Kontakt

Lokacija

Središnji ured
Kneza Mislava 8,

10000, Zagreb

Telefon:

+ 385 1 4629 111

Fax:

+ 385 1 4629 110

Email Adresa

ured@hns.hr