Zvonko Spudić
/ Politička akademija

HNS-ova karlovačka županijska organizacija o Akademijinim temama seminara

U HNS-ovoj karlovačkoj županijskoj organizaciji održano je predavanje na Akademijinu temu „Rad stručnih službi u JL(R)S“. O važnosti teme govorila je članica Predsjedništva Ana Matan Bišćanić.

Govoreći o obrazovanju i školstvu u jedinicama lokalne samouprave istaknula je predškolski odgoj kao ključ uspjeha i to na primjeru Međimurske županije. U nastavku se osvrnula na sustav obrazovanja, njegove prednosti i nedostatke te načine na koji ih lokalna zajednica može riješiti. S obzirom na primjer Međimurske županije navela je kako upravo volja, trud i rad HNS-ovih ljudi čine tu županiju jednom od top 10 mikroregija u Europi. Županija je aktivna u apliciranju projekata kroz EU fondove.

Na primjeru grada Svetog Ivana Zeline navela je načine kako unaprijediti komunalno gospodarstvo i infrastrukturu. Prikazano je kako se uspješno boriti s birokracijom državnog aparata. Navedeni  grad i gradonačelnik HNS-a Hrvoje Košćec dokaz su da se sve može riješiti, samo mora postojati volja.

O konkretnim primjerima rješavanja problema u okviru socijalne zaštite i skrbi u gradu Trogiru, kazala je kako je prednost koja jamči uspjeh ove službe veličina samog grada. Naime, jednostavnije je provoditi dobru politiku u manjim sredinama, što sa druge strane ne znači da se sustav brige za takve osobe ne može unaprijediti i poboljšati u velikim sredinama. Na primjerima je pokazano kako se individualnim pristupom rješavaju problemi u okviru ove stručne službe grada.

O kulturi je govorila na primjeru Grada Lepoglave koja je od kaznionice prerasla u grad kulture. Kultura, manifestacije i programi iznimno su važni za život jednog grada. Navedeni su primjeri EU projekata u kulturi koji su razvili ovaj grad te na kojima se i dalje sustavno radi.

Bišćanić je na kraju istaknula da je sve navedeno odličan primjer kako kroz EU projekte unaprijediti svoju lokalnu zajednicu, a sa druge strane toga ne bi bilo bez rada i truda HNS-ovih ljudi na čelnim pozicijama.

U nastavku je predsjednik HNS-ove karlovačke županije Zvonko Spudić upoznao sve prisutne sa radom HNS-a u nadolazećem razdoblju, a Bišćanić je govorila i o apliciranju projekata lokalne zajednice korištenjem EU fondova.

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti