Božica Makar – rođena 12. studenoga 1959. godine, završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (diplomirani ekonomist, smjer: Organizacija tržišnog poslovanja), potpredsjednica Županijske organizacije HNS-a Varaždinske županije, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog Odbora za financije i državni proračun te Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.