Poveznice na sva izvješća Kandidata i Lista Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

PREGLED IZVJEŠĆA - LOKALNI IZBORI 2017 - Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

KANDIDATI na lokalnim izborima


Rb Županija JLS Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Poveznica
1
Bjelovarsko-bilogorska
Nova Rača
Mato Burić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-19-01-47_3123/1494694907.pdf
2
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
Spomenka Mlinarić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-21-21-25_2619/1494703286.pdf
3
Bjelovarsko-bilogorska
Nova Rača
Mato Burić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-19-02-34_4194/1494694954.pdf
4
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Marijan Dautanac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-13-29-16_3063/1494674956.pdf
5
Bjelovarsko-bilogorska
Nova Rača
Mato Burić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-19-02-14_433/1494694935.pdf
6
Zagrebačka
Orle
Stjepan Bedeković 486322
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-42-24_1557/1494574944.pdf
7
Zagrebačka
Bistra
Perica Novosel
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-53-16_3134/1494579197.pdf
8
Zagrebačka
Orle
Stjepan Bedeković 758505
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-39-48_1791/1494574789.pdf
9
Zagrebačka
Bistra
Perica Novosel
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-58-21_4561/1494579501.pdf
10
Zagrebačka
Stupnik
Dejan Prgić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-46-47_4837/1494586008.pdf
11
Zagrebačka
Orle
Stjepan Bedeković 825393
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-36-58_1323/1494574618.pdf
12
Zagrebačka
Bistra
Perica Novosel
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-56-57_3384/1494579417.pdf
13
Zagrebačka
Orle
Stjepan  Bedeković
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-46-31_4351/1494575192.pdf
14
Zagrebačka
Stupnik
Dejan Prgić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-46-14_136/1494585975.pdf
15
Zagrebačka
Orle
Stjepan  Bedeković
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-44-59_204/1494575099.pdf
16
Zagrebačka
Stupnik
Dejan Prgić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-45-45_4968/1494585946.pdf
17
Zagrebačka
Bistra
Perica Novosel
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-54-37_3274/1494579278.pdf
18
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
Robert  Šplajt
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-29-10-15-14_367/1496045714.pdf
19
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
Alen  Svečnjak
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-39-44_1369/1494830385.pdf
20
Krapinsko-zagorska
Jesenje
Ivan Maligec
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-28-15-48-27_1577/1495979307.pdf
21
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
Robert  Šplajt
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-29-10-14-17_3637/1496045658.pdf
22
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Anđelko Topolovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-33-12_1977/1494829993.pdf
23
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
Jasmin Krizmanić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-34-27_3668/1494831548.pdf
24
Krapinsko-zagorska
Jesenje
Ivan Maligec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-18-57-40_4722/1494781060.pdf
25
Krapinsko-zagorska
Budinščina
Damir Fridelj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-54-16_2458/1494834856.pdf
26
Krapinsko-zagorska
Jesenje
Ivan Maligec
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-28-15-49-11_604/1495979351.pdf
27
Krapinsko-zagorska
Lobor
Mirko Martinuš
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-18-54-42_799/1494780882.pdf
28
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
Robert  Šplajt
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-29-10-15-33_4942/1496045734.pdf
29
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
Jurica Vugrek
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-47-34_1869/1494830855.pdf
30
Krapinsko-zagorska
Jesenje
Ivan Maligec
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-28-15-48-50_3226/1495979331.pdf
31
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
Kristijan Dekanić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-18-50-23_3892/1494780623.pdf
32
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
Robert  Šplajt
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-10-25-30_1303/1494836731.pdf
33
Sisačko-moslavačka
Sunja
josip mačak
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-13-28-44_632/1494674925.pdf
34
Sisačko-moslavačka
Novska
ELVIS  KALCINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-55-26_3463/1494586527.pdf
35
Sisačko-moslavačka
Sisak
VLADO ANDUČIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-45-50_1050/1494589550.pdf
36
Sisačko-moslavačka
Kutina
MARIJAN  MIKŠA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-35-54_1289/1494588954.pdf
37
Sisačko-moslavačka
Sunja
ROBERT  GRABUNDŽIJA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-14-00-30_3470/1494676831.pdf
38
Sisačko-moslavačka
Lekenik
RENATA BAČURIN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-56-18_3976/1494579378.pdf
39
Sisačko-moslavačka
Sunja
JOSIP MAČAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-17-05-46_741/1495811147.pdf
40
Sisačko-moslavačka
Novska
ELVIS  KALCINA
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-57-55_5004/1494586676.pdf
41
Sisačko-moslavačka
Novska
ELVIS  KALCINA
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-56-38_1330/1494586598.pdf
42
Karlovačka
Karlovac
Marina Novaković Matanić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-45-15_476/1494711916.pdf
43
Karlovačka
Vojnić
Darko Josipović
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-26-53_3887/1494714414.pdf
44
Karlovačka
Slunj
Đanluka Obrovac
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-36-13_1965/1494711373.pdf
45
Karlovačka
Duga Resa
Ivica Radočaj
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-59-04_1790/1494712745.pdf
46
Karlovačka
Vojnić
Zoran Puretić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-33-16_3121/1494714797.pdf
47
Karlovačka
Karlovac
Nikola Badovinac
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-43-17_1817/1494711798.pdf
48
Karlovačka
Vojnić
Darko Josipović
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-25-10_3126/1494714311.pdf
49
Karlovačka
Netretić
Dubravko Mrzljak
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-09-17-01_974/1494746221.pdf
50
Karlovačka
Slunj
Đanluka Obrovac
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-34-18_422/1494711258.pdf
51
Karlovačka
Karlovac
Ivica Radočaj
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-57-46_4810/1494712667.pdf
52
Karlovačka
Vojnić
Zoran Puretić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-32-02_3404/1494714722.pdf
53
Karlovačka
Karlovac
Nikola Badovinac
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-42-00_1023/1494711720.pdf
54
Karlovačka
Netretić
Dubravko Mrzljak
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-11-31_2097/1494713492.pdf
55
Karlovačka
Netretić
Dubravko Mrzljak
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-09-15-29_1831/1494746130.pdf
56
Karlovačka
Karlovac
Marina Novaković Matanić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-48-54_559/1494712134.pdf
57
Karlovačka
Vojnić
Zoran Puretić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-30-51_4027/1494714652.pdf
58
Karlovačka
Karlovac
Nikola Badovinac
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-40-32_1983/1494711632.pdf
59
Karlovačka
Duga Resa
Ivica Radočaj
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-03-25_2807/1494713006.pdf
60
Karlovačka
Netretić
Dubravko Mrzljak
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-09-13-09_3758/1494745989.pdf
61
Karlovačka
Karlovac
Marina Novaković Matanić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-47-45_212/1494712065.pdf
62
Karlovačka
Vojnić
Darko Josipović
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-27-58_30/1494714479.pdf
63
Karlovačka
Slunj
Đanluka Obrovac
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-37-55_4687/1494711476.pdf
64
Karlovačka
Duga Resa
Ivica  Radočaj
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-01-44_771/1494712904.pdf
65
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Nikica Štibić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-14-14-07_4561/1494764047.pdf
66
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Brigita Benjak
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-11-54-29_4394/1494755670.pdf
67
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Nikica Štibić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-14-13-37_596/1494764017.pdf
68
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Nikica Štibić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-27-20-42-45_3099/1495910566.pdf
69
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Brigita Benjak
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-11-53-05_1787/1494755586.pdf
70
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Danimir Kolman
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-58-08_4920/1494763089.pdf
71
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Krunoslav Bratanović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-48-49_1165/1494758929.pdf
72
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Danimir Kolman
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-27-18-18-34_4696/1495901914.pdf
73
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Brigita Benjak
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-11-52-11_1251/1494755532.pdf
74
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Danimir Kolman
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-57-18_3798/1494763038.pdf
75
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Antun Bratanović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-26-47_1244/1494757607.pdf
76
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Krunoslav Bratanović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-27-18-15-42_2883/1495901742.pdf
77
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Nikica Štibić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-14-14-42_2914/1494764083.pdf
78
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Danimir Kolman
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-56-13_3473/1494762974.pdf
79
Koprivničko-križevačka
Drnje
Dubravko Perošić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-01-04_1175/1494756065.pdf
80
Primorsko-goranska
Mrkopalj
Josip Brozovic
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-09-52-25_4516/1495785146.pdf
81
Primorsko-goranska
Punat
Josip Blažević
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-10-44-04_1455/1494751445.pdf
82
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Snježana Klaić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-45-15_2694/1494607516.pdf
83
Primorsko-goranska
Omišalj
Dina Blažević
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-19-18-46_1538/1494609527.pdf
84
Primorsko-goranska
Kostrena
Mirela Marunić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-09-46-50_4812/1495784811.pdf
85
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
DARKO JERČINOVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-19-12-12_2040/1494609133.pdf
86
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
DARKO JERČINOVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-25-13-42-56_301/1495712576.pdf
87
Primorsko-goranska
Kraljevica
Nada Turina Đurić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-09-49_3136/1494598190.pdf
88
Primorsko-goranska
Mrkopalj
Josip Brozovic
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-19-02-38_4865/1494608559.pdf
89
Primorsko-goranska
Kostrena
Mirela Marunić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-11-25-51_3268/1494753952.pdf
90
Primorsko-goranska
Fužine
IGOR  MIHALJEVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-54-01_3844/1494608042.pdf
91
Primorsko-goranska
Malinska
ROBERT ANTON KRALJIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-07-14_3408/1494670035.pdf
92
Ličko-senjska
Senj
Martina Vurušić Katalinić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-29-53_1927/1494793793.pdf
93
Ličko-senjska
Senj
Martina Vurušić Katalinić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-33-31_1189/1494794012.pdf
94
Ličko-senjska
Senj
Martina Vurušić Katalinić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-31-59_4023/1494793920.pdf
95
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
Vera Bošnjak
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-48-16_3748/1494584550.pdf
96
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
Vera Bošnjak
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-29-09-07-04_3700/1496041625.pdf
97
Zadarska
Pakoštane
Matko  Miočev
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-28-40_3947/1494840520.pdf
98
Zadarska
Nin
Josip Stulić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-55-03_695/1494669304.pdf
99
Zadarska
Pakoštane
Matko  Miočev
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-31-34_1566/1494840695.pdf
100
Zadarska
Novigrad
Stojan Viduka
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-13-22_518/1494670403.pdf
101
Zadarska
Nin
Josip Stulić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-54-04_818/1494669244.pdf
102
Zadarska
Pakoštane
Matko  Miočev
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-29-43_2722/1494840583.pdf
103
Zadarska
Novigrad
Stojan Viduka
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-12-19_4590/1494670340.pdf
104
Zadarska
Nin
Josip Stulić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-53-00_2374/1494669180.pdf
105
Zadarska
Novigrad
Stojan Viduka
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-11-20_3683/1494670281.pdf
106
Osječko-baranjska
Bilje
Matija Balog
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-42-45_1919/1494848566.pdf
107
Osječko-baranjska
Jagodnjak
Anđelko Balaban
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-55-58_2011/1494856558.pdf
108
Osječko-baranjska
Podgorač
Goran Đanić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-40-01_3852/1494848401.pdf
109
Osječko-baranjska
Čepin
Branimir Pospišil
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-01-48_1883/1494853308.pdf
110
Osječko-baranjska
Ernestinovo
Igor Matovac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-38-16_1629/1494855496.pdf
111
Osječko-baranjska
Šodolovci
Slobodanka Matijević
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-03-28_4006/1494853409.pdf
112
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
Željko Šimić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-44-29_2275/1494848670.pdf
113
Osječko-baranjska
Erdut
Vesna Trojan
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-57-02_3208/1494856623.pdf
114
Osječko-baranjska
Popovac
Mladen Živanović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-02-58_227/1494853378.pdf
115
Osječko-baranjska
Punitovci
Mirko Vavra
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-43-39_3050/1494848619.pdf
116
Osječko-baranjska
Erdut
Ivica Stanković
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-56-32_618/1494856592.pdf
117
Osječko-baranjska
Podgorač
Ljiljana Grbić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-41-50_3314/1494848511.pdf
118
Osječko-baranjska
Drenje
Josip Mejdanac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-02-26_2202/1494853346.pdf
119
Osječko-baranjska
Petlovac
Branko Vuk
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-38-15_4128/1494848296.pdf
120
Sibensko-kninska
Pirovac
Ivan Gulam
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-15-46-13_1580/1494683173.pdf
121
Sibensko-kninska
Šibenik
Frane Malenica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-21-13-31_3836/1494847810.pdf
122
Sibensko-kninska
Drniš
Vlatka Duilo
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-21-09-25_2043/1494840591.pdf
123
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
ANTO  STOJANOVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-09-07_2030/1494598147.pdf
124
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-00-41_1237/1494597641.pdf
125
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
ANTO  STOJANOVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-09-50_1940/1494598190.pdf
126
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-15-59-44_2923/1494597584.pdf
127
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-15-59-07_1408/1494597548.pdf
128
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
ANTO  STOJANOVIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-09-31_2841/1494598171.pdf
129
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Mario Skelin
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-47-44_1592/1494589665.pdf
130
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Marijo Delić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-48-30_788/1494589710.pdf
131
Istarska
Bale
Ljiljana Dellabernardina
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-07-14_3975/1494760035.pdf
132
Istarska
Gračišće
Kazimir Zović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-55-48_2647/1494759348.pdf
133
Dubrovačko-neretvanska
Opuzen
Mario Dropulić
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-20-52-30_3695/1494874351.pdf
134
Dubrovačko-neretvanska
Metković
Vinko Dragović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-20-17-29_861/1494872250.pdf
135
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
Danica Čokljat
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-18-12-23_911/1494864743.pdf
136
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
Jozo Koprivica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-19-34-54_1346/1494783294.pdf
137
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
Snježana Holovka
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-18-04-25_5001/1494864265.pdf
138
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
Jakov Begović
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-18-18-08_2976/1494865088.pdf
139
Međimurska
Donja Dubrava
MARIJAN VARGA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-46-42_3108/1494773202.pdf
140
Međimurska
Vratišinec
ZDRAVKO MLINARIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-01-36_4107/1494774097.pdf
141
Međimurska
Goričan
EMANUEL VAROŠANEC
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-18-57-12_3488/1495817832.pdf
142
Međimurska
Podturen
TATJANA VARGA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-54-49_527/1494773689.pdf
143
Međimurska
Belica
ZVONIMIR TARADI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-55-49_144/1494849349.pdf
144
Međimurska
Čakovec
LJERKA CIVIDINI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-44-41_4396/1494773081.pdf
145
Međimurska
Šenkovec
SAŠA HORVAT
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-00-05_4608/1494774006.pdf
146
Međimurska
Goričan
EMANUEL VAROŠANEC
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-18-56-42_1932/1495817803.pdf
147
Međimurska
Orehovica
FRANJO BUKAL
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-53-07_714/1494773587.pdf
148
Međimurska
Čakovec
MATIJA POSAVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-41-42_956/1494772903.pdf
149
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
KRISTIJAN ZELIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-58-31_4550/1494773911.pdf
150
Međimurska
Goričan
EMANUEL VAROŠANEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-18-54-08_602/1495817649.pdf
151
Međimurska
Mala Subotica
VLADIMIR MIHALIC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-51-13_1272/1494773473.pdf
152
Međimurska
Pribislavec
VIŠNJA IVAČIĆ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-56-53_2134/1494773814.pdf
153
Međimurska
Mala Subotica
VLADIMIR MIHALIC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-26-18-39-56_876/1495816797.pdf
154
Međimurska
Goričan
EMANUEL VAROŠANEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-16-49-11_1167/1494773351.pdf
155
Međimurska
Donja Dubrava
MARIJAN VARGA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-27-12-34-15_1863/1495881255.pdf

PREDSTAVNIČKA TIJELA - LISTERb Županija JLS Lista Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
1
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-10-21-05-39_250/1494444004.pdf
2
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-10-21-08-12_4374/1494443292.pdf
3
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Peteranec
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-10-21-09-19_907/1494443359.pdf
4
Koprivničko-križevačka
Drnje
Drnje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-10-21-15-44_208/1494443745.pdf
5
Koprivničko-križevačka
Koprivnički Bregi
Koprivnički Bregi
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-10-21-30-59_548/1494444660.pdf
6
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-11-11-19-27_1331/1494494367.pdf
7
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-11-11-21-23_627/1494494483.pdf
8
Vukovarsko-srijemska
Ilok
ILOK
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-11-12-10-08_4674/1494497409.pdf
9
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-27-26_3578/1494574046.pdf
10
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-34-19_2179/1494574459.pdf
11
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-35-32_3273/1494574532.pdf
12
Zagrebačka
Orle
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-09-48-11_2179/1494575292.pdf
13
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
OPĆINSKO VIJEĆE SLAVONSKI ŠAMAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-11-29_1104/1494576690.pdf
14
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKI BROD
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-35-09_3321/1494578110.pdf
15
Zagrebačka
Samobor
Gradsko vijeće Grada Samobora
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-38-38_4540/1494832558.pdf
16
Brodsko-posavska
Slavonski Brod
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BPŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-49-08_4011/1494578949.pdf
17
Sisačko-moslavačka
Lekenik
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-10-59-43_1750/1494579583.pdf
18
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-09-36_4329/1494839376.pdf
19
Sibensko-kninska
Primošten
PRIMOŠTEN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-20-10-14_1832/1494699014.pdf
20
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-08-58_159/1494839338.pdf
21
Osječko-baranjska
Magadenovac
OPĆINSKO VIJEĆE MAGADENOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-29-59_165/1494847800.pdf
22
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za Gradsko vijeće Grada Rijeke
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-27-49_4177/1494847670.pdf
23
Osječko-baranjska
Bilje
OPĆINSKO VIJEĆE BILJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-01-46_3631/1494846523.pdf
24
Osječko-baranjska
Feričanci
OPĆINSKO VIJEĆE FERIČANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-02-50_2325/1494846582.pdf
25
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-10-16_987/1494839416.pdf
26
Osječko-baranjska
Ernestinovo
OPĆINSKO VIJEĆE ERNESTINOVO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-39-08_266/1494855548.pdf
27
Osječko-baranjska
Kneževi Vinogradi
OPĆINSKO VIJEĆE KNEŽEVI VINOGRADI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-05-07_4375/1494846682.pdf
28
Primorsko-goranska
Cres
Lista za Gradsko vijeće Grada Cresa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-21-57_1839/1494847317.pdf
29
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-52-37_4493/1494586358.pdf
30
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-53-27_3621/1494586407.pdf
31
Zagrebačka
Stupnik
Lista za općinsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-12-54-50_467/1494586490.pdf
32
Virovitičko-podravska
Slatina
Slatina
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-02-34_3523/1494586954.pdf
33
Sisačko-moslavačka
Sisak
GRADSKO VIJEĆE SISAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-13-56-47_309/1494590208.pdf
34
Sisačko-moslavačka
Kutina
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-05-41_3684/1494590742.pdf
35
Sisačko-moslavačka
Novska
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-13-06_5004/1494591187.pdf
36
Zagrebačka
Križ
Lista za općinsko vijeće Križ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-11-35_1967/1494853895.pdf
37
Osječko-baranjska
Popovac
OPĆINSKO VIJEĆE POPOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-06-03_3090/1494853564.pdf
38
Osječko-baranjska
Šodolovci
OPĆINSKO VIJEĆE ŠODOLOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-07-14_2404/1494853635.pdf
39
Splitsko-dalmatinska
Klis
Klis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-31-29_988/1494592290.pdf
40
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Jelsa
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-32-18_4077/1494592339.pdf
41
Splitsko-dalmatinska
Stari Grad
Stari Grad
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-33-06_1884/1494592387.pdf
42
Splitsko-dalmatinska
Vis
Vis
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-33-43_1539/1494592423.pdf
43
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Vrlika
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-34-28_1408/1494592469.pdf
44
Splitsko-dalmatinska
Zadvarje
Zadvarje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-14-35-16_2533/1494592516.pdf
45
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-06-14_2425/1494597975.pdf
46
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-07-28_4109/1494598048.pdf
47
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
VINKOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-07-51_1232/1494598071.pdf
48
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-11-16_2518/1494598276.pdf
49
Primorsko-goranska
Kraljevica
Gradsko vijeće Grada Kraljevice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-11-36_1946/1494598297.pdf
50
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-12-21_1837/1494598342.pdf
51
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
PRIVLAKA
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-12-50_1383/1494598371.pdf
52
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-14-44_437/1494598485.pdf
53
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-15-33_3086/1494598533.pdf
54
Vukovarsko-srijemska
Rokovci - Andrijaševci
ANDRIJAŠEVCI
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-16-16-18_89/1494598578.pdf
55
Primorsko-goranska
Bakar
Gradsko vijeće Grada Bakra
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-32-28_4808/1494606749.pdf
56
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Lista za Gradsko vijeće Novog Vinodolskog
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-40-45_4417/1494607245.pdf
57
Primorsko-goranska
Fužine
Lista za Općinsko vijeće Fužine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-50-33_1139/1494607833.pdf
58
Primorsko-goranska
Malinska
Lista za općinsko vijeće Malinska-Dubašnica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-18-58-16_4514/1494608296.pdf
59
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
Lista za općinsko vijeće Vinodolske Općine
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-19-08-01_226/1494608881.pdf
60
Primorsko-goranska
Omišalj
Lista za općinsko vijeće Općine Omišalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-12-19-15-59_3208/1494609360.pdf
61
Primorsko-goranska
Rijeka
Lista za županijsko vijeće PGŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-09-54-15_869/1494662055.pdf
62
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-22-58_332/1494667378.pdf
63
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-24-50_3906/1494667491.pdf
64
Zadarska
Sveti Filip i Jakov
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-25-59_1185/1494667559.pdf
65
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-40-38_2451/1494668438.pdf
66
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-41-42_3117/1494668503.pdf
67
Zadarska
Pakoštane
Općinsko vijeće Pakoštane
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-42-44_3426/1494668564.pdf
68
Sisačko-moslavačka
Majur
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-45-46_1277/1494668746.pdf
69
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-49-11_2178/1494668952.pdf
70
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-50-22_4699/1494669023.pdf
71
Zadarska
Nin
Gradsko vijeće Grad Nin
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-51-24_4863/1494669084.pdf
72
Sisačko-moslavačka
Hrvatska Kostajnica
GRADSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-11-53-12_4325/1494669193.pdf
73
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-06-53_3556/1494670013.pdf
74
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-07-59_523/1494670080.pdf
75
Zadarska
Novigrad
Općinsko vijeće Novigrad
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-08-57_4816/1494670137.pdf
76
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-17-45_4615/1494670665.pdf
77
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-18-42_875/1494670723.pdf
78
Zadarska
Benkovac
Gradsko vijeće Benkovac
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-12-19-42_2532/1494670782.pdf
79
Sisačko-moslavačka
Sunja
OPĆINSKO VIJEĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-13-25-00_3485/1494674701.pdf
80
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Lista za općinsko vijeće Veliki Grđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-13-32-57_1083/1494675178.pdf
81
Primorsko-goranska
Matulji
Lista za Općinsko vijeće Matulji
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-13-55-34_115/1494676535.pdf
82
Brodsko-posavska
Bebrina
OPĆINSKO VIJEĆE BEBRINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-15-24-32_1635/1494681873.pdf
83
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
Lista za gradsko vijeće Grada Čazme
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-21-20-05_1201/1494703205.pdf
84
Osječko-baranjska
Belišće
GRADSKO VIJEĆE BELIŠĆE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-00-39_4156/1494846468.pdf
85
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-22-43-52_4725/1494708233.pdf
86
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-22-46-57_4089/1494708418.pdf
87
Karlovačka
Karlovac
Gradsko vijeće Grada Karlovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-22-54-04_1373/1494708844.pdf
88
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-29-34_2314/1494710975.pdf
89
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-31-09_877/1494711069.pdf
90
Karlovačka
Slunj
Gradsko vijeće Grada Slunja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-32-18_893/1494711139.pdf
91
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-52-01_2411/1494712321.pdf
92
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-53-46_3252/1494712426.pdf
93
Karlovačka
Karlovac
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-13-23-54-49_3102/1494712490.pdf
94
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-06-14_4965/1494713175.pdf
95
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-07-43_3998/1494713263.pdf
96
Karlovačka
Duga Resa
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-08-42_1887/1494713322.pdf
97
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-15-14_969/1494713715.pdf
98
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-16-42_4756/1494713803.pdf
99
Karlovačka
Netretić
Lista za Općinsko Vijeće Netretić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-17-57_2070/1494713878.pdf
100
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-20-52_120/1494714052.pdf
101
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-22-11_3431/1494714131.pdf
102
Karlovačka
Vojnić
Lista za Općinsko vijeće Vojnić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-23-16_2017/1494714197.pdf
103
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-36-06_4837/1494714966.pdf
104
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-37-05_1998/1494715026.pdf
105
Karlovačka
Barilović
Lista za Općinsko vijeće Barilović
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-00-38-12_1700/1494715092.pdf
106
Primorsko-goranska
Punat
Lista za općinsko vijeće Općine Punat
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-10-42-04_2428/1494751325.pdf
107
Primorsko-goranska
Vrbnik
Lista za Općinsko vijeće Vrbnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-10-53-10_4031/1494751991.pdf
108
Primorsko-goranska
Baška
Lista za Općinsko vijeće Općine Baška
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-10-59-08_699/1494752349.pdf
109
Primorsko-goranska
Kostrena
Lista za Općinsko vijeće Općine Kostrena
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-11-20-34_2072/1494753634.pdf
110
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-14-05_809/1494756845.pdf
111
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-15-35_4637/1494756936.pdf
112
Koprivničko-križevačka
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Žabno
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-16-48_4285/1494757008.pdf
113
Koprivničko-križevačka
Virje
Virje
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-22-15_2489/1494757336.pdf
114
Koprivničko-križevačka
Đelekovec
Đelekovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-37-20_90/1494758241.pdf
115
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Đurđevac
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-43-59_1036/1494758640.pdf
116
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Podravske Sesvete
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-12-52-37_4858/1494759157.pdf
117
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-02-19_4185/1494759740.pdf
118
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-03-57_2908/1494759837.pdf
119
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Rasinja
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-04-53_2525/1494759894.pdf
120
Istarska
Bale
HNS Podružnica Bale
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-43-49_3683/1494762230.pdf
121
Istarska
Oprtalj
HNS Podružnica Oprtalj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-13-48-31_4312/1494762511.pdf
122
Međimurska
Čakovec
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-05-18_1932/1494774319.pdf
123
Međimurska
Čakovec
Gradsko Vijeće Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-10-31_3485/1494774632.pdf
124
Međimurska
Domašinec
Općinsko Vijeće Domašinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-12-39_2560/1494774760.pdf
125
Međimurska
Donja Dubrava
Općinsko Vijeće Donja Dubrava
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-16-22_4921/1494774982.pdf
126
Međimurska
Goričan
Općinsko vijeće Goričan
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-18-25_3550/1494775106.pdf
127
Međimurska
Mala Subotica
Općinsko vijeće Mala Subotica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-20-39_2457/1494775240.pdf
128
Međimurska
Orehovica
Općinsko vijeće Orehovica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-22-32_995/1494775352.pdf
129
Međimurska
Podturen
Općinsko vijeće Podturen
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-24-06_829/1494775447.pdf
130
Međimurska
Pribislavec
Općinsko vijeće Pribislavec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-26-09_1331/1494775569.pdf
131
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-28-33_3254/1494775714.pdf
132
Međimurska
Šenkovec
Općinsko vijeće Šenkovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-30-18_3883/1494775818.pdf
133
Međimurska
Vratišinec
Općinsko vijeće Vratišinec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-32-26_4628/1494775946.pdf
134
Međimurska
Čakovec
Mjesni odbori Čakovec
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-17-34-07_3740/1494776047.pdf
135
Krapinsko-zagorska
Jesenje
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JESENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-19-01-13_1121/1494781273.pdf
136
Krapinsko-zagorska
Lobor
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-19-04-44_2438/1494781485.pdf
137
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEDEKOVČINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-19-05-29_3657/1494781529.pdf
138
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-19-54-39_2163/1494784479.pdf
139
Sibensko-kninska
Šibenik
Šibenik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-21-11-01_3771/1494789061.pdf
140
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-47-18_4851/1494794838.pdf
141
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-51-28_747/1494795089.pdf
142
Ličko-senjska
Senj
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-14-22-53-03_3332/1494795183.pdf
143
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Koalicija HNS SDP HSU-lista 2017. OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RADOBOJ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-36-05_728/1494830165.pdf
144
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI- LI2017 OPĆ.VIJ. OPĆINE GORNJA STUBICA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-38-31_248/1494830311.pdf
145
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA 2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINEPETROVSKO
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-41-23_2604/1494830483.pdf
146
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
HNS SDP HSS HSU-LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-08-50-39_3637/1494831157.pdf
147
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-43-34_1261/1494834214.pdf
148
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-44-14_34/1494834254.pdf
149
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-44-57_1235/1494834297.pdf
150
Zagrebačka
Bistra
Lista za OV Bistra
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-45-38_324/1494834339.pdf
151
Krapinsko-zagorska
Kraljevec na Sutli
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-10-08-45_4452/1494836249.pdf
152
Krapinsko-zagorska
Budinščina
KOALICIJA HNS SDP-LIS2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE BUDINŠĆINA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-09-57-03_3835/1494835023.pdf
153
Osječko-baranjska
Punitovci
OPĆINSKO VIJEĆE PUNITOVCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-35-16_356/1494848116.pdf
154
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUMROVEC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-10-26-46_524/1494836807.pdf
155
Zagrebačka
Zaprešić
Gradsko vijeće Zaprešić
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-10-53_1212/1494839454.pdf
156
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-DP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-20-49_3074/1494840050.pdf
157
Sibensko-kninska
Drniš
Lista za Gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-21-39_245/1494840100.pdf
158
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-21-29_1325/1494840090.pdf
159
Zagrebačka
Vrbovec
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca
Privremeno izvjesce
IZ-MO
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-21-55_190/1494840115.pdf
160
Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar
Gradsko vijeće Grada Bjelovara
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-11-38-24_4570/1494841105.pdf
161
Osječko-baranjska
Našice
GRADSKO VIJEĆE NAŠICE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-31-13_3579/1494847874.pdf
162
Osječko-baranjska
Petlovac
OPĆINSKO VIJEĆE PETLOVAC
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-32-42_2414/1494847963.pdf
163
Osječko-baranjska
Podgorač
OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-34-02_4653/1494848042.pdf
164
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
OPĆINSKO VIJEĆE SATNICA ĐAKOVAČKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-36-33_3536/1494848193.pdf
165
Međimurska
Belica
Općinsko vijeće Belica
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-13-57-53_2451/1494849473.pdf
166
Zagrebačka
Velika Gorica
Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-14-20-39_1768/1494850839.pdf
167
Osječko-baranjska
Čepin
OPĆINSKO VIJEĆE ČEPIN
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-04-20_2383/1494853460.pdf
168
Osječko-baranjska
Drenje
OPĆINSKO VIJEĆE DRENJE
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-05-06_2162/1494853506.pdf
169
Osječko-baranjska
Erdut
OPĆINSKO VIJEĆE ERDUT
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-57-54_305/1494856675.pdf
170
Osječko-baranjska
Jagodnjak
OPĆINSKO VIJEĆE JAGODNJAK
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-58-50_2270/1494856731.pdf
171
Osječko-baranjska
Koška
OPĆINSKO VIJEĆE KOŠKA
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-15-59-48_1645/1494856788.pdf
172
Osječko-baranjska
Osijek
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-16-01-11_1084/1494856871.pdf
173
Osječko-baranjska
Marijanci
OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-16-11-34_4485/1494857495.pdf
174
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
HNS-HSLS Dubrovnik
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-17-53-32_3467/1494863613.pdf
175
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
Županijska skupština DNŽ
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-17-59-56_1625/1494863996.pdf
176
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
Općinsko vijeće Trpanj
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-18-15-53_995/1494864954.pdf
177
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
Općinsko vijeće Župa dubrovačka
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-19-17-35_5/1494868655.pdf
178
Dubrovačko-neretvanska
Slivno
Općinsko vijeće Slivno
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-20-06-18_312/1494871579.pdf
179
Dubrovačko-neretvanska
Metković
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-20-16-46_4399/1494872207.pdf
180
Dubrovačko-neretvanska
Opuzen
Lista za gradsko vijeće
Privremeno izvjesce
IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP
http://lokalni.hns.hr/2017-05-15-20-55-09_1951/1494874510.pdf