Dokumenti | HNS
HNS brod

Popis dokumenata

Dokumenti

Dokumenti

Stjepan Čuraj CV

European Election Manifesto

Konačno financijsko izvješće – Gradsko vijeće Grada Iloka 2019_objava 26.03.2019

Konačno financijsko izvješće – Gradsko vijeće grada Ogulina 2019_objava 20.03.2019

Prijevremeno financijsko izvješće – Gradsko vijeće grada Ogulina 2019

Prijevremeno financijsko izvješće – Gradsko vijeće grada Iloka 2019

Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu (skraćena verzija)

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija od 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Donacije od 01.012.018. – 31.12.2018.

Rebalans financijskog plana i godišnjeg programa rada za 2018. godinu

Financijski plan i godišnji program rada za 2019. godinu

Donacije od 01.01.2018. – 30.06.2018.

Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu ( skraćena verzija )

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija od 01.01.2017 – 31.12.2017.

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Donacije od 01.01.2017. – 31.12.2017.

Rebalans financijskog plana i godišnjeg programa rada za 2017. godinu

Financijski plan i godišnji program rada za 2018. godinu

Donacije od 01.01.2017. – 30.06.2017.

Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu ( skraćena verzija )

Donacije od 01.01.2016. – 31.12.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija od 01.01.2016 – 31.12.2016.

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu

Rebalans financijskog plana i godišnjeg programa rada za 2016. godinu

Financijski plan i godišnji program rada za 2017. godinu

Konačno financijsko izvješće – parlamentarni izbori 2016. – XI. izborna jedinica

Prijevremeno financijsko izvješće – parlamentarni izbori 2016. – XI. izborna jedinica

Račun prihoda i rashoda 2015. ( skraćena verzija)

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija 1.1-31-12.2015.

Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski plan i godišnji program rada za 2016. godinu

Konačno financijsko izvješće – Cestica, 2016.

Konačno financijsko izvješće – Matulji, 2016.

Konačno financijsko izvješće – Čeminac, 2016.

Rebalans financijskog plana i godišnjeg programa rada za 2015.

Donacije za 2015. godinu

Financijski plan za 2015

Godišnji program aktivnosti hrvatske narodne stranke za 2015.

Račun prihoda i rashoda 2014 ( skraćena verzija)

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 1.1-31.12.14

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija 1.1-31-12.2014

Bilješke uz financijska izvješća za 2014.

Rebalans financijskog plana za 2014.pdf

Financijski plan za 2014. godinu

Godišnji program aktivnosti Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata za 2014. godinu

Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Rebalans financijskog plana za 2013. godine

Financijski plan za 2013. godinu

Godišnji program aktivnosti Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata za 2013. godinu

Donacije – 01.01.2013 – 31.12.2013

Financijsko izvješće koalicije SDP-HNS-HSU na izborima za članove za Europski parlament

Račun prihoda i rashoda 2012. – Vladimir Bilek

Donacije u 2012. – Vladimir Bilek

Račun Prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Konačno financijsko izvješće Parlamentarni izbori 2011. XII. IJ kandidat Vladimir BIlek

Prijevremeni financijski izvještaj Parlamentarni izbori 2011.

Prijevremeni fin. izvještaj Parlamentarni izbori 2011. XII. IJ kandidat Vladimir Bilek

Donacije primljene u 2011. godini

Konačno financijsko izvješće – Posedarje

Donacije u 2012.

Prijevremeni fin. izvještaj Posedarje

Konačni fin. izvještaj Klis

Račun Prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Konačno financijsko izvješće Parlamentarni izbori 2011. XII. IJ kandidat Vladimir BIlek

Prijevremeni financijski izvještaj Parlamentarni izbori 2011.

Prijevremeni fin. izvještaj Parlamentarni izbori 2011. XII. IJ kandidat Vladimir Bilek