Klub Zastupnika

Hrvatski sabor

HRVATSKI SABOR

Klub zastupnika

Stjepan Čuraj

Stjepan Čuraj – rođen 19. prosinca 1980. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu školu Retfala i I. Gimnaziju, nakon čega je upisao Pravni fakultet stekavši zvanje specijalista javne uprave) na kojem je trenutno na 4. godini ...

Milorad Batinić

Milorad Batinić – rođen 7. rujna 1957. godine u Varaždinu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS – dipl. ing. šumarstva). Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, gradonačelnik Ivanca, član Predsjedništva HNS-a, član Središnjeg odbora HNS-a. U Saboru djeluje i ...

Božica Makar

Božica Makar – rođena 12. studenoga 1959. godine, završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (diplomirani ekonomist, smjer: Organizacija tržišnog poslovanja), potpredsjednica Županijske organizacije HNS-a Varaždinske županije, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog Odbora za financije i državni ...

Marija Puh

Marija Puh – rođena 5. prosinca 1985. godine, završila Effectus – Visoku školu za pravo i financije (prvostupnik ekonomije), tajnica Sjeverozapadno – hrvatskog regionalnog saveza HNS-a, tajnica Županijske organizacije HNS-a Krapinsko – zagorske županije, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog ...

Bernarda Topolko

Bernarda Topolko –  rođena je 30. siječnja 1959. u Čakovcu. Završila poslijediplomski sveučilišni studij “Marketing posebnih područja” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – sveučilišna specijalistica ekonomije). Tajnica je Županijske organizacije HNS‐a Međimurske županije, vijećnica Općine Strahoninec u dva mandata te vijećnica Županijske skupštine Međimurske Županije u jednom  mandatu. ...

Tomislav Saucha

Tomislav Saucha