Bernarda Topolko –  rođena je 30. siječnja 1959. u Čakovcu. Završila poslijediplomski sveučilišni studij “Marketing posebnih područja” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – sveučilišna specijalistica ekonomije). Tajnica je Županijske organizacije HNS‐a Međimurske županije, vijećnica Općine Strahoninec u dva mandata te vijećnica Županijske skupštine Međimurske Županije u jednom  mandatu. Članica je saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbora za rad i mirovinski sustav te Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu.