Ministrica znanosti o obrazovanja, Blaženka Divjak gošća je JoomBoos Youtube livea u 18:00 sati kada će odgovarati na pitanja o trenutnoj situaciji u obrazovanju. Iako se nalazimo u novoj i izazovnoj situaciji, učenicima je omogućen nastavak obrazovanja putem nastave na daljinu. Unatoč poteškoćama, nastava se odvija i dalje, a poseban fokus su dobili maturanti zbog polaganja ispita državne mature i završetka posljednje etape srednjoškolskog obrazovanja. Ministrici su pitanja o povratku na nastavu, maturi i završetku školske godine postavljali korisnici Instagrama na JoomBoos profilu.

U četvrtak, 16. travnja 2020., u 16 sati, istekao je rok za predaju kandidatura na izborima za tijela i vodeće funkcije u HNS-u, čime je zatvoren kandidacijski postupak za Sabor HNS-a koji će se održati 24. svibnja. Na Saboru stranke biraju se novi predsjednik/ca HNS-a, zamjenik/ca predsjednika/ce HNS-a, potpredsjednici/ce te članovi/ce Nadzornog odbora, Suda časti i Odbora za statut. Pristigle su i važeće su, u skladu sa Statutom i svim pravilima o kandidiranju za tijela HNS-a, sljedeće kandidature:

 • ZA PREDSJEDNIKA HNS-a:
 1. Boris Blažeković
 2. Predrag Štromar
 • ZA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA HNS-a:
 1. Stjepan Čuraj
 2. Srdjan Vlaović
 • ZA POTPREDSJEDNIKE HNS-a:
 1. Borislav Grgin
 2. Karolina Juzbašić
 3. Ruža Kovačević Bilić
 4. Jasmin Krizmanić
 • ZA ČLANOVE/ČLANICE NADZORNOG ODBORA HNS-a:
 1. Vlatka Duilo
 2. Goran Kovačević 
 3. Krešimir Malec
 4. Vladimir Stolnik
 5. Bernarda Topolko
 • ZA ČLANOVE/ČLANICE SUDA ČASTI HNS-a:
 1. Andreja Horvat Friščić
 2. Jug Puljizević
 3. Milan Stojanov
 4. Robert Šplajt
 5. Jelena Tahiri
 • ZA ZAMJENIKE/ZAMJENICE ČLANOVA/ČLANICA SUDA ČASTI HNS-a: 
 1. Saša Dujmić
 2. Nenad Hranilović
 3. Zlatan Mošmondor
 4. Vedran Kunica
 5. Tihana Papac
 • ZA ČLANOVE ODBORA ZA STATUT HNS-a:
 1. Neven Alić
 2. Srećko Ferenčak
 3. Branko Putarek
 4. Bojan Tojagić
 5. Željko Uhlir

Radi se o kandidatima koji su osigurali potporu na jedan od četiri moguća načina kandidiranja: osiguravanjem potpore Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, ili dva regionalna saveza, ili šest županijskih organizacija, ili najmanje 10 posto delegata na Saboru.

Podsjetimo, Predsjedništvo HNS-a krajem siječnja donijelo je odluku o pokretanju kandidacijskog postupka za unutarstranačke izbore u HNS-u. U skladu sa Statutom stranke i Pravilnikom o kandidiranju i izborima za tijela HNS-a, svaki član mogao je istaknuti kandidaturu za neku od vodećih funkcija sve do 16. travnja 2020. godine do 16 sati.

Sabor stranke bio je zakazan za 19. travnja, a uslijed epidemije korona virusa i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite pomaknut je za 24. svibnja, dok su rokovi za isticanje kandidatura sukladno ranijim odlukama Predsjedništva i Središnjeg odbora ostali isti. 

U slučaju da i dalje budu na snazi restriktivne mjere koje priječe okupljanja većeg broja osoba te na taj način onemoguće održavanje Sabora HNS-a, glasovanje za tijela stranke koja se biraju na Saboru održat će se elektroničkim putem. 

Načelnici i gradonačelnici iz redova HNS-a od samog početka krize zagovaraju veća područja za kretanje stanovnika bez propusnica na području Varaždinske županije, pa su s time od samog početka podržali i inicijativu o formiranju četiri područja kretanja temeljena na nadležnosti policijskih postaja i prema mišljenju epidemiološke službe. Od toga su sporazumi za dva područja, ivanečko i varaždinsko, već potpisani, a očekujemo i da će se i druga dva područja formirati.

Ali ujedno predlažemo županijskom Stožeru civilne zaštite, da uputi prijedlog nacionalnom stožeru i epidemiološkoj službi za formiranje jednog područja kretanja na području Varaždinske županije jer na tom prostoru već devet dana nema niti jednog zaraženog, a sve u cilju normalizacije stanja i omogućavanja obavljanja potrebnih aktivnosti naših sugrađana, uz istodobno poštivanje svih propisanih mjera zaštite.

Središnji odbor Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata donio je Odluku o odgodi 16. Sabora stranke. Uzevši u obzir da je u Republici Hrvatskoj proglašena epidemija korona virusa (SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti), a na svjetskoj razini pandemija i imajući u vidu odluke, upute i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite Središnji odbor HNS-a odlučio je odgoditi održavanje Sabora HNS-a planiranog za 19. travnja. Novi datum održavanja Sabora HNS-a je 24. svibnja 2020. godine.

Na Saboru HNS-a bira se novo vodstvo stranke, a kandidacijski postupak sukladno članku 5. Odluke o sazivanju 16. Sabora HNS-a traje do četvrtka 16. travnja 2020. godine u 16 sati. Kandidacijski postupak za unutarstranačke izbore otvoren je i prema Statutu HNS-a predviđene su četiri mogućnosti kandidiranja: osiguravanjem potpore Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, ili dva regionalna saveza, ili šest županijskih organizacija, ili najmanje 10 posto delegata na Saboru.

U slučaju da i dalje budu na snazi restriktivne mjere koje priječe okupljanja većeg broja osoba te na taj način onemoguće održavanje 16. Sabora HNS-a, glasovanje za tijela stranke koja se biraju na Saboru održat će se elektroničkim putem.

Oslobađanje od plaćanja zakupnina za poslovne prostore te korištenje javnih površina, kao i dopune odluka o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora te subvenciji troškova najma stana glavne su izmjene koje HNS predlaže pred nadolazeću elektronsku sjednicu Gradskog vijeća. 

Naime, dubrovački HNS je na svojoj konferenciji za medije održanoj početkom ožujka iznio prijedloge mjera kojim bi se spriječio ili minimizirao negativni utjecaj koronavirusa na gradske gospodarstvenike, a sada iznosi nove prijedloge sukladno situaciji koja je proizašla zbog nemogućnosti ostvarenja prihoda za većinu poduzetnika, ali i za građane. Nastavno na dostavljeni dnevni red za predstojeću 29. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati elektronskim putem, klub HNS-a je Gradskom vijeću predao amandmane na dostavljene točke dnevnog reda. Obzirom da o pojedinim točkama neće biti mogućnosti sudjelovanja u raspravi od strane vijećnika, ovim putem smo odlučili upoznati javnost s našim prijedlozima, ali i predložiti gradonačelniku Frankoviću određene izmjene i dopune po pojedinim točkama dnevnog reda. 

Stoga predlažemo da se Prijedlog odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika dopuni u dijelu Odluke koji se odnosi na uvjete jer sada nedostaje vrsta djelatnosti koja se obavlja u navedenom prostoru, a kako bi se umanjila mogućnost korištenja sredstava od strane gospodarstvenika koji za vrijeme pandemije obavljaju svoju djelatnost. Ujedno predlažemo da gradonačelnik donese preporuku za sve vlasnike poslovnih prostora da zakup za iste umanje za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 kako bi na taj način doprinijeli očuvanju radnih mjesta na području grada. 

Kod prijedloga odluke o stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći predlažemo proširenje mogućnosti korištenja jer smatramo kako je predložena mjera prerestriktivna i značajno ograničava potencijalni broj korisnika, a što je suprotno svrsi njenog donošenja.

Predlažemo i izmjenu Zaključka o umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Obzirom da je sukladno izvanrednim mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite 19. ožujka došlo do obustave rada svih objekata koji nisu prijeko potrebni za funkcioniranje zajednice, navedenu odluku predlažemo izmijeniti na način da Grad Dubrovnik donosi odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu grada Dubrovnika i to za razdoblje trajanja zabrane rada. 

Iz istih razloga predlažemo i donošenje Zaključka o oslobađanju od zakupnine za korištenje javnim površinama grada Dubrovnika i to za razdoblje trajanja zabrane rada umjesto Zaključka o umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika na način da se donese. 

Dubrovački HNS ujedno predlaže gradonačelniku Frankoviću da u funkciji predsjednika Skupštine trgovačkih društava osigura da se u razdoblju zabrane rada ne naplaćuje paušal za prikupljanje i odvoz otpada za gospodarstvenike koji ne rade te da se uvede oslobađanje plaćanja najma štanda na otvorenom za poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti prodavati svoju proizvode.