Pregled izvješća LOKALNI IZBORI 2017


PREGLED IZVJEŠĆA - LOKALNI IZBORI 2017

Na ovim stranicama će biti objavljena sva izvješća vezana uz lokalne izbore

POČETNA PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI
PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA
IZVOZ PODATAKA - SVE IZJAVE IZJAVE 2. KRUG PRIJEVREMENA IZVJEŠĆA ZAVRŠNA IZVJEŠĆA

PREDSTAVNIČKA TIJELA - LISTERb Županija JLS Lista Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Krug Alati
1
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
2
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
3
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
4
Koprivničko-križevačka
Drnje
Drnje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
5
Koprivničko-križevačka
Koprivnički Bregi
Koprivnički Bregi
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
6
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
7
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
8
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
9
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
10
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
11
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
12
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
13
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
OPĆINSKO VIJEĆE SLAVONSKI ŠAMAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
14
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKI BROD
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
15
Zagrebačka
Samobor
Gradsko vijeće Grada Samobora
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
16
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BPŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
17
Sisačko-moslavačka
Lekenik
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
18
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
19
Sibensko-kninska
Primošten
PRIMOŠTEN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
20
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
21
Osječko-baranjska
Magadenovac
OPĆINSKO VIJEĆE MAGADENOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
22
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za Gradsko vijeće Grada Rijeke
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
23
Osječko-baranjska
Bilje
OPĆINSKO VIJEĆE BILJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
24
Osječko-baranjska
Feričanci
OPĆINSKO VIJEĆE FERIČANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
25
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
26
Osječko-baranjska
Ernestinovo
OPĆINSKO VIJEĆE ERNESTINOVO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
27
Osječko-baranjska
Kneževi Vinogradi
OPĆINSKO VIJEĆE KNEŽEVI VINOGRADI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
28
Primorsko-goranska
Cres
Lista za Gradsko vijeće Grada Cresa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
29
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
30
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
31
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
32
Virovitičko-podravska
Slatina
Slatina
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
33
Sisačko-moslavačka
Sisak
GRADSKO VIJEĆE SISAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
34
Sisačko-moslavačka
Kutina
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
35
Sisačko-moslavačka
Novska
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
36
Zagrebačka
Križ
Lista za općinsko vijeće Križ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
37
Osječko-baranjska
Popovac
OPĆINSKO VIJEĆE POPOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
38
Osječko-baranjska
Šodolovci
OPĆINSKO VIJEĆE ŠODOLOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
39
Splitsko-dalmatinska
Klis
Klis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
40
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Jelsa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
41
Splitsko-dalmatinska
Stari Grad
Stari Grad
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
42
Splitsko-dalmatinska
Vis
Vis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
43
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Vrlika
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
44
Splitsko-dalmatinska
Zadvarje
Zadvarje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
45
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
46
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
47
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
48
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
49
Primorsko-goranska
Kraljevica
Gradsko vijeće Grada Kraljevice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
50
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
51
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
52
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
53
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
54
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
55
Primorsko-goranska
Bakar
Gradsko vijeće Grada Bakra
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
56
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Lista za Gradsko vijeće Novog Vinodolskog
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
57
Primorsko-goranska
Fužine
Lista za Općinsko vijeće Fužine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
58
Primorsko-goranska
Malinska
Lista za općinsko vijeće Malinska-Dubašnica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
59
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
Lista za općinsko vijeće Vinodolske Općine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
60
Primorsko-goranska
Omišalj
Lista za općinsko vijeće Općine Omišalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
61
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za županijsko vijeće PGŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
62
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
63
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
64
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
65
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
66
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
67
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
68
Sisačko-moslavačka
Majur
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
69
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
70
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
71
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
72
Sisačko-moslavačka
Hrvatska Kostajnica
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
73
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
74
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
75
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
76
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
77
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
78
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
79
Sisačko-moslavačka
Sunja
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
80
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Lista za općinsko vijeće Veliki Grđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
81
Primorsko-goranska
Matulji
Lista za Općinsko vijeće Matulji
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
82
Brodsko-posavska
Bebrina
OPĆINSKO VIJEĆE BEBRINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
83
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
Lista za gradsko vijeće Grada Čazme
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
84
Osječko-baranjska
Belišće
GRADSKO VIJEĆE BELIŠĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
85
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
86
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
87
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
88
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
89
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
90
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
91
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
92
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
93
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
94
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
95
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
96
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
97
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
98
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
99
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
100
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
101
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
102
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
103
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
104
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
105
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
106
Primorsko-goranska
Punat
Lista za općinsko vijeće Općine Punat
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
107
Primorsko-goranska
Vrbnik
Lista za Općinsko vijeće Vrbnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
108
Primorsko-goranska
Baška
Lista za Općinsko vijeće Općine Baška
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
109
Primorsko-goranska
Kostrena
Lista za Općinsko vijeće Općine Kostrena
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
110
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
111
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
112
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
113
Koprivničko-križevačka
Virje
Virje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
114
Koprivničko-križevačka
Đelekovec
Đelekovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
115
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Đurđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
116
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Podravske Sesvete
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
117
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
118
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
119
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
120
Istarska
Bale
HNS Podružnica Bale
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
121
Istarska
Oprtalj
HNS Podružnica Oprtalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
122
Međimurska
Čakovec
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
123
Međimurska
Čakovec
Gradsko Vijeće Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
124
Međimurska
Domašinec
Općinsko Vijeće Domašinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
125
Međimurska
Donja Dubrava
Općinsko Vijeće Donja Dubrava
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
126
Međimurska
Goričan
Općinsko vijeće Goričan
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
127
Međimurska
Mala Subotica
Općinsko vijeće Mala Subotica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
128
Međimurska
Orehovica
Općinsko vijeće Orehovica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
129
Međimurska
Podturen
Općinsko vijeće Podturen
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
130
Međimurska
Pribislavec
Općinsko vijeće Pribislavec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
131
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
132
Međimurska
Šenkovec
Općinsko vijeće Šenkovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
133
Međimurska
Vratišinec
Općinsko vijeće Vratišinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
134
Međimurska
Čakovec
Mjesni odbori Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
135
Krapinsko-zagorska
Jesenje
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JESENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
136
Krapinsko-zagorska
Lobor
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
137
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEDEKOVČINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
138
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
139
Sibensko-kninska
Šibenik
Šibenik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
140
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
141
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
142
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
143
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Koalicija HNS SDP HSU-lista 2017. OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RADOBOJ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
144
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI- LI2017 OPĆ.VIJ. OPĆINE GORNJA STUBICA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
145
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA 2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINEPETROVSKO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
146
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
HNS SDP HSS HSU-LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
147
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
148
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
149
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
150
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
151
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
152
Krapinsko-zagorska
Budinščina
KOALICIJA HNS SDP-LIS2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE BUDINŠĆINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
153
Osječko-baranjska
Punitovci
OPĆINSKO VIJEĆE PUNITOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
154
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUMROVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
155
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
156
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
1
157
Sibensko-kninska
Drniš
Lista za Gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
158
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
1
159
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
1
160
Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar
Gradsko vijeće Grada Bjelovara
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
161
Osječko-baranjska
Našice
GRADSKO VIJEĆE NAŠICE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
162
Osječko-baranjska
Petlovac
OPĆINSKO VIJEĆE PETLOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
163
Osječko-baranjska
Podgorač
OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
164
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
OPĆINSKO VIJEĆE SATNICA ĐAKOVAČKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
165
Međimurska
Belica
Općinsko vijeće Belica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
166
Zagrebačka
Velika Gorica
Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
167
Osječko-baranjska
Čepin
OPĆINSKO VIJEĆE ČEPIN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
168
Osječko-baranjska
Drenje
OPĆINSKO VIJEĆE DRENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
169
Osječko-baranjska
Erdut
OPĆINSKO VIJEĆE ERDUT
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
170
Osječko-baranjska
Jagodnjak
OPĆINSKO VIJEĆE JAGODNJAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
171
Osječko-baranjska
Koška
OPĆINSKO VIJEĆE KOŠKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
172
Osječko-baranjska
Osijek
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
173
Osječko-baranjska
Marijanci
OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
174
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
HNS-HSLS Dubrovnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
175
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
Županijska skupština DNŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
176
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
Općinsko vijeće Trpanj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
177
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
Općinsko vijeće Župa dubrovačka
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
178
Dubrovačko-neretvanska
Slivno
Općinsko vijeće Slivno
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
179
Dubrovačko-neretvanska
Metković
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
180
Dubrovačko-neretvanska
Opuzen
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
1
181
Zagrebačka
Samobor
Gradsko vijeće Grada Samobora
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
182
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
183
Vukovarsko-srijemska
Ilok
GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
184
Vukovarsko-srijemska
Ilok
GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
185
Vukovarsko-srijemska
Ilok
GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
186
Vukovarsko-srijemska
Ilok
GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
187
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
GRADSKO VIJEĆE GRADA VINKOVACA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
188
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
GRADSKO VIJEĆE GRADA VINKOVACA
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
189
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
GRADSKO VIJEĆE GRADA VINKOVACA
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
190
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
GRADSKO VIJEĆE GRADA VINKOVACA
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
191
Istarska
Oprtalj
HNS Podružnica Oprtalj
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
192
Istarska
Bale
HNS Podružnica Bale
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
193
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
OPĆINSKO VIJEĆE ANDRIJAŠEVCI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
194
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
OPĆINSKO VIJEĆE ANDRIJAŠEVCI
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
195
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
OPĆINSKO VIJEĆE ANDRIJAŠEVCI
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
196
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
OPĆINSKO VIJEĆE ANDRIJAŠEVCI
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
197
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
OPĆINSKO VIJEĆE PRIVLAKA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
198
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
OPĆINSKO VIJEĆE PRIVLAKA
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
199
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
OPĆINSKO VIJEĆE PRIVLAKA
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
200
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
OPĆINSKO VIJEĆE PRIVLAKA
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
201
Sisačko-moslavačka
Kutina
GRADSKO VIJEĆE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
202
Sisačko-moslavačka
Novska
GRADSKO VIJEĆE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
203
Sisačko-moslavačka
Sisak
GRADSKO VIJEĆE SISAK
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
204
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
OPĆINSKO VIJEĆE SATNICA ĐAKOVAČKA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
205
Koprivničko-križevačka
Koprivnički Bregi
Koprivnički Bregi
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
206
Brodsko-posavska
Bebrina
Općina Bebrina
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
207
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BPŽ
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
208
Zagrebačka
Bistra
Bistra-lista za Općinsko vijeće
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
209
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
OPĆINSKO VIJEĆE SLAVONSKI ŠAMAC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
210
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKI BROD
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
211
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Koalicija HNS SDP HSU-lista 2017. OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RADOBOJ
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
212
Zagrebačka
Križ
Lista za općinsko vijeće Križ
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
213
Osječko-baranjska
Magadenovac
OPĆINSKO VIJEĆE MAGADENOVAC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
214
Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar
Gradsko vijeće Grada Bjelovara
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
215
Osječko-baranjska
Drenje
OPĆINSKO VIJEĆE DRENJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
216
Osječko-baranjska
Marijanci
OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
217
Osječko-baranjska
Petlovac
OPĆINSKO VIJEĆE PETLOVAC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
218
Primorsko-goranska
Kraljevica
Lista za Gradsko vijeće grada Kraljevice
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
219
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
Lista za općinsko vijeće Vinodolske Općine
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
220
Sisačko-moslavačka
Lekenik
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
221
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
HNS - LD - lista za gradsko vijeće Grada Čazme
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
222
Primorsko-goranska
Fužine
Lista za Općinsko vijeće Fužine
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
223
Krapinsko-zagorska
Jesenje
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JESENJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
224
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za Županijsko vijeće PGŽ
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
225
Zagrebačka
Stupnik
HNS Stupnik,lista za o.v.
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
226
Zagrebačka
Stupnik
HNS Stupnik,lista za o.v.
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
227
Primorsko-goranska
Punat
Lista za općinsko vijeće Općine Punat
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
228
Primorsko-goranska
Vrbnik
Lista za Općinsko vijeće Vrbnik
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
229
Primorsko-goranska
Omišalj
Lista za općinsko vijeće Općine Omišalj
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
230
Zagrebačka
Orle
HNS Orle,lista za o.v.
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
231
Zagrebačka
Zaprešić
HNS Zaprešić-lista za gv,završno
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
232
Primorsko-goranska
Kostrena
Lista za Općinsko vijeće Općine Kostrena
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
233
Sibensko-kninska
Šibenik
Lista za Gradsko vijeće Grada Šibenika
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
234
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Lista za Gradsko vijeće Novog Vinodolskog
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
235
Primorsko-goranska
Bakar
Lista za Gradsko vijeće Grada Bakra
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
236
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Lista za općinsko vijeće Veliki Grđevac
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
237
Splitsko-dalmatinska
Klis
928312
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
238
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Jelsa
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
239
Splitsko-dalmatinska
Stari Grad
Stari Grad
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
240
Splitsko-dalmatinska
Vis
Vis
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
241
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Vrlika
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
242
Splitsko-dalmatinska
Zadvarje
Zadvarje
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
243
Sibensko-kninska
Primošten
Lista za Općinsko vijeće-Primošten
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
244
Krapinsko-zagorska
Budinščina
KOALICIJA HNS SDP- LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE BUDINŠČINA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
245
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI- LI2017 OPĆ.VIJ. OPĆINE GORNJA STUBICA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
246
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za Gradsko vijeće Grada Rijeke
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
247
Primorsko-goranska
Matulji
Lista za Općinsko vijeće Općine Matulji
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
248
Primorsko-goranska
Malinska
Lista za općinsko vijeće Malinska-Dubašnica
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
249
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
250
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
251
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
252
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
253
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
254
Osječko-baranjska
Feričanci
OPĆINSKO VIJEĆE FERIČANCI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
255
Osječko-baranjska
Našice
GRADSKO VIJEĆE NAŠICE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
256
Osječko-baranjska
Kneževi Vinogradi
OPĆINSKO VIJEĆE KNEŽEVI VINOGRADI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
257
Osječko-baranjska
Bilje
OPĆINSKO VIJEĆE BILJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
258
Osječko-baranjska
Podgorač
OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
259
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA 2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINEPETROVSKO
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
260
Osječko-baranjska
Jagodnjak
OPĆINSKO VIJEĆE JAGODNJAK
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
261
Sisačko-moslavačka
Majur
OPĆINA MAJUR
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
262
Virovitičko-podravska
Slatina
Slatina
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
263
Zagrebačka
Vrbovec
HNS Vrbovec,lista za gv
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
264
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
HNS-HSLS Dubrovnik
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
265
Međimurska
Čakovec
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
266
Međimurska
Čakovec
Gradsko Vijeće Čakovec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
267
Međimurska
Belica
Općinsko vijeće Belica
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
268
Međimurska
Domašinec
Općinsko Vijeće Domašinec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
269
Međimurska
Donja Dubrava
Općinsko Vijeće Donja Dubrava
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
270
Međimurska
Goričan
Općinsko vijeće Goričan
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
271
Međimurska
Mala Subotica
Općinsko vijeće Mala Subotica
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
272
Međimurska
Orehovica
Općinsko vijeće Orehovica
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
273
Međimurska
Podturen
Općinsko vijeće Podturen
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
274
Međimurska
Pribislavec
Općinsko vijeće Pribislavec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
275
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
276
Međimurska
Šenkovec
Općinsko vijeće Šenkovec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
277
Međimurska
Vratišinec
Općinsko vijeće Vratišinec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
278
Međimurska
Čakovec
Mjesni odbori Čakovec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
279
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
280
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
281
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
282
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
283
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
284
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Grad Benkovac
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
285
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Grad Benkovac
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
286
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Grad Benkovac
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
287
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Grad Benkovac
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
288
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Grad Benkovac
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
289
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
290
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
291
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
292
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
293
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
294
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
295
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
296
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
297
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
298
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
299
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
300
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
301
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
302
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
303
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
304
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
Koalicija HNS SDP HSS HSU-LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
305
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
306
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Podravske Sesvete
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
307
Sisačko-moslavačka
Hrvatska Kostajnica
GRADSKO VIJEĆE H.KOSTAJNICA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
308
Koprivničko-križevačka
Virje
Virje
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
309
Sibensko-kninska
Drniš
Lista za vijeće Grada Drniša
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
310
Koprivničko-križevačka
Đelekovec
Đelekovec
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
311
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEDEKOVČINA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
312
Osječko-baranjska
Popovac
OPĆINSKO VIJEĆE POPOVAC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
313
Osječko-baranjska
Čepin
OPĆINSKO VIJEĆE ČEPIN
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
314
Osječko-baranjska
Ernestinovo
OPĆINSKO VIJEĆE ERNESTINOVO
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
315
Osječko-baranjska
Belišće
GRADSKO VIJEĆE BELIŠĆE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
316
Osječko-baranjska
Koška
OPĆINSKO VIJEĆE KOŠKA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
317
Osječko-baranjska
Osijek
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
318
Primorsko-goranska
Baška
Lista za Općinsko vijeće Općine Baška
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
319
Sisačko-moslavačka
Sunja
OPĆINSKO VIJEĆE SUNJA
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
320
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Đurđevac
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
321
Koprivničko-križevačka
Drnje
Drnje
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
322
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUMROVEC
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
323
Osječko-baranjska
Punitovci
OPĆINSKO VIJEĆE PUNITOVCI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
324
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
325
Osječko-baranjska
Šodolovci
OPĆINSKO VIJEĆE ŠODOLOVCI
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
326
Karlovačka
Karlovac
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
327
Karlovačka
Karlovac
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
328
Karlovačka
Karlovac
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
329
Karlovačka
Karlovac
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
330
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
331
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
332
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
333
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
334
Karlovačka
Karlovac
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
335
Karlovačka
Slunj
Lista za Gradsko vijeće Grada Slunja
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
336
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
337
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
338
Zagrebačka
Velika Gorica
Velika Gorica-lista za gv
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
339
Zagrebačka
Velika Gorica
Velika Gorica-lista za gv
Zavrsno izvjesce
FIN-IZVJ
4
340
Zagrebačka
Velika Gorica
Velika Gorica-lista za gv
Zavrsno izvjesce
IZ-DP
4
341
Zagrebačka
Velika Gorica
Velika Gorica-lista za gv
Zavrsno izvjesce
IZ-TP
4
342
Zagrebačka
Velika Gorica
Velika Gorica-lista za gv
Zavrsno izvjesce
IZ-MO
4
343
Osječko-baranjska
Erdut
OPĆINSKO VIJEĆE ERDUT
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
344
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
HNS-HSS Dubrovačko-neretvanska županija
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
345
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
HNS Župa dubrovačka
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
346
Dubrovačko-neretvanska
Slivno
HNS Slivno
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
347
Dubrovačko-neretvanska
Opuzen
HNS Opuzen
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
348
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
HNS-HSS Trpanj
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
349
Krapinsko-zagorska
Lobor
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
350
Primorsko-goranska
Cres
Lista za Gradsko vijeće Grada Cresa
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
351
Dubrovačko-neretvanska
Metković
Gradsko vijeće
Zavrsno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP + FINIZVJ
4
352
498165
1
Molimo da dodate dokument
353
928312
1
Molimo da dodate dokument
354
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
1
Molimo da dodate dokument
355
Lista za Gradsko vijeće Grada sLUNJ
1
Molimo da dodate dokument