Pregled izvješća LOKALNI IZBORI 2017


PREGLED IZVJEŠĆA - LOKALNI IZBORI 2017

Na ovim stranicama će biti objavljena sva izvješća vezana uz lokalne izbore

POČETNA PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
IZVOZ PODATAKA - SVE IZJAVE IZJAVE 2. KRUG PRIJEVREMENA IZVJEŠĆA ZAVRŠNA IZVJEŠĆA

PREDSTAVNIČKA TIJELA - LISTERb Županija JLS Lista Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
1
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-DP
2
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-MO
3
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-TP
4
Koprivničko-križevačka
Drnje
Drnje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
5
Koprivničko-križevačka
Koprivnički Bregi
Koprivnički Bregi
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
6
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-TP
7
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-DP
8
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-MO
9
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
10
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-TP
11
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-MO
12
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
13
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
OPĆINSKO VIJEĆE SLAVONSKI ŠAMAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
14
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKI BROD
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
15
Zagrebačka
Samobor
Gradsko vijeće Grada Samobora
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
16
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BPŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
17
Sisačko-moslavačka
Lekenik
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
18
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
19
Sibensko-kninska
Primošten
PRIMOŠTEN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
20
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
21
Osječko-baranjska
Magadenovac
OPĆINSKO VIJEĆE MAGADENOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
22
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za Gradsko vijeće Grada Rijeke
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
23
Osječko-baranjska
Bilje
OPĆINSKO VIJEĆE BILJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
24
Osječko-baranjska
Feričanci
OPĆINSKO VIJEĆE FERIČANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
25
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
26
Osječko-baranjska
Ernestinovo
OPĆINSKO VIJEĆE ERNESTINOVO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
27
Osječko-baranjska
Kneževi Vinogradi
OPĆINSKO VIJEĆE KNEŽEVI VINOGRADI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
28
Primorsko-goranska
Cres
Lista za Gradsko vijeće Grada Cresa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
29
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-TP
30
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-MO
31
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP
32
Virovitičko-podravska
Slatina
Slatina
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
33
Sisačko-moslavačka
Sisak
GRADSKO VIJEĆE SISAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
34
Sisačko-moslavačka
Kutina
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
35
Sisačko-moslavačka
Novska
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
36
Zagrebačka
Križ
Lista za općinsko vijeće Križ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
37
Osječko-baranjska
Popovac
OPĆINSKO VIJEĆE POPOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
38
Osječko-baranjska
Šodolovci
OPĆINSKO VIJEĆE ŠODOLOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
39
Splitsko-dalmatinska
Klis
Klis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
40
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Jelsa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
41
Splitsko-dalmatinska
Stari Grad
Stari Grad
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
42
Splitsko-dalmatinska
Vis
Vis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
43
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Vrlika
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
44
Splitsko-dalmatinska
Zadvarje
Zadvarje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
45
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
46
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
47
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
48
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP
49
Primorsko-goranska
Kraljevica
Gradsko vijeće Grada Kraljevice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
50
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-TP
51
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-MO
52
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
53
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
54
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
55
Primorsko-goranska
Bakar
Gradsko vijeće Grada Bakra
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
56
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Lista za Gradsko vijeće Novog Vinodolskog
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
57
Primorsko-goranska
Fužine
Lista za Općinsko vijeće Fužine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
58
Primorsko-goranska
Malinska
Lista za općinsko vijeće Malinska-Dubašnica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
59
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
Lista za općinsko vijeće Vinodolske Općine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
60
Primorsko-goranska
Omišalj
Lista za općinsko vijeće Općine Omišalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
61
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za županijsko vijeće PGŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
62
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-DP
63
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-TP
64
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-MO
65
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-DP
66
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-TP
67
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-MO
68
Sisačko-moslavačka
Majur
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
69
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-DP
70
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-TP
71
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-MO
72
Sisačko-moslavačka
Hrvatska Kostajnica
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
73
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-DP
74
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-TP
75
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-MO
76
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-MO
77
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-TP
78
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-DP
79
Sisačko-moslavačka
Sunja
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
80
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Lista za općinsko vijeće Veliki Grđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
81
Primorsko-goranska
Matulji
Lista za Općinsko vijeće Matulji
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
82
Brodsko-posavska
Bebrina
OPĆINSKO VIJEĆE BEBRINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
83
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
Lista za gradsko vijeće Grada Čazme
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
84
Osječko-baranjska
Belišće
GRADSKO VIJEĆE BELIŠĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
85
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
86
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
87
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
88
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
89
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
90
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
91
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-DP
92
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-TP
93
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-MO
94
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-DP
95
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-TP
96
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-MO
97
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
98
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
99
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
100
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
101
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
102
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
103
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-DP
104
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-TP
105
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-MO
106
Primorsko-goranska
Punat
Lista za općinsko vijeće Općine Punat
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
107
Primorsko-goranska
Vrbnik
Lista za Općinsko vijeće Vrbnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
108
Primorsko-goranska
Baška
Lista za Općinsko vijeće Općine Baška
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
109
Primorsko-goranska
Kostrena
Lista za Općinsko vijeće Općine Kostrena
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
110
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-DP
111
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-MO
112
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-TP
113
Koprivničko-križevačka
Virje
Virje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
114
Koprivničko-križevačka
Đelekovec
Đelekovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
115
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Đurđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
116
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Podravske Sesvete
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
117
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
118
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
119
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
120
Istarska
Bale
HNS Podružnica Bale
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
121
Istarska
Oprtalj
HNS Podružnica Oprtalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
122
Međimurska
Čakovec
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
123
Međimurska
Čakovec
Gradsko Vijeće Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
124
Međimurska
Domašinec
Općinsko Vijeće Domašinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
125
Međimurska
Donja Dubrava
Općinsko Vijeće Donja Dubrava
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
126
Međimurska
Goričan
Općinsko vijeće Goričan
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
127
Međimurska
Mala Subotica
Općinsko vijeće Mala Subotica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
128
Međimurska
Orehovica
Općinsko vijeće Orehovica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
129
Međimurska
Podturen
Općinsko vijeće Podturen
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
130
Međimurska
Pribislavec
Općinsko vijeće Pribislavec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
131
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
132
Međimurska
Šenkovec
Općinsko vijeće Šenkovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
133
Međimurska
Vratišinec
Općinsko vijeće Vratišinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
134
Međimurska
Čakovec
Mjesni odbori Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
135
Krapinsko-zagorska
Jesenje
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JESENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
136
Krapinsko-zagorska
Lobor
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
137
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEDEKOVČINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
138
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
139
Sibensko-kninska
Šibenik
Šibenik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
140
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-DP
141
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-TP
142
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-MO
143
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Koalicija HNS SDP HSU-lista 2017. OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RADOBOJ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
144
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI- LI2017 OPĆ.VIJ. OPĆINE GORNJA STUBICA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
145
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA 2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINEPETROVSKO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
146
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
HNS SDP HSS HSU-LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
147
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
148
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
149
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-TP
150
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-MO
151
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
152
Krapinsko-zagorska
Budinščina
KOALICIJA HNS SDP-LIS2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE BUDINŠĆINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
153
Osječko-baranjska
Punitovci
OPĆINSKO VIJEĆE PUNITOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
154
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUMROVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
155
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
156
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
157
Sibensko-kninska
Drniš
Lista za Gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
158
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
159
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
160
Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar
Gradsko vijeće Grada Bjelovara
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
161
Osječko-baranjska
Našice
GRADSKO VIJEĆE NAŠICE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
162
Osječko-baranjska
Petlovac
OPĆINSKO VIJEĆE PETLOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
163
Osječko-baranjska
Podgorač
OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
164
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
OPĆINSKO VIJEĆE SATNICA ĐAKOVAČKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
165
Međimurska
Belica
Općinsko vijeće Belica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
166
Zagrebačka
Velika Gorica
Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
167
Osječko-baranjska
Čepin
OPĆINSKO VIJEĆE ČEPIN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
168
Osječko-baranjska
Drenje
OPĆINSKO VIJEĆE DRENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
169
Osječko-baranjska
Erdut
OPĆINSKO VIJEĆE ERDUT
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
170
Osječko-baranjska
Jagodnjak
OPĆINSKO VIJEĆE JAGODNJAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
171
Osječko-baranjska
Koška
OPĆINSKO VIJEĆE KOŠKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
172
Osječko-baranjska
Osijek
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
173
Osječko-baranjska
Marijanci
OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
174
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
HNS-HSLS Dubrovnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
175
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
Županijska skupština DNŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
176
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
Općinsko vijeće Trpanj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
177
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
Općinsko vijeće Župa dubrovačka
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
178
Dubrovačko-neretvanska
Slivno
Općinsko vijeće Slivno
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
179
Dubrovačko-neretvanska
Metković
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
180
Dubrovačko-neretvanska
Opuzen
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
181
498165
Molimo da dodate dokument
182
928312
Molimo da dodate dokument
183
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
Molimo da dodate dokument
184
Lista za Gradsko vijeće Grada sLUNJ
Molimo da dodate dokument