Željko Matanović - nositelj liste u V. izbornoj jedinici

V. izborna jedinica

1. ŽELJKO MATANOVIĆ
2. ZDRAVKO KUZIK
3. MARICA VIDOVIĆ
4. DUŠKO SIMIĆ
5. VJEKOSLAV LEKO
6. ANTO STOJANOVIĆ
7. IGOR RUBIL
8. MIHAELA SILOVIĆ
9. ANITA GRABAREVIĆ
10. NADA BARIČEVAC
11. MILE ŽAGAR
12. KATARINA JURIĆ
13. AMIRA GRABAREVIĆ
14. IGOR TOT