O Mladima HNS-a

Mladi HNSMladi HNS-a

Središnji ured HNS-a

Kneza Mislava 8, 10000Zagreb

ured@hns.hr

Tel: + 385 1 4629 111

Fax: + 385 1 4629 110

www.mladi.hns.hr

 

 

 

 

 

Potpredsjednici:

Alen Grabar, potpredsjedik Mladih HNS-a za politiku i program
Marin Filčić, potpredsjednik Mladih HNS-a za udruge i stranke
Domagoj Belak, potpredsjednik Mladih HNS-a za međunarodne odnose
Nino Hren, potpredsjednik Mladih HNS-a za PR i marketing

 

Mladi HNS-a najveća su organizacija mladih liberala u Hrvatskoj i sastavni dio Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata. Osnovani su 2001. godine, kada počinju sudjelovati u brojnim aktivnostima zagovaranja liberalnih ideja u društvu i gospodarstvu.

Mladi HNS-a danas broje više od 8000 članova diljem Hrvatske.

Na međunarodnoj razini Mladi HNS-a su punopravni članovi udruženja Mladih europskih liberala (LYMEC), čija je predsjednica od 2014. godine dugogodišnja članica Mladih, HNS-ova Vedrana Gujić. Na svjetskoj razini Mladi HNS-a članovi su Federacije mladih liberala (IFLRY) te regionalne Mreže mladih liberala jugoistočne europe (ISEEL), gdje redovito sudjeluju na seminarima i kongresima koji su prilika za učenje i promoviranje liberalnih ideja i javnih politika na europskoj i hrvatskoj razini. Partnersku suradnju na pojedinim projektima Mladi ostvaruju i s nizozemskom zakladom VVD Internationaal i njemačkom liberalnom zakladom Friedrich Naumann.

Za Mlade HNS-a liberalizam znači zagovaranje slobode i odgovornosti pojedinca kao temeljnog načela uređenja društva i provođenja svih javnih politika. Poštivanje svih društvenih i ekonomskih sloboda uvjet je razvoja zdravog građanskog društva koje će cijeniti samostalnost, inovativnost i odgovornost kao nužne uvjete za napredak i prosperitet. Kao liberali, Mladi HNS-a nalaze se u političkom centru, snažno se odupirući postojećem lijevo-desnom bipolarizmu, a još više svi oblicima političkih krajnosti.

Mladi HNS-a promiču liberalno usmjerene javne politike:

 • politički angažman mladih zbog donošenja inovacija u društvo
 • jednaka i neotuđiva građanska prava i slobode
 • prava svih manjina
 • vladavina prava i vlasnička prava
 • otvoreno građansko društvo
 • društvo znanja s univerzalnim obrazovanjem usklađenim s potrebama gospodarstva
 • digitalizirana javna uprava
 • konkurentno slobodno tržišno gospodarstvo
 • model fleksigurnosti na tržištu rada
 • poticajne mjere za osobe s posebnih potrebama
 • sniženje javne potrošnje i poreznih opterećenja
 • održivi razvoj i visoki standardi zaštite okoliša
 • poticana stanogradnja za najam
 • pristupanje Hrvatske na unutarnje tržište Europske unije
 • nastavak europske integracije
 • federalna Europska unija
 • daljnji razvoj profesionalnih oružanih snaga, bez obveznog vojnog roka
 • transatlantske integracije unutar NATO-a