Mladi HNS-a

Mladi HNS-a

Lucija Buconjić s Mladima HNS-a Čepin
Mladi HNS-a

Lucija Buconjić izabrana za predsjednicu Mladih HNS-a Čepin

Na izbornoj skupštini Mladih HNS-a Čepin održanoj 21. travnja, za predsjednicu Mladih HNS-a Čepin izabrana je Lucija Buconjić, dok su za potpredsjednike izabrani Alen Arambašić i Marin Bagarić, a za tajnika Ivan

Zatvori