Stjepan Čuraj

Stjepan ČURAJ
  • rođen 19. prosinca 1980. godine u Osijeku
  • diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku stručni studij ekonomije te na Pravnom fakultetu specijalistički studij javne uprave i apsolvirao na integriranom studiju prava Pravnog fakulteta u Osijeku, specijalist javne nabave
  • saborski zastupnik od 2017. godine, a radno iskustvo je stjecao u privatnom sektoru radeći na nekoliko vodećih pozicija

Drugi najaktivniji zastupnik vladajuće većine u Hrvatskom saboru aktivno se zalagao za pravedniju mirovinsku i poreznu reformu. „Niti jedna stranka ne može staviti svoje interese ispred države, napravili smo nešto dobro za državu, zato danas imamo obrazovnu reformu u školama, energetsku obnovu, osiguran dom za mlade…