ojačati liderske vještine kod žena?“ u organizaciji istarskog HNS-a. Okrugli stol održan je sa ciljem jačanja liderskih vještina kod žena te radi njihovog snažnijeg uključivanja u procese donošenja odluka. Na okruglom stolu su uz Mariju Puh sudjelovale i prof dr. sc. Klara Buršić Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. Dobrile u Puli, prof. Alida Perkov, predsjednica međunarodne organizacije poslovnih žena i poduzetnica BPW, Selma Smajić, vlasnica i direktorica tvrtke URES d.o.o., te Vesna Žmak, direktorica tvrtke SIPRO d.o.o.

Sudionice okruglog stola podijelile su sa brojnim auditorijem svoja promišljanja i stavove o ulozi žene u današnjem društvu. Zaključak je da se i dalje moraju promicati ženska prava i povećanje brojnosti žena na vodećim pozicijama u gospodarstvu i politici, te da u tom smjeru najviše mogu učiniti upravo žene.

Marija Puh je istaknula kako u politici nedostaje ženskih vizija i ideja, odnosno općenito ženskih stavova te da je poražavajuća činjenica da usprkos kvotama koje su morale biti zadovoljene na  stranačkim listama, u trenutnom sazivu Sabora je tek 19% žena. No, da nije sve tako crno govori činjenica da upravo HNS promovira ravnopravnost spolova, te u sadašnjem sazivu Hrvatskog sabora žene čine polovicu HNS-ovog broja zastupnika. Situacija je jednako tako pozitivna kada se osvrnemo na broj žena iz redova HNS-a zastupljenih u lokalnoj politici, gdje zauzimaju značajna mjesta u gradskim i općinskim strukturama vlasti. Marija Puh navodi kako postoji ideja o stvaranju „ženskog kluba“ zastupnica u Saboru, a što bi značajno pridonijelo snažnijoj artikulaciji političkih stavova i rješenja koja dolaze od strane zastupnica u Hrvatskom saboru.

Zvonko Liović, Predsjednik županijske organizacije HNS-a Istarske županije naglasio je kako treba jačati ulogu i poziciju žena u našem društvu, te svakako poduprijeti njihovo brojnije uključivanje u politiku. Istakao je kako se HNS Istre može pohvaliti činjenicom kako u organizaciji žene čine velik broj članstva, te kako je njihova uloga i rad od krucijalne važnosti ne samo za organizaciju HNS-a u Istri, već i za unaprjeđenje društveno političkog života našeg poluotoka.