Karolina Juzbašić

Karolina Juzbašić
  • rođena 24. prosinca 1962. godine u Čakovcu
  • mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu
  • predsjednica Ženske inicijative HNS-a od 2018. godine

Jedan od glavnih ciljeva političkog angažmana je potaknuti i aktivirati žene da budu aktivne sudionice u kreiranju i stvaranju lokalne i regionalne vlasti.  Karolina Juzbašić aktivna je članica stranke od 2005. godine, a svoj politički angažman dopunjuje i radom kao vijećnica u Gradskom vijeću Grada Čakovca.