Poveznice na sva izvješća Kandidata i Lista Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

PREGLED IZVJEŠĆA - LOKALNI IZBORI 2017 - Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

KANDIDATI na lokalnim izborima


Županija JLS Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Poveznica
Bjelovarsko-bilogorska
Nova Rača
Mato Burić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-09-14-03-13_4935/1494331393.pdf
Bjelovarsko-bilogorska
Čazma
Spomenka Mlinarić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-06-14_4863/1494266775.pdf
Bjelovarsko-bilogorska
Veliki Grđevac
Marijan Dautanac
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-09-54_389/1494266995.pdf
Zagrebačka
Stupnik
Dejan Prgić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-48-44_94/1494244124.pdf
Zagrebačka
Bistra
Perica Novosel
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-52-06_3179/1494237126.pdf
Zagrebačka
Orle
Stjepan  Bedeković
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-18-10-24_45/1494259866.pdf
Krapinsko-zagorska
Radoboj
Anđelko Topolovec
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-41-47_4634/1494268908.pdf
Krapinsko-zagorska
Jesenje
Ivan Maligec
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-18-52-18_3041/1494262339.pdf
Krapinsko-zagorska
Budinščina
Damir Fridelj
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-00-37_1839/1494241237.pdf
Krapinsko-zagorska
Gornja Stubica
Jasmin Krizmanić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-14-46-22_513/1494247583.pdf
Krapinsko-zagorska
Petrovsko
Alen  Svečnjak
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-40-46_2149/1494268847.pdf
Krapinsko-zagorska
Novi Golubovec
Jurica Vugrek
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-14-45-07_2691/1494247508.pdf
Krapinsko-zagorska
Kumrovec
Robert  Šplajt
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-42-51_693/1494268971.pdf
Krapinsko-zagorska
Bedekovčina
Kristijan Dekanić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-14-43-30_1486/1494247411.pdf
Krapinsko-zagorska
Lobor
Mirko Martinuš
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-21-36-34_2185/1494245558.pdf
Sisačko-moslavačka
Sunja
ROBERT  GRABUNDŽIJA
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-14-16-57_4731/1494159418.pdf
Sisačko-moslavačka
Kutina
MARIJAN  MIKŠA
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-59-17_4178/1494237558.pdf
Sisačko-moslavačka
Novska
ELVIS  KALCINA
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-15-35-51_2824/1494250551.pdf
Sisačko-moslavačka
Lekenik
RENATA BAČURIN
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-10-46-57_4137/1494233217.pdf
Sisačko-moslavačka
Sisak
VLADO ANDUČIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-17-14_551/1494242235.pdf
Sisačko-moslavačka
Sunja
josip mačak
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-23-58-08_3978/1494280689.pdf
Karlovačka
Duga Resa
Ivica  Radočaj
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-14-56-14_4482/1494248174.pdf
Karlovačka
Vojnić
Darko Josipović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-15-04-51_461/1494248691.pdf
Karlovačka
Slunj
Đanluka  Obrovac
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-15-34-37_549/1494250478.pdf
Karlovačka
Karlovac
Marina  Novaković Matanić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-14-05-32_3417/1494245132.pdf
Karlovačka
Netretić
Dubravko  Mrzljak
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-57-02_497/1494244622.pdf
Karlovačka
Vojnić
Zoran  Puretić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-15-10-32_1612/1494249032.pdf
Karlovačka
Karlovac
Nikola Badovinac
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-12-26-50_1297/1494239210.pdf
Varaždinska
Beretinec
IGOR KOS
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-03-09-04-52_1906/1494245715.pdf
Koprivničko-križevačka
Drnje
Dubravko Perošić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-04-19-44-25_536/1493919865.pdf
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Danimir Kolman
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-16-33-12_3515/1493994793.pdf
Koprivničko-križevačka
Podravske Sesvete
Krunoslav Bratanović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-04-19-48-07_1379/1493920088.pdf
Koprivničko-križevačka
Rasinja
Nikica Štibić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-09-18-19-14_881/1494400069.pdf
Koprivničko-križevačka
Peteranec
Brigita Benjak
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-02-14-10-21_1116/izjava.pdf
Koprivničko-križevačka
Đurđevac
Antun Bratanović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-20-34-43_2230/1494237746.pdf
Primorsko-goranska
Novi Vinodolski
Snježana Klaić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-26-28_812/1494235589.pdf
Primorsko-goranska
Punat
Josip Blažević
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-17-23-56_1704/1494257037.pdf
Primorsko-goranska
Vinodolska općina
Darko  Jerčinović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-18-24-41_435/1494260681.pdf
Primorsko-goranska
Mrkopalj
Josip Brozović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-12-37-49_3000/1494153470.pdf
Primorsko-goranska
Kraljevica
Nada Turina Đurić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-16-33-59_1702/1494254040.pdf
Primorsko-goranska
Malinska
Robert Anton Kraljić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-04-20_802/1494234261.pdf
Primorsko-goranska
Omišalj
Dina Blažević
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-15-29-48_499/1494250189.pdf
Primorsko-goranska
Kostrena
Mirela Marunić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-00-13_1628/1494234013.pdf
Primorsko-goranska
Fužine
Igor  Mihaljević
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-12-21-07_645/1494238868.pdf
Ličko-senjska
Senj
Martina Vurušić Katalinić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-21-36-34_2186/1494012995.pdf
Brodsko-posavska
Slavonski Šamac
Vera Bošnjak
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-14-04_4490/1494242045.pdf
Zadarska
Nin
Josip Stulić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-10-19-19_1222/1494231560.pdf
Zadarska
Pakoštane
Matko Miočev
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-10-14-50_158/1494231290.pdf
Zadarska
Novigrad
Stojan Viduka
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-15-50_1143/1494242151.pdf
Osječko-baranjska
Satnica Đakovačka
Željko Šimić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-01-04_2517/1494273665.pdf
Osječko-baranjska
Petlovac
Branko Vuk
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-55-28_732/1494273329.pdf
Osječko-baranjska
Čepin
Branimir Pospišil
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-04-53_491/1494273893.pdf
Osječko-baranjska
Bilje
Matija Balog
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-48-44_1645/1494272925.pdf
Osječko-baranjska
Jagodnjak
Anđelko Balaban
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-00-11_2139/1494317967.pdf
Osječko-baranjska
Erdut
Ivica Stanković
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-54-05_4293/1494273245.pdf
Osječko-baranjska
Šodolovci
Slobodanka Matijević
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-03-40_4020/1494273820.pdf
Osječko-baranjska
Podgorač
Ljiljana Grbić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-59-19_1868/1494317496.pdf
Osječko-baranjska
Erdut
Vesna Trojan
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-53-14_2861/1494273194.pdf
Osječko-baranjska
Ernestinovo
Igor Matovac
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-02-50_4584/1494317533.pdf
Osječko-baranjska
Podgorač
Goran Đanić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-58-25_2528/1494317441.pdf
Osječko-baranjska
Podgorač
GORAN ĐANIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-09-08-28-07_4572/1494311287.pdf
Osječko-baranjska
Punitovci
Mirko Vavra
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-22-01-51_4112/1494311822.pdf
Osječko-baranjska
Popovac
Mladen Živanović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-56-27_3815/1494274072.pdf
Osječko-baranjska
Drenje
Josip Mejdanac
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-21-51-01_4546/1494273061.pdf
Sibensko-kninska
Pirovac
Ivan Gulam
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-17-13-28_3439/1494170008.pdf
Sibensko-kninska
Drniš
Vlatka Duilo
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-13-20-04_58/1493983205.pdf
Sibensko-kninska
Šibenik
Frane Malenica
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-13-12-18_604/1493982738.pdf
Vukovarsko-srijemska
Privlaka
ANTO  STOJANOVIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-30-55_4434/1494235855.pdf
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-10-55-27_2843/1494233727.pdf
Splitsko-dalmatinska
Jelsa
Mario Skelin
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-18-51-56_3456/1494274983.pdf
Splitsko-dalmatinska
Vrlika
Marijo Delić
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-11-05-05_311/1494275050.pdf
Istarska
Gračišće
Kazimir Zović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-47-36_3333/1494244057.pdf
Istarska
Bale
Ljiljana Dellabernardina
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-13-43-54_4244/1494243834.pdf
Dubrovačko-neretvanska
Trpanj
Jakov Begović
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-51-55_943/1494269516.pdf
Dubrovačko-neretvanska
Konavle
Jozo Koprivica
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-05-13-37-41_2871/1493984261.pdf
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik
Snježana Holovka
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-20-50-03_2404/1494269404.pdf
Dubrovačko-neretvanska
Župa Dubrovačka
Danica Čokljat
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-08-18-02-37_3858/1494259358.pdf
Međimurska
Donja Dubrava
MARIJAN VARGA
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-37-38_2118/1494175059.pdf
Međimurska
Podturen
TATJANA VARGA
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-42-12_1995/1494175333.pdf
Međimurska
Belica
ZVONIMIR TARADI
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-35-42_1821/1494174943.pdf
Međimurska
Vratišinec
ZDRAVKO MLINARIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-47-51_4951/1494175672.pdf
Međimurska
Orehovica
FRANJO BUKAL
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-41-11_2679/1494175272.pdf
Međimurska
Čakovec
LJERKA CIVIDINI
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-32-56_3337/1494174777.pdf
Međimurska
Šenkovec
SAŠA HORVAT
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-46-39_712/1494175599.pdf
Međimurska
Mala Subotica
VLADIMIR MIHALIC
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-40-05_2803/1494175205.pdf
Međimurska
Sveti Juraj na Bregu
KRISTIJAN ZELIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-45-27_660/1494175527.pdf
Međimurska
Goričan
EMANUEL VAROŠANEC
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-38-53_4762/1494175133.pdf
Međimurska
Čakovec
MATIJA POSAVEC
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-19-09-07_3997/1494176948.pdf
Međimurska
Pribislavec
VIŠNJA IVAČIĆ
Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava
Izjava
http://lokalni.hns.hr/2017-05-07-18-44-18_2463/1494175458.pdf

PREDSTAVNIČKA TIJELA - LISTEŽupanija JLS Lista Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati